Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Oddelenie didaktiky fyziky

História

V rámci procesu reštrukturalizácie katedier Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave sa od 1. júla 2004 zlúčili Katedra teoretickej fyziky a Katedra základov a didaktiky fyziky (KZDF) pod spoločný názov Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky (KTFDF) a v rámci tejto katedry vzniklo Oddelenie didaktiky fyziky (ODF). 

V roku 2019 spojením troch pracovísk venujúcich sa príprave budúcich učiteľov a výskumu v oblasti výučby matematiky, fyziky a informatiky vznikla Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky (KDMFI).