Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Alumni FMFI

Charakteristika: združenie študentov, zamestnancov, absolventov a priateľov FMFI UK
Sídlo združenia:  FMFI UK, Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava
IČO/SID: 42254809

Ak chcete prispieť 2%  potom info o registrácii združenia nájdete na www.notar.sk, vyhlásenie si môžete stiahnuť tu

Ako sa stať členom?

d) Členstvo v združení 

  • Prispievateľské – fyzická alebo právnická osoba, ktorá riadne zaplatila členský príspevok vo výške minimálne 5€. Členstvo vzniká prijatím členského príspevku a zaniká k 31.12. v kalendárnom roku, keď člen nezaplatil členský príspevok.

Pošlite svoj príspevok na účet:
FIO Banka číslo účtu 2300185480 / 8330
Pri prevode si zadefinujte vlastný variabilný symbol, ktorý nám na adresu gazakovafmph.uniba.sk pošlite spolu so svojimi údajmi, aby sme Vás vedeli zadefinovať ako platného člena združenia.

Odporúčané údaje:
Meno, Priezvisko, Nick
Email, Telefónne číslo
Štúdijný program, Rok ukončenia štúdia na fakulte, Titul
Miesto narodenia
PSČ
Suma, ktorú posielate a Variabilný symbol