Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Oddelenie didaktiky fyziky