Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2019 pozná víťazov25. 06. 2019

21.6.2019, vedanadosah.sk. Medzi ocenenými je aj Pavol Valovič – študent FMFI UK Bratislava, aktuálne pôsobiaci na pracovisku ÚNPF CEM SAV Bratislava. Bol...

Dodatočné prihlášky na bakalárske štúdium 24. 06. 2019

Možnosť podávania dodatočných prihlášok na vybrané študijné programy bakalárskeho štúdia na ak. rok 2019/2020 pre študentov, ktorí spĺňajú kritéria na prijatie...

Seminár z fyziky tuhých látok - Michal Šindler (26.6.2019)21. 06. 2019

v stredu 26.6.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F2/272

Radón v životnom prostredí - Karol Holý (27.6.2019 )21. 06. 2019

vo štvrtok 27.6.2019 o 17:00 hod. v priestoroch CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Slovensko hostí astronómov z celého sveta20. 06. 2019

FMFI UK organizuje medzinárodnú konferenciu Meteoroids 2019, ktorá potrvá do 21. júna 2019.

Zasadnutie disciplinárnej komisie FMFI UK (20.6.2019)19. 06. 2019

vo štvrtok 20.6.2019 o 9:00 hod. v miestnosti M/109

Seminár z aplikovanej informatiky - Cliff Abraham...18. 06. 2019

v piatok 21.6.2019 o 10:30 hod. v miestnosti I/32

Seminár z robotiky - Andrej Lúčny (3.7.2019)18. 06. 2019

v stredu 3.7.2019 o 17:30 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK

Seminár z teoretickej fyziky - Samuel Kováčik (25.6.2019)14. 06. 2019

v utorok 25.6.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Mrek Pleva (25.6.2019)11. 06. 2019

v utorok 25.6.2019 o 13:00 hod. v miestnosti F2/K6

Správy od 1 do 10 z 1607