Katedra jazykovej prípravy

Katedra jazykovej prípravy poskytuje študentom FMFI UK špeciálne kurzy odbornej angličtiny, znalosť ktorej je nevyhnutná pri štúdiu odborných predmetov všetkých študijných programov. V kurzoch  sa používajú učebnice, vytvorené učiteľmi našej katedry po dôkladnom zmapovaní potrieb študentov FMFI UK.

 

Okrem angličtiny naša katedra ponúka kurzy nemčiny, francúzštiny a ruštiny pre začiatočníkov aj pokročilých, takže študenti FMFI UK si môžu doplniť jazykovú znalosť o ďalšie cudzie jazyky, ako aj udržať a rozšíriť tie jazykové znalosti a zručnosti, ktoré nadobudli pred príchodom na fakultu. 

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúca katedry:
PhDr. Alena ZemanováF2 285711 
Zástupkyňa vedúcej katedry:
Ing. Eva VartíkováF2 285711 
Sekretariát:
Marcela PolákováF1 166661 

Učitelia:
PhDr. Elena KlátikováF2 286726 
Mgr. Ing.arch. Jana KočvarováF2 287254 
Mgr. Ľubomíra KožehubováF2 286726
Mgr. Alexandra MaďarováF2 287254 
Ing. Eva VartíkováF2 285711 
Mgr. Pavel VilášekF2 286726 
PhDr. Alena ZemanováF2 285711