Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakty dizertačných prác

Od akademického roka 2020/2021 sa pri obhajobách dizertačných prác odovzdávajú abstrakty dizertačných prác v slovenskom aj anglickom jazyku. Abstrakty sú menej rozsiahle dokumenty ako dovtedy existujúce autoreferáty dizertačných prác. 

Matematika

Qualitative and Quantitative Analysis of Nonlinear Parabolic Equations with Applications in Finance - Cyril Izuchukwu Udeani


Obhajoba: 26.1.2024
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.

A conic optimization approach for solving matrix approximation problems - Mgr. Terézia Fulová


Obhajoba: 17.7.2023
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Mária Trnovská, PhD.

Cyclic connectivity and flows on graphs - Mgr. Jozef Rajník


Obhajoba: 3.7.2023
Študijný program: matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Edita Máčajová, PhD.

Modelovanie a analýza hustotou riadeného prúdenia v reaktívnych pórovitých prostrediach - Mgr. Radoslav Hurtiš


Obhajoba: 30.6.2023
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Peter Guba, PhD.

Solutions with moving singularities for nonlinear diffusion equations - Mgr. Petra Macková


Obhajoba: 30.6.2023
Študijný program: matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.

Rodičovský bonus v dôchodkových systémoch - Mgr. Tatiana Jašurková


Obhajoba: 28.6.2023
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.

Mesh processing via non-linear subdivision - Mgr. Marcel Makovník


Obhajoba: 8.9.2022
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.

Geometric intersection theory of plane algebraic curves - Mgr. Adriana Bosáková


Obhajoba: 6.9.2022
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.

CGE modelling of potential macroeconomic effects of employing socially excluded groups - Mgr. Richard Priesol


Obhajoba: 31.8.2022
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: RNDr. Viliam Páleník, PhD.

Algorithms for computing optimal designs of experiments under constraints - Mgr. Eva Benková


Obhajoba: 30.8.2022
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.

Multivariate Markovian Models of Biological Processes - Candan Çelik


Obhajoba: 13.6.2022
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD.

Moderné metódy riešenia konvexných optimalizačných úloh - Mgr. Roman Kukumberg


Obhajoba: 31.8.2021
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Riešenie priamych a inverzných úloh transportu vody a tepla v pórovitých prostrediach - RNDr. Patrik Mihala


Obhajoba: 25.8.2021
Študijný program: numerická analýza a vedecko-technické výpočty
Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc.

Mathematical models in yeast biology - Mgr. Peter Barančok


Obhajoba: 30.4.2021
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Mgr. Richard Kollár, PhD.

Aplikácia modelu s kvázi-lineárnou úžitkovou funkciou dopytu v strategickom rozhodovaní - Mgr. Róbert Patejdl


Obhajoba: 30.11.2020
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.

Zobrazuje sa 15 súborov, od 1 do 15 z 15.

Informatika

Satisfiability Solving in Product Fuzzy Logic - Mgr. Ivor Uhliarik


Obhajoba: 23.8.2023
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Dušan Guller, PhD.

Virtuálna a obohatená realita pri vývoji softvéru - Ing. Juraj Vincúr


Obhajoba: 21.8.2023
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.

Intrinsically motivated reinforcement learning - Mgr. Matej Pecháč


Obhajoba: 21.8.2023
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

Algorithms and data structures for big sequencing data processing - Ing. Jozef Sitarčík


Obhajoba: 9.2.2023
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Mária Lucká, PhD.

Two computationl problems in genomic data analysis - Mgr. Askar Gafurov


Obhajoba: 23.8.2022
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.

Security of Software and Hardware Systems – Formal Approach - Aliyu Tanko Ali


Obhajoba: 24.2.2022
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.

Label-efficient learning in artificial neural networks - Mgr. Ing. Matúš Tuna


Obhajoba: 3.12.2021
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. Ing. Igor Farkaš, PhD.

Towards Person Detection based on Skeleton Model with Motion Capture Techniques - Mgr. Adam Riečický


Obhajoba: 31.8.2021
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Approximation Based Similarity Framework for Formal Languages - Mgr. András Varga


Obhajoba: 31.8.2021
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Properties of real and artificial complex networks - Mgr. Andrej Jursa


Obhajoba: 30.8.2021
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.

Computational Model of Synaptic Plasticity in CA1 Region of Hippocampus - Mgr. Matúš Tomko


Obhajoba: 25.8.2021
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.

On Usefulness of Information - Regular Languages Case - RNDr. Šimon Sádovský


Obhajoba: 24.8.2021
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Elements of Automated Visual Traffic Analysis - Ing. Viktor Kocur


Obhajoba: 12.8.2021
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Adaptive Skill Acquisition in Hierarchical Reinforcement Learning - Mgr. Juraj Holas


Obhajoba: 4.8.2021
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

Zobrazuje sa 15 súborov, od 1 do 15 z 15.

Fyzika

Analysis of Resonant Coupling in 2D Photonic Structures and Picosecond LIBS of Fusion Related Materials - Ing. Matej Pisarčík


Obhajoba: 12.10.2021
Študijný program: kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia
Školiteľ: RNDr. Milan Držík, CSc.

Identification of Key Factors of Earthquake Ground Motion in Surface Sedimentary Structures - Mgr. Svetlana Stripajová


Obhajoba: 26.8.2021
Študijný program: geofyzika
Školiteľ: doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD.

Vplyv orografie na supercely na Slovensku - Mgr. Miroslav Šinger


Obhajoba: 26.8.2021
Študijný program: meteorológia a klimatológia
Školiteľ: doc. RNDr. Martin Gera, PhD.

Cold plasma in contact with liquids – its chemical effects and selected biomedical and agriculture applications - Mgr. Katarína Kučerová


Obhajoba: 25.8.2021
Študijný program: biofyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Karol Hensel, PhD.

Vyšetrovanie účinkov studenej plazmy na rakovinové a normálne bunky využitím molekulárnych metód - Mgr. Dominika Sersenová


Obhajoba: 25.8.2021
Študijný program: biofyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD.

Long-range proximity effect on the structures superconductor/ferromagnet - Serhii Volkov


Obhajoba: 24.8.2021
Študijný program: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Školiteľ: doc. Ing. Maroš Gregor, PhD.

Dynamické cesty meteoroidov v slnečnej sústave - Mgr. Martina Kováčová


Obhajoba: 6.8.2021
Študijný program: astronómia a astrofyzika
Školiteľ: doc. RND. Leonard Kornoš, PhD.

Zobrazuje sa 7 súborov, od 41 do 47 z 47. Prvá strana 1 2 3

Teória vyučovania

Tvorba databázy úloh z matematických súťaží s cieľom aplikácie vo vyučovacom procese - Mgr. Matej Uher


Obhajoba: 31.8.2023
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: doc. RNDr. Štefan Solčan, CSc.

Využitie tichého videa vo vyučovaní fyziky - PaedDr. Simona Gorčáková


Obhajoba: 12.6.2023
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

Rozvoj schopností žiakov ZŠ graficky spracovať dáta získané vlastnou bádateľskou činnosťou - Mgr. Karolína Šromeková


Obhajoba: 12.6.2023
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD.

Vplyv emigrácie na vývoj slovenskej matematiky - Mgr. Milan Lekár


Obhajoba: 30.8.2022
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: prof. RNDr. Robert Jajcay, DrSc.

Rozvoj žiackych spôsobilostí súvisiacich s empirickým modelom poznávania - PaedDr. Lucia Klinovská


Obhajoba: 23.8.2022
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ:doc. RNDr. František Kundracik, CSc.

Kritické myslenie a indikátory jeho hodnotenia vo vyučovaní fyziky - Mgr. Anna Trúsiková


Obhajoba: 23.8.2022
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

Aplikácie biológie človeka vo fyzikálnom vzdelávaní - PaedDr. Jana Jakubičková


Obhajoba: 23.8.2022
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ:doc. RNDr. František Kundracik, CSc.

Matematika pre stredné umelecké školy - Mgr. Miriam Janíková


Obhajoba: 9.11.2021
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.

Matematické myslenie, postoje k matematike a videohry - Mgr. Mária Čujdíková


Obhajoba: 31.8.2021
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Implementácia mobilných technológií do vyučovania fyziky - PaedDr. Jakub Čevajka


Obhajoba: 24.8.2021
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

Argumentácia žiakov pri riešení fyzikálných problémov - PaedDr. Tünde Kiss


Obhajoba: 24.8.2021
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

A historical approach to teachnig selected concepts in mechanics - PaedDr. Jarier Wannous


Obhajoba: 23.8.2021
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. František Kundracik, CSc.

Vonkajšie aktivity vo vyučovaní fyziky na gymnáziu - PaedDr. Jozef Trenčan


Obhajoba: 23.8.2021
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Vynálezcovsky orientovaný žiacky projekt vo fyzikálnom vzdelávaní - Mgr. Milan Kováč


Obhajoba: 23.8.2021
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Zobrazuje sa 14 súborov, od 1 do 14 z 14.

Autoreferáty dizertačných prác 

Autoreferáty dizertačných prác sa odovzdávali do akademického roka 2019/2020. Sú v jazyku, v ktorom bola práca napísaná. 

Matematika

Design of Experiments in Stochastic Dynamics - RNDr. Vladimír Lacko


Obhajoba: 22.8.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.

Analýza vplyvov fiškálnej konsolidácie na ekonomiku SR - RNDr. Monika Pécsyová


Obhajoba: 9.6.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD.

Hyers-Ulam stabilita diferenciálnych rovníc - Mgr. Balázs Hegyi


Obhajoba: 10.10.2013
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Kostyrko, DrSc.

Interactive Video for Virtual Environments - Mgr. David Běhal


Obhajoba: 30.9.2013
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

Optimalization of Scene Geometry and Animation Curves for Virtual Environments - RNDr. Ivana Varhaníková


Obhajoba: 30.8.2013
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

On Singularities of Hyperelliptic and Superelliptic Curves - RNDr. Martina Bátorová


Obhajoba: 27.8.2013
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.

Mathematical Analysis of the Transmission Mechanism of Monetary Policy of the National Bank of Slovakia - RNDr. Ján Klacso


Obhajoba: 26.8.2013
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.

Dynamic portfolio optimization with risk management and strategy constraints - Mgr. Csilla Krommerová


Obhajoba: 26.8.2013
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.

Stochastické diskrétne úlohy optimálneho riadenia s ohraničeniami na koncový stav - Mgr. Martin Lauko


Obhajoba: 26.8.2013
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľka: doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Metódy limitovania postupností, I-konvergencia - Mgr. Vladislav Banas


Obhajoba: 23.8.2013
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Kostyrko, DrSc.

Solvability of second order ordinary differential equations with non-linear boundary conditions - Mgr. Sámuel Peres


Obhajoba: 23.8.2013
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Marek Fila, DrSc.

Solution of direct and inverse problems in infiltration and contaminant transport in porous media under centrifugation - Mgr. Hana Budáčová


Obhajoba: 17.5.2013
Študijný program: numerická analýza a vedecko-technické výpočty
Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc.

Topológia hladkých variet a fibrácií so zameraním na charakteristický rang Grassmannových variet - Mgr. Ľudovít Balko


Obhajoba: 28.9.2012
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: prof. RNDr. Július Korbaš, CSc.

Empirical Analysis of Monetary Policy - Mgr. Katarína Danišková


Obhajoba: 28.9.2012
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Ing. Jarko Fidrmuc, Dr.

Consumption and Income in Slovakia - Mgr. Matúš Senaj


Obhajoba: 28.9.2012
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Ing. Jarko Fidrmuc, Dr.

Nowhere-zero flows and circuit covers of graphs and signed graphs - RNDr. Edita Rollová


Obhajoba: 20.9.2012
Študijný program: diskrétna matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.

Stabilita systémov diferenciálnych, diferenčných a integro-diferenciálnych rovníc definovaných komutujúcimi maticami - Mgr. Lucia Škripková


Obhajoba: 20.9.2012
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Milan Medveď, DrSc.

Mathematical Analysis and Calibration of a Multifactor Panel Model for Credit Spreads and Risk-free Interest Rate - Mgr. Ľuboš Šesták


Obhajoba: 19.9.2012
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Spectral Techniques for Economic Time Series - Mgr. Ivana Bátorová


Obhajoba: 30.4.2012
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Ing. Jarko Fidrmuc, Dr.

Metóda sumácie postupností - Mgr. Peter Letavaj


Obhajoba: 23.9.2011
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Kostyrko, DrSc.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 41 do 60 z 67. Prvá strana 1 2 3 4 Posledná strana

Fyzika

Development and Utilization of IBA Techniques for Material Analysis - Mgr. Jakub Zeman


Obhajoba: 28.8.2017
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.

Studies of Ion-Molecule Processes in Corona Discharge by the Means of Ion Mobility and Mass Spectrometry - Mgr. Zuzana Lichvanová


Obhajoba: 25.8.2017
Študijný program: fyzika plazmy 
Školiteľ: RNDr. Michal Stano, PhD.

Fyzikálne vlastnosti Dynesových supravodičov - Mgr. František Herman


Obhajoba: 24.8.2017
Študijný program: všeobecná a matematická fyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc.

Outer Solar System in Milgromian Dynamics - Mgr. Radoslav Paučo


Obhajoba: 22.8.2017
Študijný program: astronómia a astrofyzika 
Školiteľ: doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD.

Nelineárne interakcie femtosekundových impulzov s plynmi pri vysokých výkonoch poľa - Mgr. Ľudovít Haizer


Obhajoba: 22.8.2017
Študijný program: kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia
Školiteľ: Mgr. Ignác Bugár, PhD

Plasma Processes at Atmospheric Pressure for Surface Treatments of Inorganic Materials and Polylacticacid - RNDr. Beáta Hergelová


Obhajoba: 22.8.2017
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.

Investigation of Materials Suitable for the Walls of the Divertor of the Fusion Reactor Using Method LIBS - Mgr. Mária Suchoňová


Obhajoba: 17.8.2017
Študijný program: kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.

Computational Studies Concerning RNA or DNA Aptamers - Mgr. Katarína Skúpa


Obhajoba: 30.6.2017
Študijný program: biofyzika
Školiteľka: prof. RNDr. Ján Urban, DrSc.

Semiconductors Gas Sensors: Transition to Nanometer Scale and Flexible Substrates - Mgr. Ondrej Krško


Obhajoba: 21.6.2017
Študijný program: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Školiteľ: doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.

OES a LIF spektroskopia silne nerovnovážnej difúznej H2O plazmy generovanej pri atmosférickom tlaku - RNDr. Zlata Tučeková

Obhajoba: 12.5.2017
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.

Možnosti efektívnej implementácie interaktívnych fyzikálnych modelov - PaedDr. Lukáš Bartošovič


Obhajoba: 9.3.2017
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Zmeny vybraných optických parametrov aorty indukované hypercholesterolémiou a ochorením diabetes mellitus - Mgr. Martin Uherek


Obhajoba: 29.9.2016
Študijný program: biofyzika
Školiteľka: prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc.

Bio-decontamination of biofilms on surfaces by cold plasma - Mgr. Zuzana Kovaľová


Obhajoba: 30.8.2016
Študijný program: biofyzika
Školitelia: doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD., prof. Emmanuel Odic, D.Sc.

Vývoj a štúdium vlastností nových atmosférických zdrojov plazmy a mikrovýbojov a ich aplikácií - RNDr. Ladislav Moravský


Obhajoba: 24.8.2016
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.

Physical processes in disordered superconductors - RNDr. Martin Žemlička


Obhajoba: 23.8.2016
Študijný program: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.

Spectroscopy of ferromagnetic and superconducting nanostructures - Mgr. Matúš Rehák


Obhajoba: 23.8.2016
Študijný program: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.

Radón vo vybraných vodách a termálnych kúpeľoch na Slovensku a vývoj metód jeho merania - Mgr. Pavol Blahušiak


Obhajoba: 18.8.2016
Študijný program: enviromentálna fyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Karol Holý, CSc.

Study of neutron-deficient polonium isotopes - Mgr. Boris Andel


Obhajoba: 18.8.2016
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školiteľ: doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD.

Aspects of physics in noncommutatitve space - Mgr. Samuel Kováčik


Obhajoba: 17.8.2016
Študijný program: všeobecná a matematická fyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 41 do 60 z 157. Prvá strana 1 2 3 4 5 Posledná strana

Informatika

Region-based Processing and Visualisation of Volumetric Data - Mgr. Michal Hučko


Obhajoba: 11.9.2012
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. Ing. Dr. Miloš Šrámek, PhD.

Optical Tracking: Structured Light Approach - Mgr. Ján Žižka


Obhajoba: 11.9.2012
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Ľudovít Niepel, CSc.

Systém pre rozpoznávanie slov a verifikáciu hovoriaceho - RNDr. Vladimír Chudý


Obhajoba: 3.9.2012
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

Exploiting Structure in the Space of Dimensions for Visualization - Mgr. Martin Florek


Obhajoba: 30.9.2011
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. Helwig Hauser

Animation of Particle based Miscible and Immiscible Fluids with Multiple Interfaces - Mgr. Juraj Onderik


Obhajoba: 30.9.2011
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Circular Edge-Colourings of Cubic Graphs - RNDr. Ján Mazák


Obhajoba: 29.9.2011
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.

Optimization of Volume Data Filtering for SIMD-Enhanced General-Purpose Processors - RNDr. Anton Vaško


Obhajoba: 23.9.2011
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. Ing. Dr. Miloš Šrámek, PhD.

Space-efficient Routing Schemes in Random Graphs - Mgr. Martin Nehéz


Obhajoba: 20.9.2011
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.

Natural Language Processing with Recurrent Neural Networks - RNDr. Ján Švantner


Obhajoba: 8.9.2011
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

The methodology of e-learning applied to computer vision - RNDr. Pavla Ňuňuková


Obhajoba: 22.8.2011
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.

Procedurálne modelovanie stromov (virtuálna vegetácia) - Mgr. Katarína Smoleňová


Obhajoba: 25.5.2011
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

Real-valued flows and circular colourings of cubic graphs - RNDr. Robert Lukoťka


Obhajoba: 20.9.2010
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.

Negrafické výpočty na GPU v prostredí OpenGL - RNDr. Michal Červeňanský


Obhajoba: 16.9.2010
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD.

Inverse problem solver - RNDr. Ján Lacko


Obhajoba: 16.9.2010
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

Methods in Provable Security - RNDr. Peter Gaži


Obhajoba: 13.9.2010
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Martin Stanek, PhD.

Complex Networks: dynamics and applications - Mgr. Peter Náther


Obhajoba: 10.9.2010
Študijný program: informatika
Školiteľka: doc. RNDr. Mária Markošová PhD.

Exploration in Faulty Networks - RNDr. Stanislav Miklík


Obhajoba: 7.9.2010
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Rastislav Královič, PhD.

Descriptive Complexity of In nite Words - RNDr. Miroslava Kemeňová


Obhajoba: 6.9.2010
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Pavol Ďuriš, CSc.

Random Cubical Graphs and Random Systems on Graphs - RNDr. Tomáš Kulich


Obhajoba: 6.9.2010
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Eduard Toman, CSc.

On Usefulness of Information: a Computational Approach - RNDr. Ľuboš Steskal


Obhajoba: 6.9.2010
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 41 do 60 z 62. Prvá strana 1 2 3 4 Posledná strana

Pedagogické vedy

Rozvíjanie logického myslenia vo vyučovaní geometrie v nižšej sekundárnej škole - Mgr. Katarína Pračková


Obhajoba: 30.8.2013
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ján Čižmár, CSc.

Využitie dynamického matematického softvéru GeoGebra vo vyučovaní geometrie na základných a stredných školách - Mgr. Magdaléna Kubešová


Obhajoba: 28.8.2013
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Štefan Solčan, CSc.

E-learningový kurz lineárnej algebry pre inžinierske štúdium matematiky - Mgr. Eva Zábojníková


Obhajoba: 28.8.2013
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Štefan Solčan, CSc.

Rozvoj gramotností žiakov na úlohách typu PISA - PaedDr. Mária Holubcová


Obhajoba: 26.8.2013
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.

Využitie vzdelávacích hier na podporu argumentačných schopností žiakov vo fyzike - PaedDr. Jana Horváthová


Obhajoba: 26.8.2013
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľka: prof. RNDr. Anna Dubničková, DrSc.

Tvorivé programovanie na 2. stupni ZŠ - PaedDr. Katarína Palúchová


Obhajoba: 29.4.2013
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagógov materských škôl - PaedDr. Anita Škodáčková


Obhajoba: 29.4.2013
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Didaktika úvodného kurzu počítačovej grafiky - Mgr. Daniela Onačilová


Obhajoba: 3.12.2012
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

História ako motivačný nástroj pre podporu rozvoja matematického myslenia v sekundárnom vzdelávaní - Mgr. Zuzana Vallová


Obhajoba: 29.11.2012
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.

Digitálne technológie v predškolskej príprave detí - PaedDr. Jana Pekárová


Obhajoba: 5.11.2012
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Fyzikálne aktivity v medzipredmetových súvislostiach - PaedDr. Gabriela Barčiaková


Obhajoba: 27.9.2012
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľka: doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.

Metodika prípravy na maturitu z informatiky - Mgr. Juliana Šišková


Obhajoba: 6.9.2012
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Vyučovanie matematiky na nižších stredných školách na Slovensku v rokoch 1920-1960 vo svetle hlavných reforiem školskej sústavy - Mgr. Jana Junková


Obhajoba: 30.8.2012
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ján Čižmár, CSc.

Rozvíjanie priestorovej predstavivosti vo vyučovaní matematiky - Mgr. Mária Gabajová


Obhajoba: 15.8.2012
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľka: doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.

Epistemologické prekážky žiakov spojené s prijímaním záporných čísel - Mgr. Lenka Kapustová


Obhajoba: 15.8.2012
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.

Argumentácia žiakov ZŠ v planimetrii - PaedDr. Jana Blunárová


Obhajoba: 26.9.2011
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Ivan Trenčanský, PhD.

Kontextové vyučovanie ako prostriedok na pedagogické prepojenie umenia a matematiky - Mgr. Barbora Kamrlová


Obhajoba: 26.9.2011
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.

Vývoj a využitie edukačného softvéru v predprimárnom vzdelávaní - PaedDr. Milan Moravčík


Obhajoba: 21.9.2011
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Prostredie pre vývoj malých edukačných interaktívnych aktivít - RNDr. Peter Tomcsányi


Obhajoba: 21.9.2011
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 41 do 60 z 68. Prvá strana 1 2 3 4 Posledná strana