Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikačná a vydavateľská činnosť

Publikácie výsledkov vedeckej činnosti

Pracovníci FMFI UK pravidelne publikujú výsledky svojho výskumu v prestížnych odborných časopisoch a na vedeckých konferenciách. 


20222021202020192018201720162015 2014 2013
Celkovo publikácií 45146846949987789299311821162 1084
Z toho:
Články v karentovaných časopisoch  310290334280324294346417415 354
Články v časopisoch evidovaných v citačných databázach 4440493831384449 33
Články na zahraničných vedeckých konferenciách 1295277599993121155176 123
Články na domácich vedeckých konferenciách 77391064195167156126 88
Vedecké monografie v zahraničných vydavateľstvách 210131213 2
Vedecké monografie v domácich vydavateľstvách 20022011 1
Ďalšie publikácie charakteru monografie 23453442 4
Vysokoškolské učebnice 1003010442 4

Vydavateľská činnosť

FMFI UK vydáva odborné publikácie, odborné časopisy, zborníky, učebné a ďalšie materiály elektronickou aj knižnou formou prostredníctvom vlastného vydavateľstva Knižničné a edičné centrum FMFI UK. Okrem toho vydávame pre potreby zabezpečenia vyučovacieho procesu množstvo skrípt prostredníctvom Vydavateľstva Univerzity Komenského.