Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.I 26639 
Zástupkyňa vedúceho katedry:
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.I 43236 
Tajomníčka katedry:
doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.F1 157422 
Tajomník pre IT:
Mgr. Miroslav WagnerI 22211 
Sekretariát:
Renáta OdnechtováI 27611 

Oddelenie didaktiky matematiky

Vedúca oddelenia:
doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.M 147490 
Učitelia:
Mgr. Martina Babinská, PhD.M 143160 
RNDr. Monika Dillingerová, PhD.M 149323 
Mgr. Emília Miťková, PhD.M 143160 
doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.M 147490 
PaedDr. Peter Vankúš, PhD.M 145860 
Mgr. Michaela Vargová, PhD.M 146883 

Oddelenie didaktiky fyziky

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.F1 165 
Učitelia:
PaedDr. Lukáš Bartošovič, PhD.F1 251819 
PaedDr. Soňa Chalupková, PhD.F1 159218 
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.F1 165 
doc. Mgr. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD.F1 155325 
PaedDr. Peter Horváth, PhD.F1 158326 
PaedDr. Tünde Kiss, PhD.F1 159218 
doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.F1 157422 

Oddelenie didaktiky informatiky

Vedúca oddelenia:
doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.I 13396 
Učitelia:
PaedDr. Daniela Bezáková, PhD.I 12220 
Mgr. Lucia Budinská, PhD.I 2395 
Mgr. Mária Čujdíková, PhD.I 33b210 
PaedDr. Andrea Hrušecká, PhD.I 45715 
PaedDr. Roman Hrušecký, PhD.I 45715 
doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.I 13396 
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.I 26639 
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.I 43236 
Mgr. Karolína Miková, PhD.I 2395 
doc. RNDr. Ľubomír Salanci, PhD.I 44284 
Mgr. Ľudmila SkačanováI 2395 
doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.I 12220 
RNDr. Michal Winczer, PhD.I 21253 
Ostatní pracovníci:
Mgr. Miroslav WagnerI 22211 

Ostatní pracovníci katedry:
Renáta OdnechtováI 27611 

Doktorandi katedry:
Mgr. Ágnes BazsoF1 159218 
Mgr. Barbora GejdošováF1 148  
Mgr. Simona GorčákováF1 148  
PaedDr. Jana JakubičkováF1 250285 
Mgr. Ladislav JanigaF1 148  
PaedDr. Lucia KlinovskáF1 250285 
Mgr. Silvia NovotnáF1 148  
Mgr. Mária StankovičováI 39 90102071
Mgr. Tatiana SukeľováF1 148  
Mgr. Karolína ŠromekováF1 148  
Mgr. Anna TrúsikováF1 250285 
Mgr. Michaela ZatrochováM 148178 
PaedDr. Martin ZboranI 33b210