Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

KAFZM realizuje spoločný magisterský program UK a Universität Wien Physics of the Earth (výučba v anglickom jazyku na obidvoch univerzitách) a magisterské študijné programy Astronómia a astrofyzika a Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia. Pracovníci katedry sa podieľajú aj na bakalárskych programoch Fyzika a Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika.
Katedra realizuje doktorandské študijné programy Geofyzika, Astronómia a astrofyzika a Meteorológia a klimatológia.

Výskum na katedre je zameraný na nasledovné oblasti: 

  • Astronómia a astrofyzika: medziplanetárna hmota, dynamika malých telies Slnečnej sústavy (kométy, asteroidy, meteory a meteority), dráhový vývoj prachových častíc, galaktická astronómia a astrofyzika.
  • Fyzika Zeme: fyzika zemetrasení a šírenia seizmických vĺn, numerické modelovanie vzniku zemetrasení a lokálnych efektov zemetrasení, seizmické signály, seizmické ohrozenie, magnetohydrodynamika kvapalného jadra Zeme, Schumannove rezonancie.
  • Meteorológia a klimatológia: metódy spracovania a analýzy meteorologických údajov, radiačná a energetická bilancia zemského povrchu, numerické metódy modelovania dynamiky atmosféry, metódy prognózy počasia, klimatické pomery vybraných lokalít Slovenska, variabilita klímy a scenáre klimatickej zmeny.
  • Environmentálna fyzika: metódy pre deštrukciu látok zhoršujúcich životné prostredie, aplikácie výbojov v plazme pri biologickej dekontaminácii, využitie spaľovacích a pyrolýznych procesov ako alternatívnych zdrojov energie, fyzikálne a chemické technológie likvidácie odpadu, čistenia odpadových vôd a plynov. 

Astronomické pozorovania a geofyzikálne merania sú realizované na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu (AGO) v Modre-Piesok.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
prof. RNDr. Zdenko Machala, DrSc.F1 164618 
Zástupca vedúceho katedry:
doc. Mgr. Jozef Kristek, DrSc.F1 209337 
Tajomník katedry:
doc. RNDr. Karol Hensel, PhD.F2 39676 
Tajomník pre IT:
doc. RNDr. Martin Gera, PhD.F1 370863 
Sekretariát:
Bc. Katarína FarnbauerováF1 163329 
Emeritní profesori:
prof. RNDr. Viktor Martišovitš, DrSc.F2 49399 
prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.F2 205162 
Emeritný učiteľ:
doc. RNDr. Jozef Brestenský, CSc.F1 162673 

Oddelenie astronómie a astrofyziky

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.F2 207541 
Učitelia:
doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD.F2 206684 
doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.F2 207541 
RNDr. Pavol Matlovič, PhD.F2 204610 
RNDr. Roman Nagy, PhD.F2 202773 
doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.F2 204610 
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Štefan Gajdoš, PhD.AGO,F2 2048080905626423
Mgr. Adrián Galád, PhD.AGO,F2 2078080905626423
Mgr. Jiří Šilha, PhD.F2 203630 
Mgr. Jozef Világi, PhD.AGO,F2 2078080905626423
Ing. Pavol Zigo, PhD.AGO,F2 2048080905626423

Oddelenie fyziky Zeme

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.F1 208179 
Učitelia:
doc. Mgr. Martin Gális, PhD.F1 207327 
Mgr. Dávid Gregor, PhD.F1 204  
doc. Mgr. Jozef Kristek, DrSc.F1 209337 
RNDr. Róbert Kysel, PhD.F1 206  
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.F1 208179 
RNDr. Adriena Ondrášková, PhD.F1 160469 
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.F1 161328 
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Andrej CipciarF1 205  
Mgr. Miriam Kristeková, PhD.F1 209337 

Oddelenie environmentálnej fyziky

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Karol Hensel, PhD.F2 39676 
Učitelia:
Mgr. Richard Cimerman, PhD.F2 48412 
doc. RNDr. Karol Hensel, PhD.F2 39676 
doc. RNDr. Mário Janda, PhD.F2 38520 
prof. RNDr. Zdenko Machala, DrSc.F1 164618 
doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD.F2 47177, 67965424922
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Imrich Morva, CSc.F2 76153 
Mgr. Katarína Szárazová, PhD.F2 48412 
Thomas Vazquez, PhD.F2 70385 
Ostatní pracovníci:
Michal AmenaF2 -168177 

Oddelenie meteorológie a klimatológie

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Martin Gera, PhD.F1 370863 
Učitelia:
doc. RNDr. Martin Gera, PhD.F1 370863 
RNDr. Martin Kremler, PhD.SHMÚ   
prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.F1 37152365426820
RNDr. Marián Melo, PhD.F1 369495 
Mgr. Miroslav Šinger, PhD.F1 231214 
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Ingrid Damborská, CSc.F1 368215 
Ostatní pracovníci:
Dr. José Alejandro GonzálezF2 260233 
Ing. Milan MatavaF2 260233 

Astronomické a geofyzikálne observatórium Modra - Piesok

Správca observatória:
RNDr. Tomáš Paulech, PhD.AGO 8080905626423
Ostatní pracovníci:
Dušan KalmančokAGO 8080905626423
RNDr. Tomáš Paulech, PhD.AGO 8080905626423
Milan PeškoAGO 8080905626423
Ľudovít PolčicAGO 8080905626423
Jaroslav ŠimonAGO 8080905626423

Ostatní pracovníci katedry:
Bc. Katarína FarnbauerováF1 163329 

Doktorandi katedry:
Mgr. Daniela BartkováF2 257108 
Mgr. Filip HlobikF2 257108 
Mgr. Tomáš HrobárF2 256107 
Mgr. Daniel JakubčinF2 -169  
Mgr. Peter JevčákF2 256107 
Mgr. Nikola KristekováF1 367457 
MSc. Aleksandra LavrikovaF2 33399 
Mgr. Ladislav MarkovičSHMÚ   
M.Sc. Robin MenthéourF2 70385 
Mgr. Ladislav MériSHMÚ   
Mgr. Filip MichlíkF1 205  
Mgr. Pavol NechajMIS   
Mgr. Zuzana OkruhlicováF2 33399 
MSc. Pankaj PareekF2 70385 
Mgr. Veronika PazderováF2 257108 
Mgr. Jozef PechoSHMÚ   
Mgr. Adriana PisarčíkováF2 257108 
Mgr. Emil PuhaF2 256107 
M.Sc. Morteza SaedimarghmalekiF2 33399 
Pourya SeyfiF2 33399 
Mgr. Jaroslava SlavkovaF1 367457 
Mgr. Zuzana SurováF1 367457 
Mgr. Kristína SzabóováSHMÚ   
Mgr. Dominika ŠadlákováF1 367457 
Mgr. Tereza ŠediváF1 367457 
Mgr. Michal ŠturcF1 338287 
Ing. Darina TruchláF2 33399 
Mgr. Jaroslav ValovčanF1 205  
Mgr. Jozef VivodaSHMÚ   
MSc. Olga VorobevaF1 367457 
Mgr. Matej ZigoF2 203630 
Mgr. Danica ŽilkováF2 257108 

Externisti:
RNDr. Juraj Bartok, PhD.MIS   
RNDr. Martin Benko, PhD.SHMÚ   
RNDr. Ján Budaj, CSc.AsÚSAV   
Mgr. Peter Gömory, PhD.AsÚSAV   
Mgr. Marián JurašekSHMÚ   
Ing. Sandra Krollová, PhD.SHMÚ   
RNDr. Theodor Pribulla, CSc.AsÚSAV