Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Oddelenie didaktiky matematiky

1.1.2019 vznikla nová Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky, ktorá zlúčila predchádzajúce didaktické pracoviská vrátane Oddelenia didaktiky matematiky (ODM).

Na ODM sa venujeme príprave budúcich učiteľov matematiky (II. a III. stupeň), tvorbe učebníc, skrípt a iných učebných materiálov.

Popri pedagogickej činnosti aktívne pôsobíme vo výskume v odbore Teória vyučovania matematiky, riešime zaujímavé výskumné projekty a prezentujeme naše výsledky na domácich a zahraničných konferenciách. Sami sme organizátormi konferencie Dva dni s didaktikou matematiky (od r. 2016), ktorá je prioritne určená učiteľom matematiky na ZŠ a SŠ, vítaní sú však aj študenti učiteľstva matematiky, doktorandi a vysokoškolskí pedagógovia.