Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Výpisy uznesení zo zasadnutí AS

Výpisy uznesení - 11. volebné obdobie (2023 - 2026)

Akademický rok 2023/2024

Akademický rok 2022/2023

Výpis uznesení z ustanovujúceho zasadnutia AS FMFI UK

pre 11. volebné obdobie dňa 12.6.2023

Zobrazuje sa 3 súborov, od 1 do 3 z 3.