Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Promócie - magisterské štúdium (13.7.2021)18. 06. 2021

v utorok 13.7.2021 od 9:00 hod.

Fyzikálne kolokvium - Peter Maták (24.6.2021)17. 06. 2021

vo štvrtok 24.6.2021 o 16:00 hod. v posluchárni C aj online

Profesor na KAFZM (výberové konanie)17. 06. 2021

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta profesora na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s nástupom v...

Elektrostatika s dušou16. 06. 2021

14.6.2021, www.quark.sk, Soňa Gažáková. Pravdepodobne každý z nás už dostal úder od sveta okolo seba. A tým nemyslíme ťažký údel osudu, ale iskrenie, ktoré...

Česko-slovenská ŠVK v didaktike informatiky14. 06. 2021

Pozývame Vás na 9. ročník Česko-Slovenskej študentskej vedeckej konferencie v didaktike informatiky, ktorý sa uskutoční v piatok 18.6.2021 od 9:00 online...

Naši študenti EFM úspešní na AI in ESG INVESTING11. 06. 2021

Úspech našich študentov v medzinárodnej súťaži Artificial Intelligence in Environmental- Social-Governance Investing, ktorá sa konala v mesiacoch marec až jún...

Na Slovensku máme meteorit s rodokmeňom11. 06. 2021

V marci uplynulo presne 11 rokov od pádu a nálezu meteoritu Košice, prvého meteoritu s rodokmeňom na našom území. Na jeho objavení významne participovali aj...

Rozširujúce štúdium - matematika, fyzika, informatika07. 06. 2021

FMFI UK ponúka v externej forme rozširujúce štúdium pre aprobačné predmety matematika, fyzika alebo informatika v trvaní 5 semestrov. Termín pre podávanie...

Online Deň otvorených dverí - 9.6.202107. 06. 2021

Živý chat a otázky + 400 populárno-vedeckých prednášok a videí na www.matfyzjein.sk

Algebraic Graph Theory International Webinar (8.6.2021)07. 06. 2021

v utorok 8.6.2021 o 19:00 hod.

Správy od 1 do 10 z 2243