Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikačná a vydavateľská činnosť

Publikácie výsledkov vedeckej činnosti

Pracovníci FMFI UK pravidelne publikujú výsledky svojho výskumu v prestížnych odborných časopisoch a na vedeckých konferenciách. 


2019
(30.9.)
2018201720162015 2014 2013
Celkovo publikácií 36287789299311821162 1084
Z toho:
Články v karentovaných časopisoch  115324294346417415 354
Články v časopisoch evidovaných v citačných databázach 193831384449 33
Články na zahraničných vedeckých konferenciách 229993121155176 123
Články na domácich vedeckých konferenciách 564195167156126 88
Vedecké monografie v zahraničných vydavateľstvách 131213 2
Vedecké monografie v domácich vydavateľstvách 022011 1
Ďalšie publikácie charakteru monografie 153442 4
Vysokoškolské učebnice 010442 4

Vydavateľská činnosť

FMFI UK vydáva odborné publikácie, odborné časopisy, zborníky, učebné a ďalšie materiály elektronickou aj knižnou formou prostredníctvom vlastného vydavateľstva Knižničné a edičné centrum FMFI UK. Okrem toho vydávame pre potreby zabezpečenia vyučovacieho procesu množstvo skrípt prostredníctvom Vydavateľstva Univerzity Komenského.