Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecké konferencie a workshopy

Dva dni s didaktikou matematiky 202424. 06. 2024

V dňoch 5. a 6. septembra 2024 bude Oddelenie didaktiky matematiky na FMFI UK organizovať už deviaty ročník konferencie Dva dni s didaktikou matematiky.

CESCG 2024 02. 05. 2024

Medzinárodný vedecko-technologický seminár CESCG, ktorý začal 1. mája na Smolenickom zámku, predstaví najnovšie trendy v oblasti Visual Computing.

PROBASTAT 202417. 04. 2024

Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutoční v dňoch 20. až 24. mája 2024 v priestoroch Kongresového centra SAV v Smoleniciach. Organizátormi konferencie sú:...

Mini-workshop o supravodivosti15. 04. 2024

Mini-workshop: superconductivity, correlations, transport and layered materials sa uskutoční v dňoch 29. - 30.4.2024. Na jeho organizácií sa podieľajú a...

3. letná škola fyziky kondenzovaných látok 14. 03. 2024

sa uskutoční v Liptovskom Jáne v dňoch 9. - 14. júna 2024 a jej cieľom je sprostredkovať doktorandom (aj motivovaným študentom nižších stupňov štúdia) prehľad...

Šoltésove dni 202318. 09. 2023

Oddelenie didaktiky fyziky organizuje dňoch 19. - 20. 10. 2023 odbornú konferenciu pre učiteľov fyziky základných a stredných škôl.

ENVIRA 2023 09. 09. 2023

FMFI UK opäť spoluorganizuje významnú medzinárodnú konferenciu ENVIRA, ktorá sa uskutoční 17.-22.9.2023 v španielskej Seville.

21. konferencia českých a slovenských fyzikov04. 09. 2023

Stretnutie slovenských a českých fyzikov sa uskutoční v dňoch 4. až 7. septembra 2023 v Bratislave v priestoroch FMFI UK.

Dva dni s didaktikou matematiky 202301. 09. 2023

V dňoch 7. a 8. septembra 2023 organizuje Oddelenie didaktiky matematiky na FMFI UK už ôsmy ročník konferencie Dva dni s didaktikou matematiky.

TAUP 202314. 08. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK spoluorganizuje významnú medzinárodnú konferenciu TAUP 2023, ktorá sa uskutoční v dňoch 28.8. až 1.9.2023 vo...

Správy od 1 do 10 z 68