Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Akademický senát

Akademický senát je samosprávnym orgánom fakulty, ktorý sa skladá z volených zástupcov zamestnancov a študentov fakulty. Akademický senát schvaľuje najdôležitejšie dokumenty upravujúce činnosť fakulty, ako napríklad vnútorné predpisy fakulty, dlhodobý zámer, výročné správy, podmienky prijatia na štúdium, školné a poplatky za štúdium a pod. Akademický senát schvaľuje návrh dekana na vymenovanie prodekanov, členov vedeckej rady a disciplinárnej komisie. Akademický senát tiež prejednáva a vyjadruje sa k ďalším podstatným otázkam ohľadom činnosti fakulty v zmysle platnej legislatívy. Členovia senátu tvoria 3/4 volebného zhromaždenia, ktoré volí dekana fakulty.

Zoznam členov Akademického senátu FMFI UK (11. volebné obdobie 2023 - 2026)

Zamestnanecká komora

funkčné obdobie od 30.5.2023 do 30.4.2026

Fdoc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD.
MRNDr. Róbert Bohdal, PhD.
Mdoc. Mgr. Pavol Bokes, PhD.
Fdoc. Mgr. Róbert Breier, PhD.
Idoc. RNDr. Zuzana Černeková, PhD.
AOF-Mdoc. RNDr. Michal Demetrian, PhD.
AOF-Mprof. RNDr. Ján Filo, CSc.
IMgr. Askar Gafurov, PhD.
FRNDr. Róbert Kysel, PhD.
Mdoc. RNDr. Martin Mačaj, PhD.
Idoc. RNDr. Ján Mazák, PhD.
AOF-OMgr. Ladislav Mókus
AOF-Fdoc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.
MMgr. Samuel Rosa, PhD.
Fdoc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.
AOF-Iprof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
OMgr. Simona Tomášková, PhD.
AOF-Idoc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
AOF-Fdoc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.
IRNDr. Michal Winczer, PhD.
 Vysvetlivky:
AOFzástupca celej zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty
Fvolebný obvod Fyzika
Mvolebný obvod Matematika
Ivolebný obvod Informatika
Ovolebný obvod Ostatné pracoviská

 

Študentská komora

funkčné obdobie od 30.5.2023 do 30.4.2025

Veronika Bendíková (3AIN)
Anna Bogaevskaia (2MAT)
Michal Bohuš (3uMAIN)
Mgr. Iryna Zabaikina (4dAPM)
Mgr. Danica Žilková (3dFAA)

funkčné obdobie od 30.5.2023 do 30.4.2024

Bc. Vendelín Michal Hozzánk (1mEMM)
Marek Michalovič (3INF)
Mgr. Patrick Mydla (3dBIF)
Mgr. Viktor Zaujec (3dTMF)
Andrea Žalobínová (3AIN)

Zápisnice zo zasadnutí Akademického senátu FMFI UK

9. volebné obdobie (1.6.2018 - 31.5.2022)

Zápisnica z 10. riadneho zasadnutia AS FMFI UK

dňa 16.12.2019

Prílohy:

prílohy zápisnice

(10. riadne zasadnutie AS FMFI UK - 16.12.2019)

Zápisnica z 9. riadneho zasadnutia AS FMFI UK

dňa 21.10.2019

Prílohy:

prílohy zápisnice

(9. riadne zasadnutie AS FMFI UK - 21.10.2019)

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia ŠKAS FMFI UK

pre volebné obdobie 2019 - 2020

dňa 17.6.2019

Zápisnica zo 7. riadneho zasadnutia AS FMFI UK

dňa 27.5.2019

Prílohy:

prílohy zápisnice

(7. riadne zasadnutie AS FMFI UK - 27.5.2019)

Zápisnica zo 6. riadneho zasadnutia AS FMFI UK

dňa 15.4.2019

Prílohy:

prílohy zápisnice

(6. riadne zasadnutie AS FMFI UK - 15.4.2019)

Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia AS FMFI UK

dňa 11.3.2019

Prílohy:

prílohy zápisnice

(5. riadne zasadnutie AS FMFI UK - 11.3.2019)

Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia AS FMFI UK

dňa 28.1.2019

Prílohy:

prílohy zápisnice

(4. riadne zasadnutie AS FMFI UK - 28.1.2019)

Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia AS FMFI UK

dňa 3.12.2018

Prílohy:

prílohy zápisnice

(3. riadne zasadnutie AS FMFI UK - 3.12.2018)

Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia AS FMFI UK

dňa 22.10.2018

Prílohy:

prílohy zápisnice

(2. riadne zasadnutie AS FMFI UK - 22.10.2018)

Zobrazuje sa 10 súborov, od 31 do 40 z 248. Prvá strana 2 3 4 5 6 Posledná strana