Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra aplikovanej informatiky

Katedra aplikovanej informatiky garantuje bakalársky a magisterský študijný program Aplikovaná informatika a medzinárodný interdisciplinárny magisterský študijný program Kognitívna veda (MEi:CogSci). Podieľa sa tiež na zabezpečovaní bakalárskeho, magisterského a doktorandského študijného programu Informatika, bakalárskeho študijného programu Bioinformatika (v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UJ) a na zabezpečovaní bakalárskeho a magisterského programu Počítačová grafika a geometria. Katedra aplikovanej informatiky prevádzkuje robotické laboratórium, kognitívne laboratórium pre behaviorálne experimenty a EEG merania, a laboratórium počítačového videnia a virtuálnej reality (Future Technologies Lab). Katedra sa podieľa na organizovaní medzinárodných konferencií Spring Conference on Computer Graphics (SCCG), MEi:CogSci, a česko-slovenského seminára Kognícia a umelý život (KUŽ).

Vedecká činnosť KAI sa orientuje na tieto oblasti: počítačová grafika a počítačové videnie (animácia, rozpoznávanie objektov), umelá inteligencia a výpočtové modelovanie (reprezentácia znalostí, výpočtová logika, umelé neurónové siete, modelovanie kognitívnych procesov, komplexné dynamické siete, robotika a evolučné počítanie, výpočtová biológia), a teória programovania (konkurentné a distribuované systémy, deklaratívne programovanie).

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
prof. Ing. Dr. Igor Farkaš I 25 621  
Zástupcovia vedúceho katedry:
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD. I 20 846  
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. I 11 672  
Tajomníčka katedry:
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD. M 153 760  
Tajomník pre IT:
Mgr. Ján Kľuka, PhD. I 16 727  
Sekretariát:
Zdenka Slobodová I 24b 424  
Renáta Odnechtová I 27 611  

Oddelenie počítačovej grafiky a videnia

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. I 14 879  
Učitelia:
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD. M 153 760  
RNDr. Zuzana Černeková, PhD. I 3 388  
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. I 14 879  
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. M 159 720  
RNDr. Júlia Kučerová, PhD. I 4 441  
Ľubomír Lúčan, CSc. M 161 322  
RNDr. Martin Madaras, PhD. M 113 729  
Mgr. Andrej Mihálik, PhD. I 6 443  
doc. RNDr. Elena Šikudová, PhD. I 3 388  

Oddelenie umelej inteligencie

Vedúca oddelenia:
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. I 34 869  
Učitelia:
Mgr. Vladimír Boža, PhD. M 25 196  
Ing. František Gyárfáš, PhD. I 17 436  
doc. RNDr. Martin Homola, PhD. I 7 444  
RNDr. Andrej Lúčny, PhD. I 18 436  
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. I 34 869  
RNDr. Marek Nagy, PhD. I 42 625  
Mgr. Peter Náther, PhD. I 6 443  
Mgr. Júlia Pukancová, PhD. I 7 444  
Ing. Alexander Šimko, PhD. I 6 443  
RNDr. Jozef Šiška, PhD. I 7 444  
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD. M 163 207  

Oddelenie deklaratívneho programovania

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD. I 20 846  
Učitelia:
RNDr. Andrej Blaho, PhD. M 162 133  
RNDr. Peter Borovanský, PhD. I 18 436  
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD. I 20 846  
doc. RNDr. Dušan Guller, PhD. I 28 845  
doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD. I 24a 278  
Mgr. Ján Kľuka, PhD. I 16 727  
Ing. Ján Komara, PhD. I 16 727  

Centrum pre kognitívnu vedu

Koordinátor centra:
prof. Ing. Dr. Igor Farkaš I 25 621  
Zástupca koordinátora centra:
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. I 11 672  
Učitelia:
prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD. I 35 361  
RNDr. Barbora Cimrová, PhD. I 33a 374  
prof. Ing. Dr. Igor Farkaš I 25 621  
RNDr. Kristína Malinovská, PhD. I 33a 374  
Mgr. Martin Marko, PhD.I 33bc374 
Mgr. Pavel Petrovič, PhD. I 19 305  
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. I 11 672  
doc. RNDr. Martin Takáč, PhD. I 37 370  

Ostatní pracovníci katedry:
Zdenka Slobodová I 24b 424  

Doktorandi katedry:
Aliyu Tanko Ali, MSc. I 4 441  
RNDr. Paula Budzáková I 3 388  
RNDr. Viliam Dillinger I 5 442  
Mgr. Peter Gergeľ I 5 442  
Mgr. Juraj Holas I 5 442  
Mgr. Andrej Jursa I 5 442  
Ing. Viktor Kocur I 4 441  
Mgr. Stanislav Krajčovič M 113 729   
Mgr. Tomáš Kuzma I 5 442  
Mgr. Matej Pecháč      
Mgr. Adam Riečický M 113 729  
Mgr. Samuel Sitáš      
Mgr. Marek Šuppa M 25 196   
Mgr. Matúš Tomko M 113 729  
Mgr. Ing. Matúš Tuna I 42 625  
Mgr. Ivor Uhliarik I 28 845  

Externisti:
Mgr. Jana Bašnáková, MSc.     54773509
RNDr. Martin Bujňák, PhD.      
Ing. PhDr. Tomáš Gál, PhD.      
prof. PhDr. Silvia Gáliková, PhD.      
Mgr. Radoslav Golian, PhD.      
Ľuboš Ilčík      
Mgr. Martin Krupa      
RNDr. Michal Malý, PhD.      
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.     59357524
Mgr. Xenia-Daniela Poslon      
Mgr. Jakub Šrol      
Ing. Jozef Vaško     0918625614