Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

KAFZM realizuje spoločný magisterský program UK a Universität Wien Physics of the Earth (výučba v anglickom jazyku na obidvoch univerzitách) a magisterské študijné programy Astronómia a astrofyzika a Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia. Pracovníci katedry sa podieľajú aj na bakalárskych programoch Fyzika a Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika.
Katedra realizuje doktorandské študijné programy Geofyzika, Astronómia a astrofyzika a Meteorológia a klimatológia.

Výskum na katedre je zameraný na nasledovné oblasti: 

  • Astronómia a astrofyzika: medziplanetárna hmota, dynamika malých telies Slnečnej sústavy (kométy, asteroidy, meteory a meteority), dráhový vývoj prachových častíc, galaktická astronómia a astrofyzika.
  • Fyzika Zeme: fyzika zemetrasení a šírenia seizmických vĺn, numerické modelovanie vzniku zemetrasení a lokálnych efektov zemetrasení, seizmické signály, seizmické ohrozenie, magnetohydrodynamika kvapalného jadra Zeme, Schumannove rezonancie.
  • Meteorológia a klimatológia: metódy spracovania a analýzy meteorologických údajov, radiačná a energetická bilancia zemského povrchu, numerické metódy modelovania dynamiky atmosféry, metódy prognózy počasia, klimatické pomery vybraných lokalít Slovenska, variabilita klímy a scenáre klimatickej zmeny.
  • Fyzika životného prostredia: metódy pre deštrukciu látok zhoršujúcich životné prostredie, aplikácie výbojov v plazme pri biologickej dekontaminácii, využitie spaľovacích a pyrolýznych procesov ako alternatívnych zdrojov energie, fyzikálne a chemické technológie likvidácie odpadu, čistenia odpadových vôd a plynov. 

Astronomické pozorovania a geofyzikálne merania sú realizované na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu (AGO) v Modre-Piesok.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. F1 208 179  
Zástupca vedúceho katedry:
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. F1 161 328  
Tajomník katedry:
doc. RNDr. Karol Hensel, PhD. F2 39 676  
Tajomník pre IT:
doc. RNDr. Martin Gera, PhD. F1 370 863  
Sekretariát:
Jana Pagáčová   F1 163329

Emeritní profesori
prof. RNDr. Viktor Martišovitš, DrSc. F2 49 399  
prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc. F2 205 162  

Oddelenie astronómie a astrofyziky

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD. F2 207 541  
Učitelia:
doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD. F2 206 684  
RNDr. Roman Nagy, PhD. F2 202 773  
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Štefan Gajdoš, PhD. AGO,F2 204   033/6475261
Mgr. Adrián Galád, PhD. AGO, F2 207   033/6475261
doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD. F2 207 541  
Mgr. Jiří Šilha, PhD. F2 203 630  
doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD. F2 204 610  
Mgr. Jozef Világi, PhD. AGO, F2 207   033/6475261
Ing. Pavol Zigo, PhD. AGO, F2 204   033/6475261

Oddelenie fyziky Zeme

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. F1 208 179  
Učitelia:
doc. RNDr. Jozef Brestenský, CSc. F1 162 673  
doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD. F1 209    
RNDr. Róbert Kysel, PhD. F1 206    
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. F1 208 179  
RNDr. Adriena Ondrášková, PhD. F1 160 469  
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. F1 161 328  
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Andrej Cipciar F1 205    
Mgr. Martin Gális, PhD. F1 207 327  
Mgr. Miriam Kristeková, PhD. F1 209    

Oddelenie fyziky životného prostredia

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD. F2 88 618  
Učitelia:
doc. RNDr. Karol Hensel, PhD. F2 39 676  
doc. RNDr. Mário Janda, PhD. F2 38 520  
doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD. F2 88 618  
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Imrich Morva, CSc. F2 76 153  
doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD. F2 47 177, 679 65424922
Mgr. Milan Onderka, PhD. F2 -169 161  
Ostatní pracovníci:
Michal Amena F2 -168 177  

Oddelenie meteorológie a klimatológie

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Martin Gera, PhD. F1 370 863  
Učitelia:
doc. RNDr. Martin Gera, PhD. F1 370 863  
RNDr. Marián Melo, PhD. F1 369 495  
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Ingrid Damborská, CSc. F1 368 215  
prof. RNDr. Milan Lapin, CSc. F1 371 523 65426820
Ostatní pracovníci:
Dr. José Alejandro GonzálezF2 260233 
Ing. Milan Matava F2 260 233  

Astronomické a geofyzikálne observatórium Modra - Piesok

Správcovia observatória:
RNDr. Tomáš Paulech, PhD. AGO   033/6475261
Dušan Kalmančok AGO   033/6475261
Technickí pracovníci:
Dušan Kalmančok AGO   033/6475261
RNDr. Tomáš Paulech, PhD. AGO   033/6475261
Ľudovít Polčic AGO   033/6475261
Jaroslav Šimon AGO   033/6475261

Ostatní pracovníci katedry:
 

Doktorandi katedry:
Mgr. Martin Baláž   
Mgr. Anna BuchholcerováF1 367457 
Mgr. Vladimír ChudobaF2 -168177 
Mgr. Richard CimermanF2 89379 
Mgr. Patrik ČechvalaF2 257108 
Mostafa Elsayed Ali HassanF2 257108 
Mgr. Dávid GregorF1 204  
Mgr. Karol HavrilaF2 257108 
Dipl.Ing. Axel Hennecke   
Mgr. Ivan KačalaF1 338  
Mgr. Marina KováčováF1 338  
Mgr. Katarína KučerováF2 89379 
Mgr. Pavol MatlovičF2 204610 
Robin MenthéourF2 257108 
Mgr. Filip MichlíkF1 205  
M.Sc. Gervais Blondel Ndiffo YemeliF2 70385 
Mgr. Pavol NechajSHMÚ   
Mgr. Jozef PechoSHMÚ   
Mgr. Aneta RichterováF1 204  
Mgr. Zuzana RusnákováF1 367457 
Mgr. Dominika SersenováF2 89379 
Mgr. Jaroslava SlavkovaF1 367457 
Mgr. Miroslav ŠingerF1 231214 
Mgr. Barbora TarabováF2 89379 
Mgr. Jozef VivodaSHMÚ   
Olga VorobevaF1 367457 

Externisti:
RNDr. Juraj Bartok, PhD. F1 231    
RNDr. Martin Benko, PhD. F1 231    
RNDr. Ján Budaj, CSc. AsÚSAV    
RNDr. Jaroslav Dudík, PhD.   AsÚAVČR  
doc. RNDr. Mária Hajduková, CSc. AsÚSAV    
doc. RNDr. Petr Heinzel, DrSc.   AsÚAVČR  
Mgr. Marián Jurašek F1 231    
RNDr. Martin Kremler, PhD. F1 231    
RNDr. Theodor Pribulla, CSc. AsÚSAV