Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Správa budov

Správa budov prevádzkuje fakultné priestory, vykonáva technickú údržbu zariadení a robí drobné opravy. Finančne a technicky náročné práce fakulta rieši individuálne, spravidla dodávateľskou formou.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci správy budov:
Mgr. Peter Buzáš F2 -105 226  
Ostatní pracovníci:
Emil Bartoš F2 -104248 
Michal Drenka M,F   
Pavel Herberger M,F
Ing. Ladislav Horváth M,F   
Mgr. Peter Janko (veliteľ strážnej služby)M,F   
Karol Kaizer M,F   
Robert Karásek M,F   
PaedDr. Ján Klen M,F   
Ivan Lépeš F2 -104248 
Andrej Múčka F2 -104248 
Štefan SvitekM,F   
Gabriela Špačková (školníčka)S 110 
Miroslav Vaverka (obsluha výmenníkovej stanice)F2 274249 
Jaroslav WeinhandlF2 -104248