Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Aktuality

Striebro pre slovenských stredoškolákov na IYPT v Číne08. 08. 2018

Študenti, zamestnanci aj absolventi FMFI UK sa významne podieľali na príprave stredoškolákov na medzinárodné kolo Turnaja mladých fyzikov v Číne, kde si...

Odborný asistent na KTFDF (výberové konanie)30. 07. 2018

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru teoretickej fyziky a didaktiky fyziky

Odborný asistent a vedecký pracovník na KJFB (výberové...30. 07. 2018

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie 2 miest na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v novembri 2018 a...

Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Eva Klimeková...23. 07. 2018

v piatok 31.8.2018 o 13:30 hod. v miestnosti I/32

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Dana Šuníková (31.8.2018)23. 07. 2018

v piatok 31.8.2018 o 12:00 hod. v miestnosti I/32

Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Natália Kováčová...23. 07. 2018

vo štvrtok 30.8.2018 o 13:30 hod. v miestnosti I/32

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Petra Vnuková (30.8.2018)23. 07. 2018

vo štvrtok 30.8.2018 o 11:00 hod. v miestnosti F2/126

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Norbert Švarda (27.8.2018)23. 07. 2018

v pondelok 27.8.2018 o 11:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ján Pánik (27.8.2018)23. 07. 2018

v pondelok 27.8.2018 o 10:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Samuel Rosa (27.8.2018)23. 07. 2018

v pondelok 27.8.2018 o 13:00 hod. v posluchárni C

Správy od 1 do 10 z 1253