Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Výpisy uznesení zo zasadnutí AS