Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

15. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  29. apríla 1991 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1-109

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Pravidlá prideľovania internátov pre šk.rok 1991/92.
  2. Rozpočet neinvestičných prostriedkov z par. 18 na rok 1991.
  3. Informácie o poznatkoch z návštev vedenia na pracoviskách.
  4. Rôzne.