Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Z riešených projektov

Stredoeurópska platforma pre plazmou podporované povrchové...15. 04. 2024

Od apríla 2024 bude novovzniknuté centrum Centrum nanotechnológií a pokročilých materiálov (CENAM) počas nasledujúcich troch rokov spoluriešiteľom projektu...

FERTILE: Artful Educational Robotics to promote...07. 09. 2023

Cieľom projektu FERTILE je podporiť pedagógov pri navrhovaní kombinovaného vzdelávania prostredníctvom integrácie simulátorov ER a spolupráce na diaľku, a pri...

International Visegrad Fund Mobility Awards17. 04. 2023

Projekt je financovaný z grantovej schémy Vyšehradského fondu, záštitu nad projektom prebrala Medzinárodná astronomická (IAU). Zapojené sú všetky 4 krajiny...

Towards Excellent Robotics and Artificial Intelligence at a...10. 11. 2022

Hlavným cieľom projektu TERAIS je pozdvihnúť Katedru aplikovanej informatiky Univerzity Komenského v Bratislave na pracovisko medzinárodnej akademickej...

Emisie H a CN ako indikátory molekúl H2O a organických...27. 10. 2022

Projekt zameraný na analýzu prítomnosti vodných molekúl a organických zlúčenín v meteoroidoch pomocou prepojenia astronomických pozorovaní meteorov a...

Podpora vzdelávania učiteľov matematiky na základných a...07. 10. 2021

Všeobecným cieľom projektu je podpora vzdelávania učiteľov prostredníctvom zdieľania inovatívnych foriem, metód a materiálov za prispenia aktívnej komunity...

Enhacement of Research Excellence in Mathematics Teacher...16. 09. 2021

Všeobecným cieľom projektu MaTeK je posilnenie výskumných kapacít a rozvoj excelentnosti Oddelenia didaktiky matematiky (ODM) na Fakulte matematiky, fyziky a...

Vysoko-citlivá detekcia rastlinných hormónov s využitím...30. 08. 2021

Cieľom projektu je aplikácia iónovej pohyblivostnej spektrometrie pre rýchlu a vysoko-citlivú detekciu hormónov produkovaných rastlinami

Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti...22. 10. 2020

Hlavným cieľom projektu bude uskutočniť propagačné a vzdelávacie aktivity s cieľom zvýšenia atraktivity prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre...

Vylepšenie európskych možností pozorovania kozmického...25. 02. 2020

Cieľom projektu je vylepšenie 70-cm ďalekohľadu umiestneného na Astronomickom a Geofyzikálnom Observatóriu v Modre (AGO) za účelom získania astrometrických a...

Správy od 1 do 10 z 46
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-20 21-30 31-40 41-46 Ďalšie > Posledné >>