Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Týždeň vedy

6. - 10.11.2017

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Veda a technika je neoddeliteľnou súčasťou života každého občana a jej správne nasmerovanie podmieňuje ďalší rozvoj krajiny. Slovenská republika má silný vedecký potenciál, ktorý musí využiť, aby sa stal našou konkurenčnou výhodou. Dôležité je, aby široká verejnosť vnímala celoživotné vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie ako pozitívne faktory rozvoja, ako procesy, ktoré posúvajú naše vedomosti a vývoj spoločnosti ďalej. Z tohto pohľadu je nevyhnutné, aby aj samotní pedagógovia, technici a vedci boli schopní zaujímavým a jednoduchým spôsobom prezentovať svoju prácu a výsledky svojho výskumu.

Cieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

V rámci Týždňa vedy a techniky odznejú na FMFI UK v posluchárni A popularizačno náučné prednášky pre verejnosť, najmä študentov stredných i vyšších ročníkov základných škôl.

Program:

Streda 8.11.2017 - Z rozprávky do rozprávky

 • 9:00 – 10:20  František Kundracik: Šíp Robina Hooda 
  Na pozadí legiend o Wilhelmovi Tellovi a Robinovi Hoodovi a rozprávky "Neskrotná" zistíte, že fyzika má čo povedať aj k lukostreľbe. Je reálne zasiahnuť jeden šíp druhým? Prečo nie sú legendárne luky ale iba legendárni lukostrelci? Odpovede na vás čakajú...
 • 10:30 – 11:50  Andrej Ferko: Najkratšia rozprávka 
  Proppove funkcie, tj. 31 základných situácií, z ktorých pozostávajú kvalitné rozprávky.
 • 12:00-12:50 Juraj Tekel: Fyzika v Rozprávkach
  Má aj rozprávkový svet svoje zákony? Aké sú a v čom sú iné ako zákony nášho sveta?
 • 13:30 - 14:20 Klára Velmovská: Poďme do kina! 
  V kine alebo v televízii môžeme sledovať množstvo rozprávok a filmov. Deje sa v nich všetko tak, ako by sa to dialo aj v reálnom svete?
 • 14:30 - 15:20 Andrej Lúčny: Ako sa programuje hra motivovaná rozprávkou
  Ako sa tvorí počítačová hra motivovaná rozprávkou
 • 15:30 - 16:00 Peter Horváth: Guliverove cesty očami fyziky
  Prednáška najmä pre stredoškolákov, venovaná úvahám súvisiacim so zväčšením alebo zmenšením sveta, v ktorom žijeme.
 • 16:30 - 17:30 Vocalatté Disneyovky
  "Vystúpenie vokálnej skupiny, vstupné dobrovoľné" - Prevedieme Vás hudbou disneyovských rozprávok - Leví kráľ, Zvonár Matky Božej, Hercules, Princezná a žaba, Aladin, Kráska a Zviera, Ľadové kráľovstvo, Hobit, ...