Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Správa budov

Správa budov prevádzkuje fakultné priestory, vykonáva technickú údržbu zariadení a robí drobné opravy. Finančne a technicky náročné práce fakulta rieši individuálne, spravidla dodávateľskou formou.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci správy budov:
Mgr. Peter Buzáš F2 -105 226  
Ostatní pracovníci:
Emil Bartoš (údržbár)F2 -104248 
Michal Drenka (strážna služba)M,F   
Ing. Ladislav Horváth (strážna služba)M,F   
Mgr. Peter Janko (veliteľ strážnej služby)M,F   
Karol Kaizer (strážna služba)M,F   
Robert Karásek (strážna služba)M,F   
PaedDr. Ján Klen (strážna služba)M,F   
Ivan Lépeš (údržbár)F2 -104248 
Andrej Múčka (údržbár, vodič, prevádzkár)F2 -104248 
Štefan Svitek (strážna služba)M,F   
Gabriela Špačková (nadriadená pre upratovaciu službu, školníčka)S 110 
Miroslav Vaverka (obsluha výmenníkovej stanice)F2 274249 
Jaroslav Weinhandl (údržbár)F2 -104248