Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra telesnej výchovy a športu

Katedra je podporným pracoviskom, ktorého účelom je poskytnúť možnosti športového vyžitia pre študentov FMFI UK. Katedra zabezpečuje celoročný pedagogický proces v 21 druhoch športu: basketbal, volejbal, futbal, florbal, bedminton, tenis, headis, jóga, základy sebeobrany, stolný tenis, aerobik, plávanie, kondičné posilňovanie, skoky na trampolíne, crossfit, lesný beh, vodná turistika, kanoistika, pešia turistika, lezenie, discgolf. Z hľadiska športovej výkonnosti je výučba jednotlivých športových odvetví diferencovaná do troch úrovní (základnej, zdokonaľovacej - pokročilej a výkonnostnej). Obsahovo je zameraná na rozvoj kondičných a motorických schopností a na osvojenie si technických zručností potrebných pre zvolený šport.

Samostatnou organizačnou formou v letnom období sú kurzy turistiky a športov v prírode a v zimnom kurzy lyžovania a športov v prírode. Obsahovú náplň kurzov v letnom období tvoria v prevažnej miere vodná turistika na slovenských riekach, pešia turistika, windsurfing a športové hry. V zimnom období sú kurzy orientované najmä na zjazdové lyžovanie, snoubording a zimnú turistiku.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
Mgr. Tomáš Kuchár, PhD.SG 3804 
Zástupkyňa vedúceho katedry:
PaedDr. Dana MašlejováSG 1803 
Učitelia:
Mgr. Martin Dovičák, PhD.SG 2802 
Mgr. Tomáš Kuchár, PhD.SG 3804 
Mgr. Jana LeginusováSG 1803 
Mgr. Tomáš LoveckýSG 2802 
PaedDr. Dana MašlejováSG 1803 
Mgr. Ladislav MókusSG 2801 
Mgr. Branislav NedbálekSG 3801 
PaedDr. Mikuláš OrtutayS 110 
Mgr. Júlia Raábová, PhD.SG 1803 

Externisti:
Mgr. Marko Mižičko, PhD.  59339319