Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Správa budov

Správa budov prevádzkuje fakultné priestory, vykonáva technickú údržbu zariadení a robí drobné opravy. Finančne a technicky náročné práce fakulta rieši individuálne, spravidla dodávateľskou formou.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci správy budov:
Mgr. Peter BuzášF2 -105226 
Ostatní pracovníci:
Mária Blažová (informátorka)M 238 
Miroslav Distler (údržbár)F2 -104248 
Michal Drenka (veliteľ strážnej služby)M,F   
Ivan Lépeš (údržbár)F2 -104248 
Andrej Múčka (údržbár, vodič, prevádzkár)F2 -104248 
Gabriela Špačková (školníčka, nadriadená pre upratovaciu službu)S 110 
Miroslav Vaverka (obsluha výmenníkovej stanice)F2 274249 
Jaroslav Weinhandl (údržbár)F2 -104248