Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Seminár ODI - Monika Tomcsányiová (25.9.2023)21. 09. 2023

v pondelok 25.9.2023 o 14:00 hod.v miestnosti I 32

Zasadnutie AS FMFI UK (25.9.2023)18. 09. 2023

v pondelok o 14:00 hod. v posluchárni C

Šoltésove dni 202318. 09. 2023

Oddelenie didaktiky fyziky organizuje dňoch 19. - 20. 10. 2023 odbornú konferenciu pre učiteľov fyziky základných a stredných škôl.

Matematik Kubáček: Nerád počujem, že niekto nemá bunky na...18. 09. 2023

14.9.2023, www.dennikn.sk.„Matematika sa v zásade vždy vyvinie z riešenia konkrétnych a predstaviteľných situácií. Až postupne z toho vzniká nejaká teória,“...

Obhajoba doktorskej dizertačnej práce - RNDr. Ján Budaj,...18. 09. 2023

v stredu 4.10.2023 o 13:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba doktorskej dizertačnej práce - RNDr. Ján Budaj,...18. 09. 2023

v stredu 4.10.2023 o 13:00 hod. v posluchárni C

Seminár z teoretickej informatiky - Jacques Sakarovitch...18. 09. 2023

v piatok 22.9.2023 o 11:00 hod. v miestnosti M 213

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Matej Badin (27.9.2023)14. 09. 2023

v stredu 27. 9. 2023 o 10:00 hod. v SISSA, Trieste, Taliansko

Informatický deň 202313. 09. 2023

Oddelenie didaktiky informatiky organizuje aj tento rok podujatie pre učiteľov informatiky, ktoré sa uskutoční v piatok 6.10.2023 v priestoroch fakulty.

ENVIRA 2023 09. 09. 2023

FMFI UK opäť spoluorganizuje významnú medzinárodnú konferenciu ENVIRA, ktorá sa uskutoční 17.-22.9.2023 v španielskej Seville.

Správy od 1 do 10 z 3078