Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

22. zasadnutie AS