Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

34. zasadnutie AS