Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Voľby do akademických samosprávnych orgánov

Voľby do Akademického senátu FMFI UK - zamestnanecká komora AS

Funkčné obdobie 1.6.2018 - 31.5.2022

Riadne voľby (16. - 17.5.2018)

volebný oznam

kandidátka

zápisnica


Funkčné obdobie 1.6.2014 - 31.5.2018

Riadne voľby (12. - 13.5.2014)

volebný oznam

kandidátka

zápisnica

Doplňujúce voľby (2. - 3.11.2016)

volebný oznam

kandidátka

zápisnica


Funkčné obdobie 1.7.2010 - 30.6.2014

Riadne voľby (26. - 27.4.2010)

volebný oznam

kandidátka

zápisnica

Doplňujúce voľby (1.3.2011)

volebný oznam

kandidátka

zápisnica

Doplňujúce voľby (18.10.2011)

volebný oznam

kandidátka

zápisnica

Doplňujúce voľby (3.10.2012)

volebný oznam

kandidátka

zápisnica

Doplňujúce voľby (18.2.2013)

volebný oznam

kandidátka

zápisnica


Funkčné obdobie 1.7.2006 - 30.6.2010

Doplňujúce voľby (20. - 21.3.2007)

zápisnica

Doplňujúce voľby (23. - 24.10.2007)

zápisnica

Doplňujúce voľby (25. - 26.11.2008)

zápisnica

Doplňujúce voľby (9.3.2009)

zápisnica


Funkčné obdobie 1.7.2002 - 30.6.2006

Doplňujúce voľby (18.12.2003)

zápisnica

Voľby do Akademického senátu FMFI UK - študentská komora AS (ŠKAS)

Funkčné obdobie 1.6.2018 - 31.5.2020

Riadne voľby (16. - 17.5.2018)

volebný oznam

kandidátka

zápisnica

Dodatočné voľby (24.10.2018)

volebný oznam

kandidátka

zápisnica


Funkčné obdobie 1.6.2017 - 31.5.2019

Riadne voľby (10. - 11.5.2017)

volebný oznam

kandidátka

volebné programy

zápisnica

Doplňujúce voľby (24.10.2018)

volebný oznam

kandidátka

volebné programy

zápisnica


Funkčné obdobie 1.6.2016 - 31.5.2018

Riadne voľby (10. - 11.5.2016)

volebný oznam

kandidátka

volebné programy

zápisnica

Doplňujúce voľby (25.10.2017)

volebný oznam

kandidátka

zápisnica


Funkčné obdobie 1.6.2015 - 31.5.2017

Riadne voľby (11. - 12.5.2015)

volebný oznam

kandidátka

volebné programy

zápisnica

Doplňujúce voľby (2. - 3.11.2016)

volebný oznam

kandidátka

volebné programy

zápisnica


Funkčné obdobie 1.6.2014 - 31.5.2016

Doplňujúce voľby (19. - 20.10.2015)

volebný oznam

kandidátka

zápisnica


Funkčné obdobie 1.6.2014 - 31.5.2015(2016)

Riadne voľby (12. - 13.5.2014)

volebný oznam

kandidátka

volebné programy

zápisnica


Funkčné obdobie 1.7.2012 - 31.5.2014

Riadne voľby (2. - 3.5.2012)

volebný oznam

zápisnica

Doplňujúce voľby (3.10.2012)

volebný oznam

kandidátka

volebné programy

zápisnica

Doplňujúce voľby (11.4.2013)

volebný oznam

kandidátka

zápisnica

Doplňujúce voľby (14.10.2013)

volebný oznam

kandidátka

volebné programy

zápisnica


Funkčné obdobie 1.7.2010 - 30.6.2012

Riadne voľby (26. - 27.4.2010)

zápisnica

Doplňujúce voľby (18.10.2011)

volebný oznam

zápisnica


Funkčné obdobie 1.7.2008 - 30.6.2010

Riadne voľby (6. - 7.10.2008)

zápisnica


Funkčné obdobie 1.7.2006 - 30.6.2008

Doplňujúce voľby (27. - 28.11.2007)

zápisnica


Funkčné obdobie 1.7.2004 - 30.6.2006

Riadne voľby (13. - 14.10.2004)

zápisnica


Funkčné obdobie 1.7.2002 - 30.6.2004

Riadne voľby (20.05. 2002)

zápisnica

Doplňujúce voľby (5.10. a 17.10.2002)

zápisnica

Doplňujúce voľby (18. - 19.11.2003)

zápisnica

Voľby do Akademického senátu UK (AS UK)

Funkčné obdobie 1.11.2015 - 31.10.2019

Všeobecné voľby (19. - 20.10.2015)

volebný oznam

kandidátka - zamestnanecká časť

kandidátka - študentská časť

volebné programy

zápisnica

Doplňovacie voľby - študentská časť (2. - 3.11.2016)

volebný oznam

kandidátka

zápisnica

Doplňovacie voľby - študentská časť (24.10.2018)

volebný oznam

kandidátka

zápisnica


Funkčné obdobie 1.11.2011 - 31.10.2015

Všeobecné voľby (18.10.2011)

volebný oznam - zamestnanecká časť

volebný oznam - študentská časť

zápisnica - zamestnanecká časť

zápisnica - študentská časť

Doplňovacie voľby - študentská časť (11.4.2013)

volebný oznam

kandidátka

volebné programy

zápisnica

Doplňovacie voľby - študentská časť (29.10.2014)

volebný oznam

kandidátka

volebné programy

zápisnica

Doplňovacie voľby (30.3.2015)

volebný oznam

kandidátka - zamestnanecká časť

kandidátka - študentská časť

zápisnica


Funkčné obdobie 1.11.2007 - 31.10.2011

Všeobecné voľby (23. - 24.10.2007)

zápisnica

Doplňovacie voľby - študentská časť (5.10.2010)

volebný oznam

zápisnica


Funkčné obdobie 1.11.2003 - 31.10.2007

Všeobecné voľby (8.10.2003)

zápisnica

Voľby do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ)

Volebné obdobie 2018 - 2021

Riadne voľby (24.10.2018)

volebný oznam

kandidátka

zápisnica


Volebné obdobie 2016 - 2018

Riadne voľby (2. - 3.11.2016)

volebný oznam

kandidátka

zápisnica


Volebné obdobie 2014 - 2016

Riadne voľby (8.12.2014)

volebný oznam

zápisnica zo spoločného mimoriadneho zasadnutia Mandátovej komisie AS a PAS

kandidátka

volebné programy

zápisnica


Volebné obdobie 2012 - 2014

Riadne voľby (2. - 3.5.2012)

volebný oznam

zápisnica

Doplňujúce voľby (11.4.2013)

volebný oznam

kandidátka

zápisnica


Volebné obdobie 2010 - 2012

Riadne voľby (5.10.2010)

zápisnica


Volebné obdobie 2008 - 2010

Riadne voľby (23.4.2008)

zápisnica


Volebné obdobie 2006 - 2008

hlasovací lístok

zápisnica sa nezachovala


Volebné obdobie 2004 - 2006

Riadne voľby (6.4.2004)

zápisnica


Volebné obdobie 2002 - 2004

Riadne voľby (7.10.2002)

zápisnica