Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra jazykovej prípravy

Katedra jazykovej prípravy poskytuje študentom FMFI UK špeciálne kurzy odbornej angličtiny, znalosť ktorej je nevyhnutná pri štúdiu odborných predmetov všetkých študijných programov. V kurzoch  sa používajú učebnice, vytvorené učiteľmi našej katedry po dôkladnom zmapovaní potrieb študentov FMFI UK. 

Okrem angličtiny naša katedra ponúka kurzy nemčiny, francúzštiny a ruštiny pre začiatočníkov aj pokročilých, takže študenti FMFI UK si môžu doplniť jazykovú znalosť o ďalšie cudzie jazyky, ako aj udržať a rozšíriť tie jazykové znalosti a zručnosti, ktoré nadobudli pred príchodom na fakultu. 

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúca katedry:
Mgr. Alexandra MaďarováF2 285711 
Zástupkyňa vedúcej katedry:
PhDr. Alena ZemanováF2 285711 
Učitelia:
Mgr. Aneta BarnesF2 286726 
Mgr. Eva FoltánováF2 287254 
Mgr. Ing.arch. Jana KočvarováF2 287254 
Mgr. Ľubomíra KožehubováF2 286726 
Mgr. Alexandra MaďarováF2 285711 
Mgr. Viktoria MirsalovaF2 284561 
Mgr. Simona Tomášková, PhD.F2 286726 
PhDr. Alena ZemanováF2 285711