Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

8. zasadnutie AS