Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum projektovej podpory

Centrum projektovej podpory je administratívnym pracoviskom, ktoré zabezpečuje najmä podporu grantovej činnosti na fakulte. CPP poskytuje administratívnu podporu výskumným a iným projektom riešených zamestnancami fakulty, vedie evidenciu všetkých projektov riešených zamestnancami fakulty, organizačne a materiálne zabezpečuje propagáciu fakulty na základných a stredných školách, na verejnosti a v médiách.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúca centra:
PaedDr. Martina Sandanusová, PhD.F1 117242, 51165426720

Oddelenie projektovej podpory

cppfmph.uniba.sk
Ostatní pracovníci:
Mária MatušicováF1 119300 
Mgr. Aneta MúdraF1 118571 
Mgr. Miroslava NovákováF1 118571 
PaedDr. Martina Sandanusová, PhD.F1 117242, 51165426720
Ľuboslava StríbrnskáF1 118571 

Oddelenie propagácie fakulty

opffmph.uniba.sk
Ostatní pracovníci:
RNDr. Martin BellušF1 156426 
PaedDr. Soňa Gažáková, PhD.F1 116774 
PhDr. Anna KomováF1 120212 
Mgr. Miroslav ŠedivýF1 321163