Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Seminár z kognitívnej vedy a umelej inteligencie - Lenka...19. 10. 2018

v utorok 23.10.2018 o 16:30 hod. v miestnosti I/9

Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana FMFI UK19. 10. 2018

Akademický senát FMFI UK na svojom zasadnutí dňa 24. 9. 2018 vyhlásil voľbu kandidáta na dekana Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave na...

Dôchodkový systém na Slovensku: problémy, výzvy a...19. 10. 2018

19.10.2018, vedanadosah.cvtisr.sk. Podľa doc. Mgr. Igora Melicherčíka, PhD., z Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky Fakulty matematiky, fyziky a...

Seminár KAFZM - Richard Cimerman (24.10.2018)19. 10. 2018

v stredu 24.10.2018 o 14:50 hod. v posluchárni C

Nukleárny seminár - Stanislav Tokár (24.10.2018)19. 10. 2018

v stredu 24.10.2018 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Konferencia OpenSlava na FMFI UK (19.10.2018)18. 10. 2018

FMFI UK bude už po štvrtýkrát spoluorganizátorom konferencie OpenSlava, jednej z najväčších IT konferencií svojho druhu v strednej európe.

MiniErasmus - staň sa jeho súčasťou!18. 10. 2018

Organizácia Future Generation Europe aj túto jeseň organizuje projekt MiniErasmus, v termíne 18.-22.11.2018, ktorý umožňuje žiakom stredných škôl navštíviť...

Informačný seminár o štipendiách SAIA do zahraničia pre...17. 10. 2018

24. október 2018 (streda), 13.00 hod., Auditorium Maximum, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

Prednáška: Ochrana a zhodnotenie výsledkov výskumu a vývoja17. 10. 2018

Dňa 23. októbra 2018 o 10.00 hod., Prírodovedecká fakulta UK, Pavilón B1-322, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, Bratislava

Jesenný biznis workshop "Podnikateľský nápad" 23.10.201817. 10. 2018

Registrujte sa na workshop najneskôr do pondelka 22.10.2018!

Správy od 1 do 10 z 1331