Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.I 26639 
Zástupkyňa vedúceho katedry:
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.I 43236 
Tajomníčka katedry:
doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.F1 157422 
Tajomník pre IT:
Mgr. Miroslav WagnerI 22211 
Sekretariát:
Renáta OdnechtováI 27611 

Oddelenie didaktiky matematiky

Vedúca oddelenia:
PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.M 147490 
Učitelia:
Mgr. Martina Babinská, PhD.M 143160 
RNDr. Monika Dillingerová, PhD.M 149323 
PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.M 147490 
PaedDr. Peter Vankúš, PhD.M 145860 
Mgr. Michaela Vargová, PhD.M 146883 

Oddelenie didaktiky fyziky

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.F1 165661 
Učitelia:
PaedDr. Lukáš Bartošovič, PhD.F1 251819 
PaedDr. Soňa Chalupková, PhD.F1 159218 
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.F1 165661 
doc. Mgr. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD.F1 155529 
PaedDr. Peter Horváth, PhD.F1 158326 
doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.F1 157422 

Oddelenie didaktiky informatiky

Vedúca oddelenia:
doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.I 13396 
Učitelia:
PaedDr. Daniela Bezáková, PhD.I 12220 
PaedDr. Andrea Hrušecká, PhD.I 45715 
PaedDr. Roman Hrušecký, PhD.I 45715 
doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.I 13396 
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.I 26639 
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.I 43236 
Mgr. Karolína Miková, PhD.I 2395 
doc. RNDr. Ľubomír Salanci, PhD.I 44284 
Mgr. Ľudmila SkačanováI 2395 
RNDr. Peter Tomcsányi, PhD.I 21253 
doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.I 12220 
RNDr. Michal Winczer, PhD.I 21253 
Ostatní pracovníci:
Mgr. Miroslav WagnerI 22211 

Ostatní pracovníci katedry:
Renáta OdnechtováI 27611 

Doktorandi katedry:
Mgr. Ágnes BazsoF1 159218 
Mgr. Jakub ČevajkaF1 148  
Mgr. Mária ČujdíkováM 148178 
Mgr. Simona Gorčáková   
Mgr. Tünde KissF1 148  
Mgr. Lucia KlinovskáF1 250285 
Mgr. Milan KováčF1 148  
Mgr. Karolína Šromeková   
Mgr. Jana ŠtefaňákováF1 250285 
PaedDr. Jozef TrenčanF1 250285 
Mgr. Anna TrúsikováF1 250285 
Mgr. Jarier WannousF1 148