Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Voľby do akademických samosprávnych orgánov

Voľby do Akademického senátu FMFI UK - zamestnanecká komora AS

Funkčné obdobie od 30.5.2023 do 30.4.2026

Riadne voľby (26. a 29.5.2023)

volebný oznamkandidátkazápisnica

Funkčné obdobie od 1.6.2022 do 29.5.2023

Riadne voľby (11. - 12.5.2022)

volebný oznamkandidátkazápisnica

Funkčné obdobie 1.6.2018 - 31.5.2022

Riadne voľby (16. - 17.5.2018)

volebný oznamkandidátkazápisnica

Funkčné obdobie 1.6.2014 - 31.5.2018

Riadne voľby (12. - 13.5.2014)

volebný oznamkandidátkazápisnica

Doplňujúce voľby (2. - 3.11.2016)

volebný oznamkandidátkazápisnica

Funkčné obdobie 1.7.2010 - 30.6.2014

Riadne voľby (26. - 27.4.2010)

volebný oznamkandidátkazápisnica

Doplňujúce voľby (1.3.2011)

volebný oznamkandidátkazápisnica

Doplňujúce voľby (18.10.2011)

volebný oznamkandidátkazápisnica

Doplňujúce voľby (3.10.2012)

volebný oznamkandidátkazápisnica

Doplňujúce voľby (18.2.2013)

volebný oznamkandidátkazápisnica

Funkčné obdobie 1.7.2006 - 30.6.2010

Riadne voľby (3. - 4.5.2006)

zápisnica

Doplňujúce voľby (20. - 21.3.2007)

zápisnica

Doplňujúce voľby (23. - 24.10.2007)

zápisnica

Doplňujúce voľby (25. - 26.11.2008)

zápisnica

Doplňujúce voľby (9.3.2009)

zápisnica


Funkčné obdobie 1.7.2002 - 30.6.2006

Riadne voľby (17.5.2002)

harmonogramkandidátkazápisnica

Doplňujúce voľby (18.12.2003)

zápisnica


Funkčné obdobie 1.7.1999 - 30.6.2002

Riadne voľby (24.5.1999)

harmonogramkandidátkazápisnica

Funkčné obdobie 1.7.1996 - 30.6.1999

Riadne voľby (22.4.1996)

harmonogramkandidátkazápisnica

Funkčné obdobie 1.7.1993 - 30.6.1996

Riadne voľby (24.5.1993)

volebný oznamkandidátkazápisnica

Doplňujúce voľby (22.3.1993)

volebný oznamkandidátkazápisnica

Funkčné obdobie 1.7.1990 - 30.6.1993

Riadne voľby (26.6.1990)

harmonogramkandidátkazápisnica

Voľby do Akademického senátu FMFI UK - študentská komora AS (ŠKAS)

Funkčné obdobie od 1.5.2024 do 30.4.2024

Riadne voľby (16. - 18.4.2024)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Volebné súbory z elektronického hlasovania 


Funkčné obdobie od 30.5.2023 do 30.4.2025(2024)

Riadne voľby (26. - 29.5.2023)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Volebné súbory z elektronického hlasovania 

Doplňujúce voľby (24. - 25.10.2023)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Volebné súbory z elektronického hlasovania 


Funkčné obdobie od 1.6.2022 do 29.5.2023

Riadne voľby (11. - 12.5.2022)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Volebné súbory z elektronického hlasovania 


Funkčné obdobie 28.10.2021 - 29.5.2023(2022)

Riadne voľby (26. - 27.10.2021)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Volebné súbory z elektronického hlasovania 

Doplňujúce voľby (3.11.2022)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Volebné súbory z elektronického hlasovania 


Funkčné obdobie 1.6.2019 - 31.5.2021

Riadne voľby (14. - 15.5.2019)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Funkčné obdobie 1.6.2018 - 31.5.2020

Riadne voľby (16. - 17.5.2018)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Dodatočné voľby (24.10.2018)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Funkčné obdobie 1.6.2017 - 31.5.2019

Riadne voľby (10. - 11.5.2017)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Doplňujúce voľby (24.10.2018)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Funkčné obdobie 1.6.2016 - 31.5.2018

Riadne voľby (10. - 11.5.2016)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Doplňujúce voľby (25.10.2017)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Funkčné obdobie 1.6.2015 - 31.5.2017

Riadne voľby (11. - 12.5.2015)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Doplňujúce voľby (2. - 3.11.2016)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Funkčné obdobie 1.6.2014 - 31.5.2016

Doplňujúce voľby (19. - 20.10.2015)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Funkčné obdobie 1.6.2014 - 31.5.2015(2016)

Riadne voľby (12. - 13.5.2014)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Funkčné obdobie 1.7.2012 - 31.5.2014

Riadne voľby (2. - 3.5.2012)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Doplňujúce voľby (3.10.2012)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Doplňujúce voľby (11.4.2013)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Doplňujúce voľby (14.10.2013)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Funkčné obdobie 1.7.2010 - 30.6.2012

Riadne voľby (26. - 27.4.2010)

zápisnica

Doplňujúce voľby (18.10.2011)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Funkčné obdobie 1.7.2008 - 30.6.2010

Riadne voľby (6. - 7.10.2008)

zápisnica


Funkčné obdobie 1.7.2006 - 30.6.2008

Riadne voľby (3. - 4.5.2006)

zápisnica

Doplňujúce voľby (27. - 28.11.2007)

zápisnica


Funkčné obdobie 1.7.2004 - 30.6.2006

Riadne voľby (13. - 14.10.2004)

zápisnica


Funkčné obdobie 1.7.2002 - 30.6.2004

Riadne voľby (20.05.2002)

zápisnica

Doplňujúce voľby (5.10. a 17.10.2002)

zápisnica

Doplňujúce voľby (18. - 19.11.2003)

zápisnica


Funkčné obdobie 2001 - 2002

Riadne voľby (05/2001)

kandidátka

Doplňujúce voľby (1.10. a 2.10.2001)

volebný oznam

zoznam členov ŠKAS


Funkčné obdobie 1996 - 1997

Riadne voľby (apríl 1996)

kandidátka


Funkčné obdobie 11/1994 - 10/1995

Riadne voľby (15.11. a 16.11.1994)

volebný oznamkandidátkazápisnica

Funkčné obdobie 11/1993 - 10/1994

Riadne voľby (09.11. a 10.11.1993)

volebný oznamkandidátkazápisnica

Funkčné obdobie 11/1992 - 10/1993

volebná dokumentácia sa nezachovala


Funkčné obdobie 11/1991 - 10/1992

Riadne voľby (27.11.1991)

výsledky volieb

Voľby do Akademického senátu UK (AS UK)

Funkčné obdobie 1.11.2023 - 31.10.2027

Všeobecné voľby (24. - 25.10.2023)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Volebné súbory z elektronického hlasovania (zamestnanecká časť AS UK)

Volebné súbory z elektronického hlasovania (študentská časť AS UK)


Funkčné obdobie 1.11.2019 - 31.10.2023

Všeobecné voľby (15. - 16.10.2019)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Doplňovacie voľby (3.11.2022)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Volebné súbory z elektronického hlasovania


Funkčné obdobie 1.11.2015 - 31.10.2019

Všeobecné voľby (19. - 20.10.2015)

volebný oznamkandidátka - zamestnanecká časť
kandidátka - študentská časť
volebné programyzápisnica

Doplňovacie voľby - študentská časť (2. - 3.11.2016)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Doplňovacie voľby - študentská časť (24.10.2018)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Doplňovacie voľby - zamestnanecká časť (05.03.2019)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Funkčné obdobie 1.11.2011 - 31.10.2015

Všeobecné voľby - zamestnanecká časť (18.10.2011)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Všeobecné voľby - študentská časť (18.10.2011)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Doplňovacie voľby - študentská časť (11.4.2013)

Doplňovacie voľby - študentská časť (29.10.2014)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Doplňovacie voľby (30.3.2015)

volebný oznam

kandidátka - zamestnanecká časť
kandidátka - študentská časť

volebné programyzápisnica

Funkčné obdobie 1.11.2007 - 31.10.2011

Všeobecné voľby (23. - 24.10.2007)

zápisnica

Doplňovacie voľby - študentská časť (5.10.2010)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Funkčné obdobie 1.11.2003 - 31.10.2007

Všeobecné voľby (8.10.2003)

zápisnica

Doplňovacie voľby - študentská časť (3. - 4.5.2005)

kandidátka


Funkčné obdobie 1.11.2000 - 31.10.2003

Všeobecné voľby (26. - 27.10.2000)

volebný oznam

Doplňovacie voľby - študentská časť (3.10.2001)

výsledky volieb


Funkčné obdobie apríl 1997 - 31.10.2000

volebná dokumentácia sa nezachovala


Volebné obdobie apríl 1995 - apríl 1997

Všeobecné voľby (03.04.1995)

harmonogramkandidátkavyhláškazápisnica

Volebné obdobie 16.3.1993 - apríl 1995

volebná dokumentácia sa nezachovala


Volebné obdobie marec 1991 - 15.3.1993

Všeobecné voľby (11.03.1991)

harmonogram

Voľby do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ)

Volebné obdobie 2021 - 2024

Riadne voľby (16. a 17.11.2021)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Doplňujúce voľby (21. a 22.11.2023)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Volebné súbory z elektronického hlasovania


Volebné obdobie 2018 - 2021

Riadne voľby (24.10.2018)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Volebné obdobie 2016 - 2018

Riadne voľby (2. - 3.11.2016)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Volebné obdobie 2014 - 2016

Riadne voľby (8.12.2014)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

zápisnica zo spoločného mimoriadneho zasadnutia Mandátovej komisie AS a PAS


Volebné obdobie 2012 - 2014

Riadne voľby (2. - 3.5.2012)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Doplňujúce voľby (11.4.2013)

volebný oznamkandidátkavolebné programyzápisnica

Volebné obdobie 2010 - 2012

Riadne voľby (5.10.2010)

zápisnica


Volebné obdobie 2008 - 2010

Riadne voľby (23.4.2008)

zápisnica


Volebné obdobie 2006 - 2008

hlasovací lístok

zápisnica sa nezachovala


Volebné obdobie 2004 - 2006

Riadne voľby (6.4.2004)

zápisnica


Volebné obdobie 2002 - 2004

Riadne voľby (7.10.2002)

zápisnica


Volebné obdobie 2001 - 2002

Doplňujúce voľby (3.10.2001)

volebný oznam

výsledky volieb

Podľa zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách člena ŠRVŠ volila študentská časť akademického senátu fakulty.


Volebné obdobie 1997 - 1998

Riadne voľby (17.12.1996)

volebný oznam

zápisnica

Podľa zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách člena ŠRVŠ volila študentská časť akademického senátu fakulty.

Voľba kandidáta na dekana FMFI UK

Funkčné obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2027

Voľba kandidáta na dekana (28.11.2022)

oznam o vyhlásení voliebkandidát Ševčovič - tézykandidát Ševčovič - životopiszápisnica

 Zhromaždenie členov akademickej obce fakulty (21.11.2022)

oznam o zhromaždení AOF

záznam zo zhromaždenia AOF


Funkčné obdobie od 1.2.2019 do 31.1.2023

Voľba kandidáta na dekana (3.12.2018)

oznam o vyhlásení voliebkandidát Ševčovič - tézykandidát Ševčovič - životopiszápisnica

 Zhromaždenie členov akademickej obce fakulty (26.11.2018)

oznam o zhromaždení AOF

záznam zo zhromaždenia AOF


Funkčné obdobie od 1.2.2015 do 31.1.2019

Voľba kandidáta na dekana (1.12.2014)

oznam o vyhlásení voliebkandidát Masarik - tézykandidát Masarik - životopiszápisnica

 Zhromaždenie členov akademickej obce fakulty (24.11.2014)

oznam o zhromaždení AOF

záznam zo zhromaždenia AOF


Funkčné obdobie od 1.2.2011 do 31.1.2015

Voľba kandidáta na dekana (22.11.2010)

harmonogram priebehu voliebkandidát Masarik - tézykandidát Masarik - životopiszápisnica

 Zhromaždenie členov akademickej obce fakulty (15.11.2010)

oznam o zhromaždení AOF

záznam zo zhromaždenia AOF nebol vyhotovený


Funkčné obdobie od 1.2.2007 do 31.1.2011

Voľba kandidáta na dekana (27.11.2006)

zoznam kandidátovkandidáti - tézykandidáti - životopisyzápisnica

Predstavenie kandidátov na kandidáta na dekana sa uskutočnilo na zasadnutí AS dňa 20. novembra 2006. 


Funkčné obdobie od 1.2.2003 do 31.1.2007

Voľba kandidáta na dekana (25.11.2002)

oznam o vyhlásení volieb sa nezachoval

zápisnica

Predstavenie kandidátov na kandidáta na dekana sa uskutočnilo na zasadnutí AS dňa 18. novembra 2002.


Funkčné obdobie od 1.2.2000 do 31.1.2003

Voľba dekana (6.12.1999)

oznam o vyhlásení volieb

zápisnica

Podľa zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách akademický senát fakulty volil dekana fakulty. Predstavenie kandidátov na dekana sa uskutočnilo na zasadnutí AS dňa 29. novembra 1999.


Funkčné obdobie od 1.2.1997 do 31.1.2000

Voľba dekana (25.11.1996)

oznam o vyhlásení voliebharmonogram voliebnávrhy kandidátovzápisnica

Podľa zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách akademický senát fakulty volil dekana fakulty. Predstavenie kandidátov na dekana sa uskutočnilo na zasadnutí AS dňa 18. novembra 1996.


Funkčné obdobie od 1.2.1994 do 31.1.1997

Voľba dekana (29.11.1993)

oznam o vyhlásení volieb sa nezachoval

zápisnica

Zhromaždenie členov akademickej obce fakulty (22.11.1993)

oznam o zhromaždení AOF

záznam zo zhromaždenia AOF nebol vyhotovený

Podľa zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách akademický senát fakulty volil dekana fakulty.


Funkčné obdobie od 1.2.1991 do 31.1.1994

Voľba dekana (10.12.1990)

oznam o vyhlásení volieb sa nezachoval

zápisnica

Podľa zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách akademický senát fakulty volil dekana fakulty. Predstavenie kandidátov na dekana sa uskutočnilo na zasadnutí AS dňa 3. decembra 1990.