Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra telesnej výchovy a športu

Katedra je podporným pracoviskom, ktorého účelom je poskytnúť možnosti športového vyžitia pre študentov FMFI UK. Katedra zabezpečuje celoročný pedagogický proces v 21 druhoch športu: basketbal, volejbal, futbal, florbal, bedminton, tenis, headis, jóga, základy sebeobrany, stolný tenis, aerobik, plávanie, kondičné posilňovanie, skoky na trampolíne, crossfit, lesný beh, vodná turistika, kanoistika, pešia turistika, lezenie, discgolf. Z hľadiska športovej výkonnosti je výučba jednotlivých športových odvetví diferencovaná do troch úrovní (základnej, zdokonaľovacej - pokročilej a výkonnostnej). Obsahovo je zameraná na rozvoj kondičných a motorických schopností a na osvojenie si technických zručností potrebných pre zvolený šport.

Samostatnou organizačnou formou v letnom období sú kurzy turistiky a športov v prírode a v zimnom kurzy lyžovania a športov v prírode. Obsahovú náplň kurzov v letnom období tvoria v prevažnej miere vodná turistika na slovenských riekach, pešia turistika, windsurfing a športové hry. V zimnom období sú kurzy orientované najmä na zjazdové lyžovanie, snoubording a zimnú turistiku.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
Mgr. Tomáš Kuchár, PhD. SG 3 804  
Zástupkyňa vedúceho katedry:
PaedDr. Dana Mašlejová SG 1 803  
Učitelia:
Mgr. Martin Dovičák, PhD. SG 2 802  
Mgr. Tomáš Kuchár, PhD. SG 3 804  
Mgr. Jana Leginusová SG 1 803  
Mgr. Tomáš Lovecký SG 2 802  
PaedDr. Dana Mašlejová SG 1 803  
Mgr. Ladislav Mókus SG 2 801  
Mgr. Branislav Nedbálek SG 3 804  
PaedDr. Mikuláš Ortutay S 110  
Mgr. Júlia Raábová, PhD. SG 1 803  

Externisti:
Mgr. Marko Mižičko, PhD.     59339319