Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Ocenenie pedagógov pri príležitosti 100. výročia založenia...12. 12. 2019

Dňa 10.12.2019 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie pamätných medailí, ktoré udelil rektor Uuniverzity Komenského profesor Marek Števček. Rektor osobne...

Seminár z teoretickej fyziky - Ján Pulmann (20.12.2019)11. 12. 2019

v piatok 20.12.2019, 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Seminár z algebraickej teórie grafov - Peter Zeman...11. 12. 2019

v piatok 13.12.2019 o 13:30 hod. v miestnosti M/XI

Vianočný headis turnaj pre všetkých (11.12.2019)11. 12. 2019

v utorok 11.12.2019 o 16:00 hod. v telocvični na Šturáku

Docenti na KEF a KI (výberové konanie)11. 12. 2019

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta docentov na Katedru experimentálnej fyziky a Katedru informatiky s...

Lektor na KTVŠ (výberové konanie)11. 12. 2019

Dekan FMFI UK vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta lektora na Katedre telesnej výchovy a športu s termínom nástupu v apríli 2019

Seminár z teórie grafov - Peter Zeman (12.12.2019)11. 12. 2019

vo štvrtok 12.12.2019 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Seminár z aplikovanej fyziky - František Kundracik...10. 12. 2019

v piatok 13.12.2019 o 13:00 hod. v miestnosti F2/272

Vedátor medzi ľuďmi 10. 12. 2019

9.12.2019, www.quark.sk. Týždeň vedy a techniky na Slovensku nie sú iba prednášky či prezentácie na stredných a vysokých školách a ústavoch SAV alebo výstavy....

Tancovačka na Matfyze (13.12.2019)10. 12. 2019

v piatok 13.12.2019 o 18:30 vo vestibule F1

Správy od 1 do 10 z 1799