Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Dekanát

Dekanát je hlavným servisným a administratívnym pracoviskom fakulty. Jeho hlavnou úlohou je administratívne zabezpečenie jednotlivých činností fakulty plnením hospodárskych a správnych úloh a zabezpečenie prevádzky budov a technických zariadení. Dekanát riadi tajomník fakulty a za svoju činnosť zodpovedá dekanovi. Za odbornú stránku činnosti niektorých súčastí dekanátu zodpovedajú príslušní prodekani určení dekanom. 

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Tajomníčka fakulty:
PaedDr. Martina Sandanusová, PhD.F2 23242, 51165426720

Sekretariát dekana (SD)

Anna Macková (asistentka dekana)F2 2425860295258
Milena Ištvánová (zodpovedá za dopravu)F2 2454565426720
Daniel Gubiš (vodič)F2 102B491 

Referát personálnej práce (RPP)

Adriana KohútováF2 3478 
Alžbeta KontrišováF2 383365427080

Študijné oddelenie (SO)

Vedúca oddelenia:
Ing. Iveta GašparováM 715265427086
Ľudmila GašparovičováM 5732 
Ing. Monika KrajčováM 1420 
Mgr. Mária MinárikováM 4480 
Mgr. Zdena SolanM 2522 
Mgr. Beata SvitkováM 6479 

Referát doktorandského štúdia (DRS)

Janette Mlynárová RotbauerováF2 92194 
Helena PatríkováF2 92194 

Referát vedy a výskumu (RVV)

Mgr. Miroslava NovákováF1 118571 

Referát zahraničných stykov (RZS)

Mgr. Patrik KmetekF1 120212 
Iveta MartincováF2 80555 

Ekonomické oddelenie (EO)

Vedúca oddelenia:
Ing. Katarína RusnákováF2 6230 

Referát plánu a rozpočtu (RPR):
Vedúca referátu:
Ing. Katarína RusnákováF2 6230 

Všeobecná učtáreň (VU):
Ivana GrofičováF2 5834 
Michaela HerichováF2 4320 
Lýdia HindickáF2 4320 

Referát MTZ (RMTZ):
Jana BiharyováF2 7671 
Jarmila KrálováF2 9853 

Referát ekonomiky práce (REP)

Simona BrozmanováF2 10619 
Mgr. Elvíra RačanováF2 10619 

Mzdová učtáreň (MU)

Alica PötheováF2 8854 
Zuzana StefankovicsováF2 8854 

Referát verejného obstarávania (RVO)

Jarmila KrálováF2 9853 

Referát správy a evidencie majetku (RSEM)

Silvia ČordášováF2 91257 

Referát energetiky (RE)

Mirko ChladF2 -14824965426183

Podateľňa (POD)

Matilda MichellerováF2 283165412305
Fax: 65412305