Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. I 26 639  
Zástupkyňa vedúceho katedry:
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD. I 43 236  
Tajomníčka katedry:
doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD. F1 157 422  
Tajomník pre IT:
Mgr. Miroslav Wagner I 22 211  
Sekretariát:
Renáta Odnechtová I 27 611  

Oddelenie didaktiky matematiky

Vedúca oddelenia:
PaedDr. Mária Slavíčková, PhD. M 147 490  
Učitelia:
Mgr. Martina Babinská, PhD. M 143 160  
RNDr. Monika Dillingerová, PhD. M 149 323  
Mgr. Emília Miťková, PhD.M 143160 
PaedDr. Mária Slavíčková, PhD. M 147 490  
PaedDr. Peter Vankúš, PhD. M 145 860  
Mgr. Michaela Vargová, PhD. M 146 883  

Oddelenie didaktiky fyziky

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD. F1 165 661  
Učitelia:
PaedDr. Lukáš Bartošovič, PhD. F1 251 819  
PaedDr. Soňa Chalupková, PhD. F1 159 218  
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD. F1 165 661  
doc. Mgr. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD. F1 155 529  
PaedDr. Peter Horváth, PhD. F1 158 326  
doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD. F1 157 422  

Oddelenie didaktiky informatiky

Vedúca oddelenia:
doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD. I 13 396  
Učitelia:
PaedDr. Daniela Bezáková, PhD. I 12 220  
Mgr. Lucia Budinská, PhD.I 2395 
PaedDr. Andrea Hrušecká, PhD. I 45 715  
PaedDr. Roman Hrušecký, PhD. I 45 715  
doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD. I 13 396  
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. I 26 639  
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD. I 43 236  
Mgr. Karolína Miková, PhD. I 2 395  
doc. RNDr. Ľubomír Salanci, PhD. I 44 284  
Mgr. Ľudmila Skačanová I 2 395  
RNDr. Peter Tomcsányi, PhD. I 21 253  
doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD. I 12 220  
RNDr. Michal Winczer, PhD. I 21 253  
Ostatní pracovníci:
Mgr. Miroslav Wagner I 22 211  

Ostatní pracovníci katedry:
Renáta Odnechtová I 27 611  

Doktorandi katedry:
Mgr. Ágnes BazsoF1 159218 
Mgr. Jakub ČevajkaF1 148  
Mgr. Mária ČujdíkováM 148178 
Mgr. Simona GorčákováF1 159218 
Mgr. Klára HorváthováI 33b 210
Mgr. Mária KarpielováI 33b210 
Mgr. Tünde KissF1 148  
Mgr. Lucia KlinovskáF1 250285 
Mgr. Milan KováčF1 148  
Mgr. Karolína ŠromekováF1 159218 
Mgr. Jana ŠtefaňákováF1 250285 
PaedDr. Jozef TrenčanF1 250285 
Mgr. Anna TrúsikováF1 250285 
Mgr. Jarier WannousF1 148