Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Do 30.4. prihlášky na doktorandské štúdium07. 04. 2020

Ešte stále je čas prihlásiť sa na doktorandské štúdium na našej fakulte.

Od rozhádzaných molekúl k pokrúteným reťaziam a späť06. 04. 2020

Experimentálna a teoretická štúdia polyamorfizmu v SO2 bola 3. apríla 2020 publikovaná v prestížnom multidisciplinárnom časopise PNAS (Proceedings of the...

Vedúci KAG, KI, KMANM (výberové konanie)06. 04. 2020

Dekan FMFI UK vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie "vedúci katedry" na Katedre algebry a geometrie, Katedre informatiky a Katedre matematickej...

Koronavírus: opatrenia a informácie 01. 04. 2020

Aktuálne opatrenia a informácie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou...

Odborný asistent na KTF (výberové konanie)01. 04. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru teoretickej fyziky s nástupom v júni 2020

Hosťujúci profesor na Univerzite v Innsbrucku - výzva26. 03. 2020

2-mesačné miesto pre akademický rok 2020/2021, podávanie žiadostí do 15.4.2020

Úspech slovenskej vedy. Do výberu top článkov zaradil...26. 03. 2020

25.3.2020, www.dennikn.sk. Slovenský fyzik Peter Markoš z FMFI UK je spoluautorom štúdie zaradenej do prestížneho výberu. Článok je o metamateriáloch, čo sú...

Práca prof. Markoša medzi najvýznamnejším prácami časopisu...24. 03. 2020

K výročiu časopisu Physical Review B redakcia vyberá najvýznamnejšie práce, ktoré za 50 rokov publikoval. Medzi nimi aj článok, na ktorom sa podieľal prof....

Prerušenie prezenčnej výučby v platnosti do odvolania24. 03. 2020

Rektor UK naďalej ponecháva v platnosti prerušenie prezenčnej výučby a s tým súvisiace opatrenia, a to až do odvolania. O dátume ukončenia prerušenia...

Národný štipendijný program Slovenskej republiky24. 03. 2020

Štipendiá a granty pre študentov, doktorandov a postdoktorandov pre pobyty v akademickom roku 2020/2021. Uzávierka žiadostí do 30.4.2020 o 16:00 hod.

Správy od 1 do 10 z 1868