Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

KAFZM realizuje spoločný magisterský program UK a Universität Wien Physics of the Earth (výučba v anglickom jazyku na obidvoch univerzitách) a magisterské študijné programy Astronómia a astrofyzika a Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia. Pracovníci katedry sa podieľajú aj na bakalárskych programoch Fyzika a Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika.
Katedra realizuje doktorandské študijné programy Geofyzika, Astronómia a astrofyzika a Meteorológia a klimatológia.

Výskum na katedre je zameraný na nasledovné oblasti: 

  • Astronómia a astrofyzika: medziplanetárna hmota, dynamika malých telies Slnečnej sústavy (kométy, asteroidy, meteory a meteority), dráhový vývoj prachových častíc, galaktická astronómia a astrofyzika.
  • Fyzika Zeme: fyzika zemetrasení a šírenia seizmických vĺn, numerické modelovanie vzniku zemetrasení a lokálnych efektov zemetrasení, seizmické signály, seizmické ohrozenie, magnetohydrodynamika kvapalného jadra Zeme, Schumannove rezonancie.
  • Meteorológia a klimatológia: metódy spracovania a analýzy meteorologických údajov, radiačná a energetická bilancia zemského povrchu, numerické metódy modelovania dynamiky atmosféry, metódy prognózy počasia, klimatické pomery vybraných lokalít Slovenska, variabilita klímy a scenáre klimatickej zmeny.
  • Fyzika životného prostredia: metódy pre deštrukciu látok zhoršujúcich životné prostredie, aplikácie výbojov v plazme pri biologickej dekontaminácii, využitie spaľovacích a pyrolýznych procesov ako alternatívnych zdrojov energie, fyzikálne a chemické technológie likvidácie odpadu, čistenia odpadových vôd a plynov. 

Astronomické pozorovania a geofyzikálne merania sú realizované na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu (AGO) v Modre-Piesok.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.F1 208179 
Zástupca vedúceho katedry:
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.F1 161328 
Tajomník katedry:
doc. RNDr. Karol Hensel, PhD.F2 39676 
Tajomník pre IT:
doc. RNDr. Martin Gera, PhD.F1 370863 
Sekretariát:
Jana PagáčováF1 162329 
Emeritní profesori:
prof. RNDr. Viktor Martišovitš, DrSc.F2 49399 
prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.F2 205162 

Oddelenie astronómie a astrofyziky

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.F2 207541 
Učitelia:
doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD.F2 206684 
RNDr. Roman Nagy, PhD.F2 202773 
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Štefan Gajdoš, PhD.AGO,F2 204 033/6475261
Mgr. Adrián Galád, PhD.AGO,F2 207 033/6475261
doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.F2 207541 
Mgr. Jiří Šilha, PhD.F2 203630 
doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.F2 204610 
Mgr. Jozef Világi, PhD.AGO,F2 207 033/6475261
Ing. Pavol Zigo, PhD.AGO,F2 204 033/6475261

Oddelenie fyziky Zeme

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.F1 208179 
Učitelia:
doc. RNDr. Jozef Brestenský, CSc.F1 162673 
doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD.F1 209337  
RNDr. Róbert Kysel, PhD.F1 206  
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.F1 208179 
RNDr. Adriena Ondrášková, PhD.F1 160469 
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.F1 161328 
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Andrej CipciarF1 205  
Mgr. Martin Gális, PhD.F1 207327 
Mgr. Miriam Kristeková, PhD.F1 209337  

Oddelenie fyziky životného prostredia

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD.F2 88618 
Učitelia:
doc. RNDr. Karol Hensel, PhD.F2 39676 
doc. RNDr. Mário Janda, PhD.F2 38520 
doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD.F2 88618 
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Imrich Morva, CSc.F2 76153 
doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD.F2 47177, 67965424922
Ostatní pracovníci:
Michal AmenaF2 -168177 

Oddelenie meteorológie a klimatológie

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Martin Gera, PhD.F1 370863 
Učitelia:
doc. RNDr. Martin Gera, PhD.F1 370863 
RNDr. Marián Melo, PhD.F1 369495 
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Ingrid Damborská, CSc.F1 368215 
prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.F1 37152365426820
Ostatní pracovníci:
Dr. José Alejandro GonzálezF2 260233 
Ing. Milan MatavaF2 260233 

Astronomické a geofyzikálne observatórium Modra - Piesok

Správcovia observatória:
RNDr. Tomáš Paulech, PhD.AGO  033/6475261
Dušan KalmančokAGO  033/6475261
Technickí pracovníci:
Dušan KalmančokAGO  033/6475261
RNDr. Tomáš Paulech, PhD.AGO  033/6475261
Ľudovít PolčicAGO  033/6475261
Jaroslav ŠimonAGO  033/6475261

Ostatní pracovníci katedry:
Jana PagáčováF1 162329 

Doktorandi katedry:
Mgr. Martin Baláž   
Mgr. Anna BuchholcerováF1 367457 
Mgr. Vladimír ChudobaF2 -168177 
Mgr. Richard CimermanF2 89379 
Mgr. Patrik ČechvalaF2 257108 
M.Sc. Mostafa Elsayed Ali HassanF2 257108 
Mgr. Dávid GregorF1 204  
Mgr. Karol HavrilaF2 257108 
Dipl.Ing. Axel Hennecke   
Mgr. Ivan KačalaF1 338  
Mgr. Marina KováčováF1 338  
Mgr. Katarína KučerováF2 89379 
Mgr. Pavol MatlovičF2 204610 
M.Sc. Robin MenthéourF2 257108 
Mgr. Filip MichlíkF1 205  
M.Sc. Gervais Blondel Ndiffo YemeliF2 70385 
Mgr. Pavol NechajSHMÚ   
Mgr. Jozef PechoSHMÚ   
Mgr. Aneta RichterováF1 204  
Mgr. Dominika SersenováF2 89379 
Mgr. Jaroslava SlavkovaF1 367457 
Mgr. Zuzana SurováF1 367457 
Mgr. Miroslav ŠingerF1 231214 
Mgr. Barbora TarabováF2 89379 
Mgr. Jozef VivodaSHMÚ   
Olga VorobevaF1 367457 

Externisti:
RNDr. Juraj Bartok, PhD.F1 231  
RNDr. Martin Benko, PhD.F1 231  
RNDr. Ján Budaj, CSc.AsÚSAV   
doc. RNDr. Jaroslav Dudík, PhD. AsÚAVČR 
doc. RNDr. Mária Hajduková, CSc.AsÚSAV   
RNDr. Mária Hajduková, PhD.AsÚSAV   
Mgr. Marián JurašekF1 231  
RNDr. Martin Kremler, PhD.F1 231  
RNDr. Theodor Pribulla, CSc.AsÚSAV