Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.I 26639
Zástupkyňa vedúceho katedry:
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.I 43236 
Tajomníčka katedry:
doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.F1 157422 
Tajomník pre IT:
Mgr. Miroslav WagnerI 22211 
Sekretariát:
Renáta OdnechtováI 27 611 

Oddelenie didaktiky matematiky

Vedúci oddelenia:
PaedDr. Mária Slavíčková, PhD. M 147 490  
Učitelia:
Mgr. Martina Babinská, PhD. M 143 160  
RNDr. Monika Dillingerová, PhD. M 149 323  
PaedDr. Mária Slavíčková, PhD. M 147 490  
PaedDr. Peter Vankúš, PhD. M 145 860  
Mgr. Michaela Vargová, PhD. M 146 883  

Oddelenie didaktiky fyziky

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD. F1 165 661  
Učitelia:
PaedDr. Lukáš Bartošovič, PhD.  F1 251
PaedDr. Soňa Chalupková, PhD. F1 159 218  
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD. F1 165 661  
PaedDr. Peter Horváth, PhD. F1 158 326  
doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD. F1 157 422  

Oddelenie didaktiky informatiky

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD. I 13 396  
Učitelia:
PaedDr. Daniela Bezáková, PhD.I 12220 
PaedDr. Andrea Hrušecká, PhD.I 45715 
PaedDr. Roman Hrušecký, PhD.I 45715 
doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.I 13396 
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.I 26639
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.I 43236 
Mgr. Karolína Mayerová, PhD.I 2395 
doc. RNDr. Ľubomír Salanci, PhD.I 44284 
RNDr. Peter Tomcsányi, PhD.I 21253 
doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.I 12220 
PaedDr. Michaela Veselovská, PhD.I 2395 
RNDr. Michal Winczer, PhD.I 21253 
 
Ostatní pracovníci:
Renáta OdnechtováI 27611 
Mgr. Miroslav WagnerI 22211 
 
Doktorandi:
Mgr. Ágnes BazsoF1 159218
Mgr. Lucia BudinskáI 33b210 
Mgr. Jakub ČevajkaF1 148
Mgr. Mária ČujdíkováM 148178
Mgr. Tünde KissF1 148
Mgr. Lucia KlinovskáF1 250285
Mgr. Milan KováčF1 148
Mgr. Vladimíra LaššákováM 148178
Mgr. Mária StankovičováI 41515 
Mgr. Jana ŠtefaňákováF1 250285
PaedDr. Jozef TrenčanF1 250285
Mgr. Anna TrúsikováF1 250285
Mgr. Jarier WannousF1 148