Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

32. riadne zasadnutie AS