Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Abstrakty dizertačných prác

Od akademického roka 2020/2021 sa pri obhajobách dizertačných prác odovzdávajú abstrakty dizertačných prác v slovenskom aj anglickom jazyku. Abstrakty sú menej rozsiahle dokumenty ako dovtedy existujúce autoreferáty dizertačných prác. 

Matematika

Qualitative and Quantitative Analysis of Nonlinear Parabolic Equations with Applications in Finance - Cyril Izuchukwu Udeani


Obhajoba: 26.1.2024
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.

A conic optimization approach for solving matrix approximation problems - Mgr. Terézia Fulová


Obhajoba: 17.7.2023
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Mária Trnovská, PhD.

Cyclic connectivity and flows on graphs - Mgr. Jozef Rajník


Obhajoba: 3.7.2023
Študijný program: matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Edita Máčajová, PhD.

Modelovanie a analýza hustotou riadeného prúdenia v reaktívnych pórovitých prostrediach - Mgr. Radoslav Hurtiš


Obhajoba: 30.6.2023
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Peter Guba, PhD.

Solutions with moving singularities for nonlinear diffusion equations - Mgr. Petra Macková


Obhajoba: 30.6.2023
Študijný program: matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.

Rodičovský bonus v dôchodkových systémoch - Mgr. Tatiana Jašurková


Obhajoba: 28.6.2023
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.

Mesh processing via non-linear subdivision - Mgr. Marcel Makovník


Obhajoba: 8.9.2022
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.

Geometric intersection theory of plane algebraic curves - Mgr. Adriana Bosáková


Obhajoba: 6.9.2022
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.

CGE modelling of potential macroeconomic effects of employing socially excluded groups - Mgr. Richard Priesol


Obhajoba: 31.8.2022
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: RNDr. Viliam Páleník, PhD.

Algorithms for computing optimal designs of experiments under constraints - Mgr. Eva Benková


Obhajoba: 30.8.2022
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.

Multivariate Markovian Models of Biological Processes - Candan Çelik


Obhajoba: 13.6.2022
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD.

Moderné metódy riešenia konvexných optimalizačných úloh - Mgr. Roman Kukumberg


Obhajoba: 31.8.2021
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Riešenie priamych a inverzných úloh transportu vody a tepla v pórovitých prostrediach - RNDr. Patrik Mihala


Obhajoba: 25.8.2021
Študijný program: numerická analýza a vedecko-technické výpočty
Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc.

Mathematical models in yeast biology - Mgr. Peter Barančok


Obhajoba: 30.4.2021
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Mgr. Richard Kollár, PhD.

Aplikácia modelu s kvázi-lineárnou úžitkovou funkciou dopytu v strategickom rozhodovaní - Mgr. Róbert Patejdl


Obhajoba: 30.11.2020
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.

Zobrazuje sa 15 súborov, od 1 do 15 z 15.

Informatika

Satisfiability Solving in Product Fuzzy Logic - Mgr. Ivor Uhliarik


Obhajoba: 23.8.2023
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Dušan Guller, PhD.

Virtuálna a obohatená realita pri vývoji softvéru - Ing. Juraj Vincúr


Obhajoba: 21.8.2023
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.

Intrinsically motivated reinforcement learning - Mgr. Matej Pecháč


Obhajoba: 21.8.2023
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

Algorithms and data structures for big sequencing data processing - Ing. Jozef Sitarčík


Obhajoba: 9.2.2023
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Mária Lucká, PhD.

Two computationl problems in genomic data analysis - Mgr. Askar Gafurov


Obhajoba: 23.8.2022
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.

Security of Software and Hardware Systems – Formal Approach - Aliyu Tanko Ali


Obhajoba: 24.2.2022
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.

Label-efficient learning in artificial neural networks - Mgr. Ing. Matúš Tuna


Obhajoba: 3.12.2021
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. Ing. Igor Farkaš, PhD.

Towards Person Detection based on Skeleton Model with Motion Capture Techniques - Mgr. Adam Riečický


Obhajoba: 31.8.2021
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Approximation Based Similarity Framework for Formal Languages - Mgr. András Varga


Obhajoba: 31.8.2021
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Properties of real and artificial complex networks - Mgr. Andrej Jursa


Obhajoba: 30.8.2021
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.

Computational Model of Synaptic Plasticity in CA1 Region of Hippocampus - Mgr. Matúš Tomko


Obhajoba: 25.8.2021
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.

On Usefulness of Information - Regular Languages Case - RNDr. Šimon Sádovský


Obhajoba: 24.8.2021
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Elements of Automated Visual Traffic Analysis - Ing. Viktor Kocur


Obhajoba: 12.8.2021
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Adaptive Skill Acquisition in Hierarchical Reinforcement Learning - Mgr. Juraj Holas


Obhajoba: 4.8.2021
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

Zobrazuje sa 15 súborov, od 1 do 15 z 15.

Fyzika

Vplyv vybraných meteorologických a klimatologických faktorov na depozíciu prízemného ozónu v lesnom prostredí Vysokých Tatier - Mgr. Anna Buchholcerová


Obhajoba: 31.8.2022
Študijný program: meteorológia a klimatológia
Školiteľ: RNDr. Pavel Šťastný, CSc.

Development of biosensors for detection of protease activity and bacteria using acoustic and optical methods - Mgr. Ivan Piovarči


Obhajoba: 30.8.2022
Študijný program: biofyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Príprava a pokročilá štruktúrna analýza nových typov tvrdých viackomponentných vrstiev - Mgr. Tomáš Fiantok


Obhajoba: 30.8.2022
Študijný program: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Školiteľ: doc. RNDr. Tomáš Roch, Dr. techn.

Atmospheric pressure field effect ionisation source for ion mobility spectrometry - Arian Fateh Borkhari


Obhajoba: 26.8.2022
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.

Vývoj fourierovského spektrometra pre experiment elektrónmi indukovanej fluorescencie a jeho aplikácia - RNDr. Michal Ďurian


Obhajoba: 26.8.2022
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.

Material study by CF-LIBS and Neural Networks (NN) Combination - Vishal Dwivedi


Obhajoba: 25.8.2022
Študijný program: kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.

Optická diagnostika nízkoteplotnej nerovnovážnej plazmy generovanej pri atmosférickom tlaku pre biologické aplikácie - Mgr. Juliána Tomeková


Obhajoba: 25.8.2022
Študijný program: kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia
Školiteľ: doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.

The associated production of top-quark pair and Z boson in proton-proton collisions at the ATLAS experiment - Mgr. Dominik Babál


Obhajoba: 24.8.2022
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.

Výskum využitia 222Rn pre určovanie emisií CO2 do atmosféry - RNDr. Terézia Eckertová


Obhajoba: 24.8.2022
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Karol Holý, CSc.

Study of transformation pathways of structural transitions in silicon and other semiconductors - Mgr. Marián Rynik


Obhajoba: 23.8.2022
Študijný program: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Školiteľ: prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.

Identifikácia procesov tvorby a narúšania párov v supravodičoch pomocou riešenia inverzných úloh - Mgr. Dušan Kavický


Obhajoba: 23.8.2022
Študijný program: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Školiteľ: doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc.

Dynamika preletu meteoroidov a prachových častíc planetárnou atmosférou - Mgr. Karol Havrila


Obhajoba: 18.8.2022
Študijný program: astronómia a astrofyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.

Spatial density and model of meteoroid population - RNDr. Martin Baláž


Obhajoba: 18.8.2022
Študijný program: astronómia a astrofyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.

Matrix Models and Noncommutative Field Theory - Mgr. Mária Šubjaková


Obhajoba: 7.7.2022
Študijný program: teoretická fyzika a matematická fyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc.

New possibilities of the use of cold plasma in agriculture - Gervais Blondel Ndiffo Yemeli


Obhajoba: 17.6.2022
Študijný program: environmentálna fyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Zdenko Machala, DrSc.

Development of acoustic sensing technologies for milk analysis - Sandro Spagnolo


Obhajoba: 28.2.2022
Študijný program: biofyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Ab Initio Computational Studies of Pressure-Induced Polymerization in Crystals Made of Simple Molecules - Mgr. Ondrej Tóth


Obhajoba: 27.10.2021
Študijný program: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Školiteľ: prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 21 do 40 z 47. Prvá strana 1 2 3 Posledná strana

Teória vyučovania

Tvorba databázy úloh z matematických súťaží s cieľom aplikácie vo vyučovacom procese - Mgr. Matej Uher


Obhajoba: 31.8.2023
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: doc. RNDr. Štefan Solčan, CSc.

Využitie tichého videa vo vyučovaní fyziky - PaedDr. Simona Gorčáková


Obhajoba: 12.6.2023
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

Rozvoj schopností žiakov ZŠ graficky spracovať dáta získané vlastnou bádateľskou činnosťou - Mgr. Karolína Šromeková


Obhajoba: 12.6.2023
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD.

Vplyv emigrácie na vývoj slovenskej matematiky - Mgr. Milan Lekár


Obhajoba: 30.8.2022
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: prof. RNDr. Robert Jajcay, DrSc.

Rozvoj žiackych spôsobilostí súvisiacich s empirickým modelom poznávania - PaedDr. Lucia Klinovská


Obhajoba: 23.8.2022
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ:doc. RNDr. František Kundracik, CSc.

Kritické myslenie a indikátory jeho hodnotenia vo vyučovaní fyziky - Mgr. Anna Trúsiková


Obhajoba: 23.8.2022
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

Aplikácie biológie človeka vo fyzikálnom vzdelávaní - PaedDr. Jana Jakubičková


Obhajoba: 23.8.2022
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ:doc. RNDr. František Kundracik, CSc.

Matematika pre stredné umelecké školy - Mgr. Miriam Janíková


Obhajoba: 9.11.2021
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.

Matematické myslenie, postoje k matematike a videohry - Mgr. Mária Čujdíková


Obhajoba: 31.8.2021
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Implementácia mobilných technológií do vyučovania fyziky - PaedDr. Jakub Čevajka


Obhajoba: 24.8.2021
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

Argumentácia žiakov pri riešení fyzikálných problémov - PaedDr. Tünde Kiss


Obhajoba: 24.8.2021
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

A historical approach to teachnig selected concepts in mechanics - PaedDr. Jarier Wannous


Obhajoba: 23.8.2021
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. František Kundracik, CSc.

Vonkajšie aktivity vo vyučovaní fyziky na gymnáziu - PaedDr. Jozef Trenčan


Obhajoba: 23.8.2021
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Vynálezcovsky orientovaný žiacky projekt vo fyzikálnom vzdelávaní - Mgr. Milan Kováč


Obhajoba: 23.8.2021
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Zobrazuje sa 14 súborov, od 1 do 14 z 14.

Autoreferáty dizertačných prác 

Autoreferáty dizertačných prác sa odovzdávali do akademického roka 2019/2020. Sú v jazyku, v ktorom bola práca napísaná. 

Matematika

Topologické metódy v pravdepodobnosti - Mgr. Jana Havlíčková


Obhajoba: 25.8.2015
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.

Numerical modeling of direct and inverse problems for infiltration and transport in porous medium - Mgr. Jozef Minár


Obhajoba: 25.8.2015
Študijný program: numerická analýza a vedecko-technické výpočty
Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc.

A priori estimates of solutions of superlinear elliptic and parabolic problems - Mgr. Július Pačuta


Obhajoba: 25.8.2015
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.

Decoding of Hidden Markov Models with Applications to Sequence Alignment - Mgr. Michal Nánási


Obhajoba: 12.2.2015
Študijný program: informatika
Školiteľka: doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.

Cellular Automata and Particle Systems for Crowd Simulation in Selected Environments - RNDr. Jana Běhal Dadová


Obhajoba: 10.11.2014
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

Visualization of complex function using Riemann surfaces - RNDr. Miroslava Valíková


Obhajoba: 10.11.2014
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.

The risk sensitive dynamic accumulation model and optimal pension saving management - Mgr. Zuzana Múčka


Obhajoba: 13.10.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Qualitative and Quantitative Analysis of Black-Scholes Type Models of Pricing Derivatives on Assets with General Function of Volatility - Mgr. Magdaléna Žitňanská


Obhajoba: 13.10.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Regulárne sa meniace riešenia diferenciálnych rovníc tretieho rádu so singulárnymi nelinearitami - Mgr. Ivana Kučerová


Obhajoba: 28.8.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Jaroslav Jaroš, CSc.

Singularities of evolutes and pedal curves in the Euclidean and in the Minkowski plane - RNDr. Viktória Bakurová


Obhajoba: 27.8.2014
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Miloš Božek, CSc.

Parametrické štúdie CGE modelov - Mgr. Lucia Fašungová


Obhajoba: 27.8.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc.

Dynamické riadenie portfólia s použitím rizikových mier - Mgr. Martin Harcek


Obhajoba: 27.8.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.

Numerical modeling of single phase and two phase flow in porous media - Mgr. Pavol Kišon


Obhajoba: 27.8.2014
Študijný program: numerická analýza a vedecko-technické výpočty
Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc.

Nonlinear convection during phase change - Mgr. Juraj Kyselica


Obhajoba: 27.8.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Peter Guba, PhD.

Lokálna Bézoutova veta - RNDr. Alexander Maťašovský


Obhajoba: 27.8.2014
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Eduard Boďa, CSc.

CGE model a možnosti jeho aplikácie na vybrané zmeny v slovenskej ekonomike - Mgr. Tomáš Miklošovič


Obhajoba: 27.8.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD.

Experimenty s ekonomickými princípmi - Mgr. Simona Miklošovičová


Obhajoba: 27.8.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.

Metódy hodnotenia kvality videa - RNDr. Petra Heribanová


Obhajoba: 25.8.2014
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: prof. Ing. Jaroslav Polec, CSc.

Vlastnosti koreflektívnych a reflektívnych tried v kategóriách topologických štruktúr - RNDr. Veronika Lacková


Obhajoba: 25.8.2014
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Činčura, CSc.

Dynamic Stochastic Accumulation Model with Application to Risk Management in Portfolio - Mgr. Darina Graczová


Obhajoba: 22.8.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 21 do 40 z 67. Prvá strana 1 2 3 4 Posledná strana

Fyzika

Mikrovlnný reflektometer na tokamaku COMPASS - Mgr. Ondrej Bogár


Obhajoba: 21.8.2019
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.

Physical properties of meteoroids - RNDr. Pavol Matlovič

 

Obhajoba: 15.8.2019
Študijný program: astronómia a astrofyzika
Školitelia: doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.

Štúdium proteolytickej degradácie kazeínov pomocou gravimetrických akustických metód - Mgr. Marek Tatarko


Obhajoba: 28.6.2019
Študijný program: biofyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Nanoštruktúrované tvrdé vrstvy so zvýšenou húževnatosťou a teplotnou stabilitou - Mgr. Marek PlevaObhajoba: 25.6.2019
Študijný program: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Školiteľ: RNDr. Branislav Grančič, PhD.

Direct measurement of the top-quark decay width with the ATLAS detector - Mgr. Tomáš Dado

Obhajoba: 12.6.2019
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školitelia: prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.

Využitie javu odporového prepínania pri štúdiu supravodivých materiálov - Mgr. Mária KoscelanskáObhajoba: 31.5.2019
Študijný program: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Školiteľ: doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.

Measurement of K+--> π+ µ+µ- Decay Form Factor and Evaluation of Muon Veto and Charged Hodoscope Efficiencies at NA62 Experiment at CERN - Mgr. Ľuboš BičianObhajoba: 6.5.2019
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školitelia: doc. RNDr. Vladimír Černý, CSc.

SuperNEMO Experiment: Study of Systematic Uncertainties of Track Reconstruction and Energy Calibration. Evaluation of Sensitivity to Ovßß with Emission of Majoron for 82Se - Mgr. Miroslav MackoObhajoba: 17.12.2018
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školitelia: doc. Ing. Ivan Štekl, CSc., Dr. Fabrice Piquemal

Využitie urýchľovačovej hmotnostnej spektrometrie na analýzu dlhožijúcich rádionuklidov v životnom prostredí - Mgr. Ján Pánik


Obhajoba: 27.8.2018
Študijný program: enviromentálna fyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.

Study of Structural Phase Transitions in Solids by ab Initio Simulations - Mgr. Oto KohulákObhajoba: 24.8.2018
Študijný program: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Školiteľ: prof. RNDr. Roman Martoňák, DrSc.

Using of a Mass Spectrometry for Study of an Electron-Molecular Interaction - Mgr. Michal Lacko


Obhajoba: 24.8.2018
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: RNDr. Peter Papp, PhD.

Creation and Evolution of Cosmological Perturbations - Mgr. Peter Mészáros


Obhajoba: 23.8.2018
Študijný program: všeobecná a matematická fyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc.

Raman Study of Cell Encapsulating Polymer Microspheres - Mgr. Michal Pelach


Obhajoba: 22.8.2018
Študijný program: biofyzika
Školiteľka: prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Funkcionálne nanoštruktúry ako cielené prenášače liečiv v terapii - Mgr. Hana Vrbovská


Obhajoba: 22.8.2018
Študijný program: biofyzika
Školiteľka: prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc.

Vývoj biosenzorov na detekciu onkomarkerov - RNDr. Marianna Eliášová Sohová


Obhajoba: 22.8.2018
Študijný program: biofyzika
Školiteľka: prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Riadenie šírenia femtosekundových laserových impulzov v blízkej infračervenej oblasti spektra v dvojjadrových mikroštruktúrnych optických vláknach - Mgr. Ľubomír Čurilla


Obhajoba: 16.7.2018
Študijný program: kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia
Školiteľ: Mgr. Ignác Bugár, PhD.

Aptaméry a nanočastice ako potenciálna platforma pre diagnostiku a terapiu rakovinových ochorení - Mgr. Veronika Šubjaková


Obhajoba: 14.12.2017
Študijný program: biofyzika
Školiteľka: prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Rotačné vlastnosti umelých telies v blízkosti Zeme - RNDr. Michal Hamara


Obhajoba: 14.12.2017
Študijný program: astronómia a astrofyzika 
Školiteľ: doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.

Adjoint Tomography of 2D Local Surface Sedimentary Structures - Mgr. Filip Kubina


Obhajoba: 3.8.2017
Študijný program: geofyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

Inelastic Interactions of Electrons with Molecules and Clusters Studied Using Crossed-Beam Methods - Mgr. Anita Ribar


Obhajoba: 29.8.2017
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 21 do 40 z 157. Prvá strana 1 2 3 4 Posledná strana

Informatika

Ad-Hoc Networks with Directional Antennas - Mgr. Milan Plžík


Obhajoba: 29.6.2015
Študijný program: informatika
Školiteľ: RNDr. Stefan Dobrev, PhD.

Stream models of structured data transformations and their extensions - Mgr. Pavel Labath


Obhajoba: 23.1.2015
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Invariant Visual Object Recognition using Hierarchical Temporal Memory - Mgr. Kristián Valentín


Obhajoba: 13.1.2015
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Bajla, CSc.

Anonymous Leader Election in One- and Two-Dimensional Cellular Automata - RNDr. Peter Banda


Obhajoba: 16.12.2014
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.

Extensions for Laplacian-based Skeleton Extraction and Direct Applications Focusing on Mapping between Skeletons and Surfaces - RNDr. Martin Madaras


Obhajoba: 14.11.2014
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Configuration-Oriented Programming - RNDr. Radovan Brečka


Obhajoba: 10.11.2014
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Structured argumentation: from properties to distribution - Mgr. Jozef Frtús


Obhajoba: 8.10.2014
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. Ing. Ján Šefránek, CSc.

Logic programming with preferences on rules - Ing. Alexander Šimko


Obhajoba: 8.10.2014
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. Ing. Ján Šefránek, CSc.

Augmented Reality in Cultural Heritage Application - RNDr. Zuzana Berger Haladová


Obhajoba: 6.10.2014
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.

Modeling Time Criticality of Information - Mgr. Marek Zeman


Obhajoba: 3.10.2014
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Grounding the meaning in sensorimotor cognition: a connectionist approach - RNDr. Kristína Rebrová


Obhajoba: 27.3.2014
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

Alignments on Sequences with Internal Structure - Mgr. Martina Višňovská


Obhajoba: 7.2.2014
Študijný program: informatika
Školiteľka: doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.

Extension of Human Computer Interaction while using Touch based Interfaces - Mgr. Pavol Fabo


Obhajoba: 4.10.2013
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Fotorealistické zobrazenie anizotropných materiálov na základe fotografického snímania reálnych vzoriek - Mgr. Andrej Mihálik


Obhajoba: 4.10.2013
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Action Model Learning: Challenges and Techniques - RNDr. Michal Čertický


Obhajoba: 26.9.2013
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. Ing. Ján Šefránek, CSc.

Algorithms for Genome Rearrangements - Mgr. Jakub Kováč


Obhajoba: 23.9.2013
Študijný program: informatika
Školiteľ: Mgr. Tomáš Vinař, PhD.

Maximum genus and its generalizations - Mgr. Michal Kotrbčík


Obhajoba: 16.9.2013
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.

Reinforcement Learning with Abstraction - RNDr. Michal Malý


Obhajoba: 16.7.2013
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

Algoritmus pre hľadanie vzdialených funkčných ortológov a jeho aplikácia na OB-fold doménu - Mgr. Martin Macko


Obhajoba: 21.3.2013
Študijný program: informatika
Školiteľ: Mgr. Tomáš Vinař, PhD.

Cryptographic Hash Functions - RNDr. Michal Rjaško


Obhajoba: 12.9.2012
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Martin Stanek, PhD.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 21 do 40 z 62. Prvá strana 1 2 3 4 Posledná strana

Pedagogické vedy

Edukačná robotika ako súčasť informatiky na 2. stupni ZŠ - PaedDr. Michaela Veselovská


Obhajoba: 30.8.2016
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Peer Review and Peer Assessment in Higher Computer Science Education - PaedDr. Veronika Dropčová


Obhajoba: 30.8.2016
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľka: doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD. 

Spôsobilosti vedeckej práce a ich formatívne hodnotenie - Mgr. Martina Hodosyová


Obhajoba: 26.8.2016
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľka: doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.

Žiacke aktivity rozvíjajúce medzipredmetové vzťahy fyzika-biológia - PaedDr. Jana Útla


Obhajoba: 12.5.2016
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľka: doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.

Kontextuálny prístup k vyučovaniu fyziky - Mgr. Martina Horváthová


Obhajoba: 21.1.2016
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. František Kundracik, PhD.

Mikrosvety v príprave učiteľov primárneho vzdelávania - PaedDr. Krisztina Czakóová


Obhajoba: 27.8.2015
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľka: prof. Ing. Veronika Stoffova, CSc.

Miesto edukačnej robotiky v informatickej výchove - Mgr. Karolína Mayerová


Obhajoba: 27.8.2015
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Reálny kontext matematických úloh ako motivačný faktor - Mgr. Martina Koronci Babinská


Obhajoba: 26.8.2015
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.

Vzdelávacie ciele vo fyzike - Mgr. Mária Figurová


Obhajoba: 25.8.2015
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školitelia: prof. RNDr. Anna Dubničková, DrSc., prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.

Možnosti rozvoja grafickej gramotnosti žiakov základnej školy - PaedDr. Monika Vanyová


Obhajoba: 25.8.2015
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.

Zavádzanie fyzikálnych pojmov v gymnaziálnom vzdelávaní - Mgr. Michaela Velanová


Obhajoba: 17.6.2015
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Využitie interdisciplinárnych vzťahov pri vyučovaní matematiky - Mgr. Petra Jursová


Obhajoba: 26.1.2015
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.

Hodnotenie riešení matematických problémov ako metóda vzdelávania budúcich učiteľov - Mgr. Jana Fraasová


Obhajoba: 28.8.2014
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľka: doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD.

Vizualizácia matematických pojmov, relácií a vzťahov školskej matematiky - Mgr. Dominika Koštová


Obhajoba: 28.8.2014
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľka: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.

Rozvoj algoritmického myslenia žiakov v primárnom vzdelávaní - PaedDr. Monika Gujberová


Obhajoba: 25.8.2014
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Inovácia schopnosti učiteľa fyziky efektívne riadiť vzdelávanie žiakov v oblasti teplo a energia - Mgr. Peter Kelecsényi


Obhajoba: 25.8.2014
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Methodology of Use of LMS at the Bachelor Courses of Physics - Edlira Prenjasi


Obhajoba: 25.8.2014
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Tvorba algoritmov a rozvoj algoritmického myslenia žiakov v stredoškolskej informatike - PaedDr. Ján Guniš


Obhajoba: 20.9.2013
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

Hľadanie nových postupov vo výučbe programovania na VŠ - Ing. Roman Horváth


Obhajoba: 20.9.2013
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľka: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

Podpora rozvíjania argumentácie a stratégií riešenia žiakov prostredníctvom planimetrických úloh - Mgr. Monika Porkertová


Obhajoba: 30.8.2013
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľka: doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 21 do 40 z 68. Prvá strana 1 2 3 4 Posledná strana