Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Výpisy uznesení zo zasadnutí AS

Výpisy uznesení - 10. volebné obdobie (2022 - 2023)

Akademický rok 2021/2022

Výpis uznesení z ustanovujúceho zasadnutia AS FMFI UK

pre 10. volebné obdobie dňa 13.6.2022

Zobrazuje sa 1 súborov, od 1 do 1 z 1.