Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Správa budov

Správa budov prevádzkuje fakultné priestory, vykonáva technickú údržbu zariadení a robí drobné opravy. Finančne a technicky náročné práce fakulta rieši individuálne, spravidla dodávateľskou formou.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci správy budov:
Mgr. Peter Buzáš F2 -105 226  
Sekretariát:
Marcela PolákováF2 101813 
Ostatní pracovníci:
Emil BartošF2 -104248 
Ing. Ladislav BartošM, F   
Mgr. Peter BuzášF2 -105226 
Michal DrenkaM,F   
Ladislav GajdošF2 -104248 
Pavel HerbergerM, F   
Ing. Ladislav HorváthM,F   
Mgr. Peter Janko (veliteľ strážnej služby)M,F   
Karol KaizerM,F   
Robert KarásekM,F   
PaedDr. Ján KlenM,F   
Ivan LépešF2 -104248 
Marcela PolákováF2 102813 
Štefan SvitekM,F   
Gabriela Špačková (školníčka)S 110 
Jaroslav WeinhandlF2 -104248