Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Študentská vedecká konferencia

Študentská vedecká konferencia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK je príležitosťou pre študentov bakalárskeho, magisterského aj doktorandského štúdia prezentovať vlastné vedecké a odborné práce zo všetkých odborov matematiky, fyziky, informatiky, didaktiky týchto disciplín a ich filozofických aspektov. Najlepšie práce budú navyše odmenené Cenou dekana FMFI UK, navrhnuté na Cenu literárneho fondu, prípadne odmenené jednorázovým štipendiom. Najúspešnejší študenti získajú možnosť zúčastniť sa príslušnej česko-slovenskej súťaže ŠVK/ŠVOČ.

Študentská vedecká konferencia 2021 sa uskutoční 21. apríla 2021 od 9:15.
Konferencia sa bude konať virtuálnom formou cez MS Teams

Program ŠVK 2021 (vrátanie linky na pripojenie)

 Výsledky ŠVK 2021