Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. I 26 639
Zástupkyňa vedúceho katedry:
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD. I 43 236  
Tajomníčka katedry:
doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD. F1 157 422  
Tajomník pre IT:
Mgr. Miroslav Wagner I 22 211  
Sekretariát:
Renáta Odnechtová I 27 611  

Oddelenie didaktiky matematiky

Vedúci oddelenia:
PaedDr. Mária Slavíčková, PhD. M 147 490  
Učitelia:
Mgr. Martina Babinská, PhD. M 143 160  
RNDr. Monika Dillingerová, PhD. M 149 323  
PaedDr. Mária Slavíčková, PhD. M 147 490  
PaedDr. Peter Vankúš, PhD. M 145 860  
Mgr. Michaela Vargová, PhD. M 146 883  

Oddelenie didaktiky fyziky

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD. F1 165 661  
Učitelia:
PaedDr. Lukáš Bartošovič, PhD.  F1 251 819
PaedDr. Soňa Chalupková, PhD. F1 159 218  
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD. F1 165 661  
PaedDr. Peter Horváth, PhD. F1 158 326  
doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD. F1 157 422  

Oddelenie didaktiky informatiky

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD. I 13 396  
Učitelia:
PaedDr. Daniela Bezáková, PhD. I 12 220  
PaedDr. Andrea Hrušecká, PhD. I 45 715  
PaedDr. Roman Hrušecký, PhD. I 45 715  
doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD. I 13 396  
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. I 26 639
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD. I 43 236  
Mgr. Karolína Mayerová, PhD. I 2 395  
doc. RNDr. Ľubomír Salanci, PhD. I 44 284  
Mgr. Ľudmila Skačanová I 2 395  
RNDr. Peter Tomcsányi, PhD. I 21 253  
doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD. I 12 220  
PaedDr. Michaela Veselovská, PhD. I 2 395  
RNDr. Michal Winczer, PhD. I 21 253  
 
Ostatní pracovníci:
Renáta Odnechtová I 27 611  
Mgr. Miroslav Wagner I 22 211  
 
Doktorandi:
Mgr. Ágnes BazsoF1 159218 
Mgr. Lucia BudinskáI 33b210 
Mgr. Jakub ČevajkaF1 148  
Mgr. Mária ČujdíkováM 148178 
Mgr. Simona Gorčáková   
Mgr. Tünde KissF1 148  
Mgr. Lucia KlinovskáF1 250285 
Mgr. Milan KováčF1 148  
Mgr. Mária StankovičováI 41515 
Mgr. Karolína Šromeková   
Mgr. Jana ŠtefaňákováF1 250285 
PaedDr. Jozef TrenčanF1 250285 
Mgr. Anna TrúsikováF1 250285 
Mgr. Jarier WannousF1 148