Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

3. riadne zasadnutie AS