Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra jazykovej prípravy

Katedra jazykovej prípravy poskytuje študentom FMFI UK špeciálne kurzy odbornej angličtiny, znalosť ktorej je nevyhnutná pri štúdiu odborných predmetov všetkých študijných programov. V kurzoch  sa používajú učebnice, vytvorené učiteľmi našej katedry po dôkladnom zmapovaní potrieb študentov FMFI UK.

 

Okrem angličtiny naša katedra ponúka kurzy nemčiny, francúzštiny a ruštiny pre začiatočníkov aj pokročilých, takže študenti FMFI UK si môžu doplniť jazykovú znalosť o ďalšie cudzie jazyky, ako aj udržať a rozšíriť tie jazykové znalosti a zručnosti, ktoré nadobudli pred príchodom na fakultu. 

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúca katedry:
PhDr. Alena Zemanová F2 285 711  
Zástupkyňa vedúcej katedry:
Mgr. Alexandra Maďarová F2 285 711  
Učitelia:
Mgr. Aneta Barnes F2 286 726  
Mgr. Eva Foltánová F2 287 254  
Mgr. Ing.arch. Jana Kočvarová F2 287 254  
Mgr. Ľubomíra Kožehubová F2 286 726  
Mgr. Alexandra Maďarová F2 285 711  
Viktoria Mirsalova F2 284
Mgr. Simona Tomášková, PhD. F2 286 726
PhDr. Alena Zemanová F2 285 711