Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Deň otvorených dverí (10.2.2021)25. 01. 2021

v stredu 10.2.2021 o 10:00 hod.

Zomrel matematik doc. Jozef Vencko23. 01. 2021

Dňa 19. januára 2021 nás navždy opustil doc. RNDr. Jozef Vencko, CSc. Odišiel dlhoročný kolega a priateľ, ďalší z dnes už nemnohých svedkov a pamätníkov...

Obhajoba doktorskej dizertačnej práce - doc. RNDr. Zdenko...20. 01. 2021

v stredu 10.3.2021 o 14:00 hod online formou

Algebraic Graph Theory International Webinar (19.1.2021)18. 01. 2021

v utorok 19.1.2021 o 19:00 hod.

Koronavírus: opatrenia a informácie 18. 01. 2021

Aktuálne opatrenia a informácie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou...

Slovenský astronóm pomáha upratovať vesmír18. 01. 2021

15.1.2021, Správy RTVS. Slovensko by sa malo tento rok stať pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry. Je to záverečná etapa z trojice krokov, ktoré...

Vedúci Katedry teoretickej fyziky (výberové konanie)18. 01. 2021

Dekan FMFI UK vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie "vedúci katedry" na Katedre teoretickej fyziky s termínom nástupu v apríli 2021

O neslobode kvarkov15. 01. 2021

14.1.2021, www.quark.sk, Samuel Kováčik. Kvarky majú zvláštnu vlastnosť, ktorej ešte vždy nie dokonale rozumieme. Vieme však, ako sa prejavuje – kvarky nemôžu...

Vyhlásenie slovenských vedeckých inštitúcií: Dôverujme...13. 01. 2021

Bratislava 13. januára 2021: My, podpísaní predstavitelia špičkových vedeckých inštitúcií, sme už od vypuknutia pandémie hrdí na slovenské vedkyne a vedcov a v...

Správy od 1 do 10 z 2093