Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum projektovej podpory

Centrum projektovej podpory je administratívnym pracoviskom, ktoré zabezpečuje najmä podporu grantovej činnosti na fakulte. CPP poskytuje administratívnu podporu výskumným a iným projektom riešených zamestnancami fakulty, vedie evidenciu všetkých projektov riešených zamestnancami fakulty, organizačne a materiálne zabezpečuje propagáciu fakulty na základných a stredných školách, na verejnosti a v médiách.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúca centra:
PaedDr. Martina Sandanusová, PhD. F1 117 242, 511 65426720

Oddelenie projektovej podpory

cppfmph.uniba.sk
Ostatní pracovníci:
Mária Matušicová F1 119 300  
Mgr. Aneta Múdra F1 118 571  
Mgr. Miroslava Nováková F1 118 571  
PaedDr. Martina Sandanusová, PhD. F1 117 242, 511 65426720
Ľuboslava Stríbrnská F1 118 571  

Oddelenie propagácie fakulty

opffmph.uniba.sk
Ostatní pracovníci:
PaedDr. Soňa Gažáková, PhD. F1 116 774  
Bc. Stanislav Griguš F1 116 774  
PhDr. Anna Komová F1 120 212  
Mgr. Miroslav Šedivý F2 177 163