Výpisy uznesení zo zasadnutí AS

Výpisy uznesení - 8. volebné obdobie (2014 - 2018)