Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Úradná výveska

Sloboda informácií

Všetky infomácie o realizácii zákona o slobodnom prístupe k informáciám Univerzitou Komenského v Bratislave sú zverejnené na stránkach UK

Výberové konania - aktuálne

žiadne správy.

Výberové konania - archív

Docenti na KEF (výberové konanie)31. 05. 2024

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest funkčných docentov na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom od...

Odborný asistent na KEF (výberové konanie)31. 05. 2024

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom od...

Docenti na KDMFI (výberové konanie)10. 05. 2024

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest funkčných docentov na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a informatiky...

Docent na KTF (výberové konanie)09. 05. 2024

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta funkčného docenta na Katedru teoretickej fyziky s nástupom v januári 2025

Odborný asistent na KTF (výberové konanie)09. 05. 2024

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborného asistenta na Katedru teoretickej fyziky s nástupom v septembri...

Správy od 1 do 5 z 295

Posdoktorandské pozície - aktuálne ponuky

žiadne správy.

Zmluvy

Všetky zmluvy Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv, ktorý spravujem Úrad vlády Slovenskej republiky. 

Verejné obchodné súťaže