Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Materiály prerokované AS (od roku 2010)

Štatút FMFI UK

Štatút FMFI UK (2013)


zrušený od 24.10.2013:

Štatút FMFI UK (2010)


zrušený od 23.6.2010:

Štatút MFF UK (2003)


zrušený od 31.3.2003:

Štatút MFF UK (1996)

Súčasti štatútu:

  1. Študijný a skúšobný poriadok fakulty
  2. Poriadok fakulty o výberovom konaní

zrušený od 18.12.1996:

Štatút MFF UK (1991)

Organizačný poriadok FMFI UK

Organizačný poriadok FMFI UK (2013)

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2014)

Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2014)

Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2014)

Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2014)

Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2017)

Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2018)

Dodatok č. 7 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2018)

Dodatok č. 8 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2019)

zrušený od 20.11.2017:

Prevádzkový poriadok Astronomického a geofyzikálneho observatória FMFI UK (2014)


zrušený od 16.12.2013:

Organizačný poriadok FMFI UK (2011)

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku FMFI UK (2013)

Disciplinárny poriadok FMFI UK pre študentov

Disciplinárny poriadok FMFI UK pre študentov (2018)

Rokovací poriadok disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov

Rokovací poriadok disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov (2018)