Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

7. zasadnutie AS