Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Adresa pre korešpondenciu

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského
Mlynská dolina F1
842 48 Bratislava

Tel.: +421 2 602 95 111 (spojovateľka)
Tel.: +421 2 654 26 720 (sekretariát dekana)
Fax.: +421 2 654 12 305

E-mail.: sdfmph.uniba.sk

Vo veciach týkajúcich sa bakalárskeho a magisterského štúdia: +421 2 654 27 086, sofmph.uniba.sk (študijné oddelenie)
Vo veciach týkajúcich sa doktorandského štúdia: +421 2 602 95 194, rdrsfmph.uniba.sk (referát doktorandského štúdia)

Podateľňa:
Po-Pia 9:00-11:00, 12:00-14:30


IČO: 00397865

IČ DPH: SK 2020845332

Vstupy na fakultu a otváracie hodiny

Hlavný vchod - pavilón F1
Mlynská dolina 6280

sekretariát dekana, dekanát, podateľňa, referát doktorandského štúdia, posluchárne F1, F2, F-108, F-109, fyzikálne katedry, pavilóny F1, F2

Otváracie hodiny:
pracovné dni: 6:00-22:00
víkendy a sviatky: 6:00-22:00

Mimo týchto hodín je vstup možný len s povolením vedúceho pracoviska.

Strážna služba môže požiadať prichádzajúcich o preukázanie účelu návštevy, o zapísanie do knihy hostí a o preukázanie totožnosti preukazom zamestnanca, preukazom študenta alebo občianskym preukazom.

Vchod - pavilón M
Mlynská doline 6284

študijné oddelenie, posluchárne A, B, C, akváriá, matematické a informatické katedry, fakultná knižnica, pavilóny M, I

Otváracie hodiny:
pracovné dni: 6:00-20:15
víkendy a sviatky: zatvorené

Mimo týchto hodín je vstup možný cez hlavný vchod v pavilóne F1.

Vchod - pavilón športu
Mlynská dolina 5298

Otváracie hodiny:
pracovné dni: 9:00-17:00
víkendy a sviatky: zatvorené

Orientačná mapa fakulty

Možnosti parkovania

Možnosti parkovania a parkovacie kapacity v okolí FMFI UK