Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra aplikovanej informatiky

Katedra aplikovanej informatiky garantuje bakalársky a magisterský študijný program Aplikovaná informatika a medzinárodný interdisciplinárny magisterský študijný program Kognitívna veda (MEi:CogSci). Podieľa sa tiež na zabezpečovaní bakalárskeho, magisterského a doktorandského študijného programu Informatika, bakalárskeho študijného programu Bioinformatika (v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK) a na zabezpečovaní bakalárskeho a magisterského programu Počítačová grafika a geometria. Katedra aplikovanej informatiky prevádzkuje robotické laboratórium, kognitívne laboratórium pre behaviorálne experimenty a EEG merania, a laboratórium počítačového videnia a virtuálnej reality (Future Technologies Lab). Katedra sa podieľa na organizovaní medzinárodných konferencií Spring Conference on Computer Graphics (SCCG), MEi:CogSci, a česko-slovenského seminára Kognícia a umelý život (KUŽ).

Vedecká činnosť KAI sa orientuje na tieto oblasti: počítačová grafika a počítačové videnie (animácia, rozpoznávanie objektov), umelá inteligencia a výpočtové modelovanie (reprezentácia znalostí, výpočtová logika, umelé neurónové siete, modelovanie kognitívnych procesov, komplexné dynamické siete, robotika a evolučné počítanie, výpočtová biológia), a teória programovania (konkurentné a distribuované systémy, deklaratívne programovanie).

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúca katedry:
doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.I 25278 
Zástupca vedúcej katedry:
prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.I 24a621 
Vedecká tajomníčka katedry:
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.M 153760 
Tajomník pre IT:
Mgr. Ján Kľuka, PhD.I 16727 
Sekretariát:
Zdenka SlobodováI 24b424 
Renáta OdnechtováI 27611 

Oddelenie podpory projektov

M.Sc. Nina Zmajkovič KučerákováI 11672 

Oddelenie počítačovej grafiky a videnia

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.I 14879 
Učitelia:
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.M 153760 
doc. RNDr. Zuzana Černeková, PhD.I 3388 
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.I 14879 
Ing. Viktor Kocur, PhD.I 4879 
doc. RNDr. Martin Madaras, PhD.I 4441 
Mgr. Andrej Mihálik, PhD.I 6443 

Oddelenie umelej inteligencie

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Martin Homola, PhD.I 36109 
Učitelia:
Mgr. Vladimír Boža, PhD.M 25196 
doc. RNDr. Martin Homola, PhD.I 36109 
prof. RNDr. Mária Lucká, PhD.M 160322 
RNDr. Andrej Lúčny, PhD.I 18436 
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.I 34869 
Mgr. Peter Náther, PhD.I 6443 
Mgr. Peter Perešíni, PhD.M 25196 
Mgr. Júlia Pukancová, PhD.I 7444 
Ing. Alexander Šimko, PhD.I 6443 
RNDr. Jozef Šiška, PhD.I 7444 
Mgr. Marek ŠuppaM 25196 
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.M 163207 

Oddelenie deklaratívneho programovania

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.I 20846 
Učitelia:
RNDr. Andrej Blaho, PhD.M 162133 
RNDr. Peter Borovanský, PhD.I 18436 
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.I 20846 
doc. RNDr. Dušan Guller, PhD.I 28845 
Ing. František Gyárfáš, PhD.I 17436 
doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.I 25278 
Mgr. Ján Kľuka, PhD.I 16727 
Ing. Ján Komara, PhD.I 16727 
doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.M 160322 

Oddelenie kognitívnej vedy

Vedúci oddelenia:
prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.I 24a621 
Učitelia:
prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.I 35361 
RNDr. Barbora Cimrová, PhD.I 33a374 
prof. Ing. Dr. Igor FarkašI 24a621 
Ing. PhDr. Tomáš Gál, PhD.I 11672 
doc. Ing. Peter Lacko, PhD.M 159720 
RNDr. Kristína Malinovská, PhD.I 35361 
Mgr. Martin Marko, PhD.I 33bc374 
Mgr. Pavel Petrovič, PhD.FT Lab 305 
Mgr. Xenia-Daniela Poslon, PhD.I 33b  
doc. RNDr. Martin Takáč, PhD.I 37370 

Ostatní pracovníci katedry:
Zdenka SlobodováI 24b424 

Doktorandi katedry:
Zekeri Adams   
Peter Anthony   
MSc. Andrej BalážM 25  
Mgr. Iveta BečkováI 19305 
M.Sc. František DráčekM 113  
Mgr. Matej FandlI 5442 
Mgr. Lukáš Gajdošech   
Mgr. Endre HamerlikI 7444 
Mgr. Martina HolasováI 5442 
Mgr. Jozef KubíkI 5  
Mgr. Daniel KyselicaI 4  
Mgr. Dominika MihálováI 5442 
Mgr. Štefan PócošI 19305 
Eduard SmyshliaievI 6  
Mgr. Dana ŠkorvánkováI 3388 
RNDr. Paula ŠtancelováI 3388 
Ing. Elena ŠtefancováI 7444 
Mgr. Ivor UhliarikI 28845 
Ing. Juraj Vincúr   

Externisti:
RNDr. Martin Bujňák, PhD.   
Ing. Peter Filo, PhD.   
Mgr. Martin Krupa   
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.  59357524
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.I 11672 
Doz. Dr. Isabella Sarto-Jackson   
RNDr. Ľubor Šešera, PhD.   
prof. PhDr. Silvia Tomášková, PhD.   
Ing. Jozef Vaško  0918625614