Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Výpočtové centrum

Výpočtové centrum je samostatné pracovisko. Poskytuje pracovníkom a študentom fakulty centrálne IT služby (e-mail, prístup na internet, web, pripájanie počítačov k fakultnej počítačovej sieti,...), zabezpečuje prevádzku centrálnych serverov, prevádzku fakultnej počítačovej siete, stará sa o počítačové vybavenie dekanátu a niekoľkých ďalších pracovísk. Poskytuje konzultačné služby IT pracovníkom odborných katedier a spolupracuje s nimi. Podieľa sa na rozvoji IT infraštruktúry na fakulte.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci centra:
Mgr. Milan BabušíkM 164782 
Zástupkyňa vedúceho:
RNDr. Zuzana RudolfováM 210785 

Prevádzkové oddelenie

Vedúci oddelenia:
Mgr. Milan BabušíkM 164782 
Ostatní pracovníci:
Mgr. Milan BabušíkM 164782 
Bc. Ondrej RudolfM 165721 
RNDr. Zuzana RudolfováM 210785 
Tomáš StykM 168206 
RNDr. Zuzana UngvarskáM 169842 

Oddelenie informačných systémov

Vedúca oddelenia:
RNDr. Jana SlávkováM 167262 
Učitelia:
doc. RNDr. Peter Mederly, CSc.M 111757 
Ostatní pracovníci:
Mgr. Ing. Radka BírováM 264783 
Ing. Ján PetríkM 16540159244925
RNDr. Jana SlávkováM 167262 

Technický správca IIKS

Mgr. Matej ZagibaF1 115127