Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra informatiky

Katedra poskytuje študijné programy bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia informatiky. Od založenia katedry v roku 1974 informatiku vyštudovalo vyše 1000 absolventov. Patrí medzi najstaršie katedry informatiky v Európe. 

Vysokú úroveň študentov informatiky dokumentujú aj výsledky medzinárodných študentských súťaží, najmä prestížnej ACM Programming Contest, ich úspešnosť pri získavaní štipendií na prestížnych severoamerických a európskych univerzitách a stáží v popredných svetových IT firmách. Vyvážená skladba teoretických a praktických predmetov umožňuje našim absolventom vyniknúť v profesionálnom živote. Úspešne sa uplatňujú vo všetkých oblastiach spoločenského života – od programátorov, tvorcov a správcov veľkých systémov, cez vedúcich firiem, finančníkov, vedcov, učiteľov, až po umelcov a politikov. 

Pedagogická činnosť katedry bola a je úzko prepojená s jej vedeckou činnosťou. Katedra sa podieľa na medzinárodnom výskume zameranom na modely výpočtov, výpočtovú zložitosť, paralelné výpočty, diskrétnu matematiku a teóriu grafov, kryptológiu a informačnú bezpečnosť a v poslednom čase aj na bioinformatiku. Jej pracovníci dosiahli rad významných výsledkov, z ktorých najznámejší je výsledok Róberta Szelepcsényiho v oblasti uzáverových vlastností zložitostných tried, za ktorý získal v roku 1995 Gödelovu cenu.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.M 257877 
Zástupca vedúceho katedry a tajomník pre IT:
RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.M 253578 
Tajomníčka katedry:
doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.M 163217 
Sekretariát:
Adriana PažickáM 25440265426635

Oddelenie teoretickej informatiky

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Pavol Ďuriš, CSc.M 256164 
Učitelia:
doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.M 163217 
prof. RNDr. Pavol Ďuriš, CSc.M 256164 
RNDr. Michal Forišek, PhD.M 263838 
RNDr. Peter Kostolányi, PhD.M 227837 
prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.M 261470 
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.M 250958 
prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.M 25910265426635

Oddelenie diskrétnej matematiky

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.M 257877 
Učitelia:
doc. RNDr. Edita Mačajová, PhD.M 258710 
RNDr. Ján Mazák, PhD.M 255224 
prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.M 257877 
doc. RNDr. Eduard Toman, CSc.M 251137 

Oddelenie programových systémov

Vedúci oddelenia:
doc. Dr. Tomáš PlachetkaM 262650 
Učitelia:
RNDr. Jana Katreniaková, PhD.M 263838 
doc. RNDr. Robert Lukoťka, PhD.M 255224 
doc. Dr. Tomáš PlachetkaM 262650 
RNDr. Igor Prívara, CSc.M 260718 

Oddelenie kryptológie a informačnej bezpečnosti

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Martin Stanek, PhD.M 214101 
Učitelia:
RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.M 253578 
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.M 21410165426635
RNDr. Richard Ostertág, PhD.M 252169 
doc. RNDr. Martin Stanek, PhD.M 214101 

Ostatní pracovníci katedry:
Mgr. Ľubica JanáčkováM 253577 
Adriana PažickáM 25440265426635

Doktorandi katedry:
Mgr. Michal AnderleM 249225 
Mgr. Jaroslav BudišM 25196 
Mgr. Michal HozzaM 25196 
Mgr. Anna KompišováM 249225 
Mgr. Šimon SádovskýM 249225 
Mgr. Richard ŠtefanecM 101836 

Externisti:
Sapan Bhatia, PhD.M 227837 
Mgr. Michal Ferko, PhD.M 123  
Ing. Roman Gavuliak, PhD.   
Mgr. Ľubor Illek   
Mgr. Jakub Kováč, PhD.   
Ing. Róbert Lipovský   
Mgr. Pavol MederlyM 17140159244923
Mgr. Robert MrázM 260718 
Mgr. Peter Neurath   
RNDr. Michal Rjaško, PhD.M 252169 
Mgr. András Varga   
Dr. Josef Withalm