Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Materiály prerokované AS (od roku 2002)

Štatút FMFI UK

Štatút FMFI UK (2023)


zrušený od 16.3.2023:

Štatút FMFI UK (2013)

Dodatok č. 1 k Štatútu FMFI UK (2019)


zrušený od 24.10.2013:

Štatút FMFI UK (2010)


zrušený od 23.6.2010:

Štatút FMFI UK (2003)


zrušený od 31.3.2003:

Štatút MFF UK (19.06.2000)

Štatút MFF UK (09.12.1996)

Súčasti štatútu:

  1. Študijný a skúšobný poriadok fakulty
  2. Poriadok fakulty o výberovom konaní

zrušený od 18.12.1996:

Štatút MFF UK (13.05.1991)

Štatút MFF UK (18.02.1991)

Organizačný poriadok FMFI UK

Organizačný poriadok FMFI UK (2023)

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2024)


zrušený od 01.06.2023:

Organizačný poriadok FMFI UK (2013)

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2014)

Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2014)

Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2014)

Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2014)

Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2017)

Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2018)

Dodatok č. 7 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2018)

Dodatok č. 8 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2019)

Dodatok č. 9 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2019)

Dodatok č. 10 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2020)


zrušený od 16.12.2013:

Organizačný poriadok FMFI UK (2011)

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2013)

prílohy Organizačného poriadku FMFI UK

Prevádzkový poriadok Astronomického a geofyzikálneho observatória FMFI UK (2023)

Prevádzkový poriadok Centra nanotechnológií a pokročilých materiálov FMFI UK (2024)


zrušené od 01.04.2024:

Prevádzkový poriadok Detašovaného pracoviska Turany (2023) 


zrušené od 01.06.2023:

Prevádzkový poriadok Centra projektovej podpory FMFI UK (2017)

Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku Centra projektovej podpory FMFI UK (2020)

 

Prevádzkový poriadok Dekanátu FMFI UK (2017)

Dodatok č. 2 k Prevádzkovému poriadku Dekanátu FMFI UK (2020)

 

Prevádzkový poriadok Výpočtového centra FMFI UK (2014)

Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku Výpočtového centra FMFI UK (2020)

 

Prevádzkový poriadok Vývojového laboratória FMFI UK (2017)

Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku Vývojového laboratória FMFI UK (2020)

 

Prevádzkový poriadok Správy budov FMFI UK (2017)

 

Prevádzkový poriadok Astronomického a geofyzikálneho observatória FMFI UK (2017)

Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku Astronomického a geofyzikálneho observatória (2020)

 

Prevádzkový poriadok Detašovaného pracoviska Turany (2014) 


zrušený od 20.11.2017:

Prevádzkový poriadok Astronomického a geofyzikálneho observatória FMFI UK (2014)

Štatút Knižničného a edičného centra FMFI UK

Štatút Knižničného a edičného centra FMFI UK (2023)


zrušený od 24.4.2023:

Štatút Knižničného a edičného centra FMFI UK (2020)


zrušený od 1.11.2020:

Štatút Knižničného a edičného centra FMFI UK (2014)

Metodika rozpisu finančných prostriedkov pracoviskám FMFI UK

Metodika rozpisu finančných prostriedkov pracoviskám FMFI UK (2023)

Dodatok č. 1 k Metodike rozpisu finančných prostriedkov pracoviskám FMFI UK (2024)


zrušený od 20.3.2023:

Metodika delenia finančných prostriedkov pracoviskám FMFI UK (2020)

Dodatok č. 1 k Metodike delenia finančných prostriedkov pracoviskám FMFI UK (2020)

Dodatok č. 2 k Metodike delenia finančných prostriedkov pracoviskám FMFI UK (2022)


zrušený od 27.4.2020:

Metodika delenia finančných prostriedkov na odborné katedry (2013)

Dodatok č. 1 k Metodike delenia finančných prostriedkov na odborné katedry (2015)

Dodatok č. 2 k Metodike delenia finančných prostriedkov na odborné katedry (2018)


zrušený od 11.3.2013:

Spôsob delenia finančných prostriedkov na odborné katedry (2012)


zrušený od 5.3.2012:

Spôsob delenia finančných prostriedkov na odborné katedry (2008)


zrušený od 5.5.2008:

Spôsob delenia finančných prostriedkov na odborné katedry (2007)

Zásady volieb do Akademického senátu FMFI UK

Zásady volieb do Akademického senátu FMFI UK (2023)

Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu FMFI UK (2023)


zrušený od 20.3.2023:

Zásady volieb do Akademického senátu FMFI UK (2021)

Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu FMFI UK (2021)


zrušený od 28.6.2021:

Zásady volieb do Akademického senátu FMFI UK (2015)

Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu FMFI UK (2015)

Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do Akademického senátu FMFI UK (2018)

Dodatok č. 3 k Zásadám volieb do Akademického senátu FMFI UK (2018)

Dodatok č. 4 k Zásadám volieb do Akademického senátu FMFI UK (2020)

Dodatok č. 5 k Zásadám volieb do Akademického senátu FMFI UK (2020)


zrušený od 9.3.2015:

Zásady volieb do Akademického senátu FMFI UK (2013)


zrušený od 21.10.2013:

Zásady volieb do akademického senátu fakulty a univerzity (2003)

Zmena Zásad volieb do akademického senátu fakulty a univerzity (2010)

Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do akademického senátu fakulty a univerzity (2012)

Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do akademického senátu fakulty a univerzity (2013)


zrušený od 22.9.2003:

Volebný poriadok MFF UK (1991)

Volebný poriadok Študentskej časti Akademického senátu FMFI UK (2002)

Vnútorný systém zabezpečovania kvality UK v podmienkach fakulty

Štatút Akreditačnej rady FMFI UK

Štatút Akreditačnej rady FMFI UK + prílohy (2023)

Dodatok č. 1 k Štatútu Akreditačnej rady FMFI UK (2023) 

Štatút rád študijných programov FMFI UK 

Štatút rád študijných programov FMFI UK + príloha (2023)

Dodatok č. 1 k Štatútu rád študijných programov FMFI UK (2023) 

Pravidlá prijímacieho konania na FMFI UK

Pravidlá prijímacieho konania na FMFI UK (2022)

Dodatok č. 1 k Pravidlám prijímacieho konania na FMFI UK (2023) 

Organizačné zabezpečenie, priebeh a vyhodnocovanie študentskej ankety na FMFI UK

Organizačné zabezpečenie, priebeh a vyhodnocovanie študentskej ankety na FMFI UK (2023)

Dodatok č. 1 k Organizačnému zabezpečeniu, priebehu a vyhodnocovaniu študentskej ankety na FMFI UK (2023) 

Dodatok č. 2 k Organizačnému zabezpečeniu, priebehu a vyhodnocovaniu študentskej ankety na FMFI UK (2024) 

Pravidlá zriaďovania odborových komisií na FMFI UK

Pravidlá zriaďovania odborových komisií na FMFI UK (2022)

Dodatok č. 1 k Pravidlám zriaďovania odborových komisií na FMFI UK (2023) 

Štatút Študentskej vedeckej konferencie FMFI UK

Štatút Študentskej vedeckej konferencie FMFI UK (2024)


zrušené vnútorné predpisy:

Štatút Akreditačnej rady FMFI UK + prílohy (2022) - zrušený od 23.1.2023

Štatút rád študijných programov FMFI UK + príloha (2022) - zrušený od 23.1.2023

Pravidlá prijímacieho konania na FMFI UK (2021) - zrušený od 23.5.2022

Štatút Dočasnej akreditačnej rady FMFI UK (2021) - zrušený od 21.2.2022

Návrhy dekana na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov

04/2024 Návrh dekana na vymenovanie člena Disciplinárnej komisie FMFI UK

04/2023 Návrh dekana na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie FMFI UK


01/2023 Návrh dekana na vymenovanie člena Disciplinárnej komisie FMFI UK


05/2022 Návrh dekana na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie FMFI UK


05/2021 Návrh dekana na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie FMFI UK


10/2020 Návrh dekana na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie FMFI UK


06/2020 Návrh dekana na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie FMFI UK


05/2019 Návrh dekana na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie FMFI UK


01/2019 Návrh dekana na vymenovanie člena Disciplinárnej komisie FMFI UK

10/2018 Návrh dekana na vymenovanie predsedu a členov Disciplinárnej komisie FMFI UK


05/2018 Návrh dekana na vymenovanie člena Disciplinárnej komisie FMFI UK

11/2017 Návrh dekana na vymenovanie člena Disciplinárnej komisie FMFI UK

05/2017 Návrh dekana na vymenovanie člena Disciplinárnej komisie FMFI UK

11/2016 Návrh dekana na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie FMFI UK

11/2016 Návrh dekana na odvolanie členov Disciplinárnej komisie FMFI UK


05/2016 Návrh dekana na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie FMFI UK

09/2015 Návrh dekana na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie FMFI UK

09/2015 Návrh dekana na odvolanie členov Disciplinárnej komisie FMFI UK


09/2014 Návrh dekana na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie FMFI UK

09/2014 Návrh dekana na odvolanie členov Disciplinárnej komisie FMFI UK


09/2013 Návrh dekana na vymenovanie člena Disciplinárnej komisie FMFI UK

10/2012 Návrh dekana na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie FMFI UK

10/2012 Návrh dekana na odvolanie členov Disciplinárnej komisie FMFI UK

Výročné správy o hospodárení FMFI UK

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2022 - textová časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2022 - tabuľková časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2021 - textová časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2021 - tabuľková časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2020 - tabuľková časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2019 - textová časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2019 - tabuľková časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2018 - textová časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2018 - tabuľková časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2017 - textová časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2017 - tabuľková časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2016 - textová časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2016 - tabuľková časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2015 - textová časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2015 - tabuľková časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2014 - textová časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2014 - tabuľková časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2013 - textová časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2013 - tabuľková časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2012 - textová časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2012 - tabuľková časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2011 - textová časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2011 - tabuľková časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2010 - textová časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2010 - tabuľková časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2009 - textová časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2009 - tabuľková časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2008 - textová časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2006 - textová časť

Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2006 - tabuľková časť

Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku UK v správe FMFI UK

03/2023 Slovak Telekom, a.s. (strecha AGO - nosiče antén a telekomunikačnej techniky)

10/2022 Slovak Telekom, a.s. (strecha AGO - nosiče antén a telekomunikačnej techniky)

05/2022 Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku UK v správe FMFI UK:

  1. KVANT spol. s r. o.,
  2. SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu,
  3. Škola.sk, s.r.o.,
  4. Top Soft BSB, s.r.o.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných FMFI UK

Podmienky na prijatie na štúdium magisterských a doktorandských študijných programov uskutočňovaných FMFI UK v akademickom roku 2024/2025

Podmienky na prijatie na štúdium bakalárskych študijných programov uskutočňovaných FMFI UK v akademickom roku 2024/2025

Podmienky na prijatie na štúdium magisterských a doktorandských študijných programov uskutočňovaných FMFI UK v akademickom roku 2023/2024

Podmienky na prijatie na štúdium bakalárskych študijných programov uskutočňovaných FMFI UK v akademickom roku 2023/2024

Podmienky na prijatie na štúdium magisterských a doktorandských študijných programov uskutočňovaných FMFI UK v akademickom roku 2022/2023

Podmienky na prijatie na štúdium bakalárskych študijných programov uskutočňovaných FMFI UK v akademickom roku 2022/2023

Podmienky na prijatie na štúdium študijných programov uskutočňovaných FMFI UK v akademickom roku 2021/2022

Podmienky na prijatie na štúdium študijných programov uskutočňovaných FMFI UK v akademickom roku 2020/2021

Podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných FMFI UK pre akademický rok 2019/2020

Kritériá prijímacieho konania na FMFI UK pre akademický rok 2018/2019

Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2017/2018

Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2016/2017

Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2015/2016

Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2014/2015

Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2013/2014

Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2012/2013

Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2011/2012

Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2010/2011

Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2009/2010

Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2008/2009

Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2007/2008

Návrhy študijných programov

Návrhy na akreditáciu konverzných (štvorročných) bakalárskych študijných programov (2019)

Návrh na akreditáciu bakalárskeho študijného programu dátová veda (2019)

Návrh na akreditáciu magisterského študijného programu technická fyzika (2019)

Návrh na akreditáciu bakalárskeho študijného programu technická fyzika (2018)

Návrhy na (re-)akreditáciu študijných programov (2016)

Návrhy študijných programov FMFI UK predkladaných na komplexnú akreditáciu (2014)

Návrhy na (re-)akreditáciu študijných programov (2011)

Návrhy doktorandských študijných programov predkladaných na komplexnú akreditáciu (2008)

Návrhy magisterských študijných programov predkladaných na komplexnú akreditáciu (2008)

Návrhy bakalárskych študijných programov predkladaných na komplexnú akreditáciu (2008)

Návrh na akreditáciu doktorandského študijného programu aplikovaná matematika (2007)

Návrh na akreditáciu doktorandského študijného programu numerická analýza a vedecko-technické výpočty (2007)

Návrh na akreditáciu magisterského študijného programu optika a lasery (2006)

Návrh na akreditáciu magisterského študijného programu učiteľstvo akademických predmetov - fyzika (2006)

Návrhy na akreditáciu magisterských študijných programov astronómia a astrofyzika, učiteľstvo akademických predmetov - deskriptívna geometria, informatika, matematika (2006)

Návrh na akreditáciu doktorandského študijného programu teória vyučovania informatiky (2006)