Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Oddelenie didaktiky informatiky

1.1.2019 vznikla nová Katedra didaktiky M, F, I, ktorá zlúčila predchádzajúce didaktické pracoviská. Pôvodná Katedra základov a vyučovania informatiky (KZVI) pôsobí v rámci novej katedry ako Oddelenie didaktiky informatiky (ODI).

Oddelenie sa venuje tvorbe Edukačného softvéru, organizuje rôzne Súťaže, podieľa sa na tvorbe Kníh a učebníc.