Aktuality

Získal som zázračný recept: logické myslenie22. 02. 2018

Viceguvernér Národnej banky Slovenska Mgr. Ľudovít Ódor

Matfyz mi dal do rúk nástroje, z ktorých žijem a s ktorými...22. 02. 2018

Úspešný vedec Peter Richtárik

Štúdium bolo výbornou prípravou na profesionálnu kariéru,...22. 02. 2018

Fyzik, filantrop, businesman a spolumajiteľ najúspešnejšej slovenskej firmy ESET RNDr. Anton Zajac

Seminár z fyziky plazmy - Věra Mazánková (1.3.2018)22. 02. 2018

vo štvrtok 1.3.2018 o 13:00 hod. v miestnosti F2/51

Nikdy som ani sekundu neľutoval, že som vyštudoval fyziku22. 02. 2018

Predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

Prihlasovanie na štúdium je predĺžené do 12.3.201822. 02. 2018

Ponúkame štúdium matematiky, fyziky, informatiky, učiteľstva, ako aj interdisciplinárne programy v kombináciách s biológiou, ekonómiou, medicínou, či...

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...21. 02. 2018

vo štvrtok 1.3.2018 o 14:00 hod. v posluchárni M/223

Diskusia s absolventmi21. 02. 2018

Andrea Straková, Monika Péčiová, Tomáš Vinař, Martin Gažák

Seminár z matematickej štatistiky - Peter Richtárik...20. 02. 2018

v pondelok 26.2.2018 o 9:50 hod. v miestnosti M/XII

CFA Institute Research Challenge 201820. 02. 2018

Študenti bakalárskeho odboru „Ekonomická a finančná matematika“ získali 3. miesto na prestížnej súťaži „Research challenge“ organizovanej medzinárodným...

Správy od 1 do 10 z 1045