Prehľad zasadnutí AS

Zasadnutia AS - 7. volebné obdobie (2010 - 2014)

Akademický rok 2013/2014

22. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (26.05.2014)

21. (mimoriadne) zasadnutie AS FMFI UK  (07.04.2014)

20. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (24.03.2014)

19. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (16.12.2013)

18. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (21.10.2013)

17. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (16.09.2013)

Akademický rok 2012/2013

16. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (27.05.2013)

15. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (15.04.2013)

14. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (11.03.2013)

13. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (03.12.2012)

12. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (19.11.2012)

11. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (15.10.2012)

Akademický rok 2011/2012

10. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (28.05.2012)

9. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (02.04.2012)

8. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (05.03.2012)

7. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (24.10.2011)

Akademický rok 2010/2011

6. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (30.05.2011)

5. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (02.05.2011)

4. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (07.03.2011)

3. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (24.01.2011)

2. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (22.11.2010)

1. riadne zasadnutie AS FMFI UK  (25.10.2010)

Akademický rok 2009/2010

Ustanovujúce zasadnutie AS FMFI UK pre 7. volebné obdobie  (17.05.2010)