Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra aplikovanej informatiky

Katedra aplikovanej informatiky garantuje bakalársky a magisterský študijný program Aplikovaná informatika a medzinárodný interdisciplinárny magisterský študijný program Kognitívna veda (MEi:CogSci). Podieľa sa tiež na zabezpečovaní bakalárskeho, magisterského a doktorandského študijného programu Informatika, bakalárskeho študijného programu Bioinformatika (v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK) a na zabezpečovaní bakalárskeho a magisterského programu Počítačová grafika a geometria. Katedra aplikovanej informatiky prevádzkuje robotické laboratórium, kognitívne laboratórium pre behaviorálne experimenty a EEG merania, a laboratórium počítačového videnia a virtuálnej reality (Future Technologies Lab). Katedra sa podieľa na organizovaní medzinárodných konferencií Spring Conference on Computer Graphics (SCCG), MEi:CogSci, a česko-slovenského seminára Kognícia a umelý život (KUŽ).

Vedecká činnosť KAI sa orientuje na tieto oblasti: počítačová grafika a počítačové videnie (animácia, rozpoznávanie objektov), umelá inteligencia a výpočtové modelovanie (reprezentácia znalostí, výpočtová logika, umelé neurónové siete, modelovanie kognitívnych procesov, komplexné dynamické siete, robotika a evolučné počítanie, výpočtová biológia), a teória programovania (konkurentné a distribuované systémy, deklaratívne programovanie).

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúca katedry:
doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD. I 25 278  
Zástupca vedúcej katedry:
prof. Ing. Dr. Igor Farkaš I 24a 621  
Vedecká tajomníčka katedry:
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD. M 153 760  
Tajomník pre IT:
Mgr. Ján Kľuka, PhD. I 16 727  
Sekretariát:
Zdenka Slobodová I 24b 424  
Renáta Odnechtová I 27 611  

Oddelenie podpory projektov

Ostatní pracovníci:
M.Sc. Nina Zmajkovič Kučeráková I 11 672  

Oddelenie počítačovej grafiky a videnia

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. I 14 879  
Učitelia:
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD. M 153 760  
doc. RNDr. Zuzana Černeková, PhD. I 19 388  
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. I 14 879  
Ing. Viktor Kocur, PhD. I 4 879  
doc. RNDr. Martin Madaras, PhD. I 4 441  
Mgr. Andrej Mihálik, PhD. I 6 443  

Oddelenie umelej inteligencie

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Martin Homola, PhD. I 36 109  
Učitelia:
Mgr. Vladimír Boža, PhD. M 25 196  
doc. RNDr. Martin Homola, PhD. I 36 109  
prof. RNDr. Mária Lucká, PhD. M 160 322  
RNDr. Andrej Lúčny, PhD. I 18 436  
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. I 34 869  
Mgr. Peter Náther, PhD. I 6 443  
Mgr. Peter Perešíni, PhD. M 25 196  
Mgr. Júlia Pukancová, PhD. I 7 444  
Ing. Alexander Šimko, PhD. I 6 443  
RNDr. Jozef Šiška, PhD. I 7 444  
Mgr. Marek Šuppa M 25 196  
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD. M 163 207  

Oddelenie deklaratívneho programovania

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD. I 20 846  
Učitelia:
RNDr. Andrej Blaho, PhD. M 162 133  
RNDr. Peter Borovanský, PhD. I 18 436  
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD. I 20 846  
doc. RNDr. Dušan Guller, PhD. M 113    
Ing. František Gyárfáš, PhD. I 17 436  
doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD. I 25 278  
Mgr. Ján Kľuka, PhD. I 16 727  
Ing. Ján Komara, PhD. I 16 727  
doc. Ing. Ivan Polášek, PhD. M 160 322  
Mgr. Ivor Uhliarik, PhD. M 113    

Oddelenie kognitívnej vedy

Vedúci oddelenia:
prof. Ing. Dr. Igor Farkaš I 24a 621  
Učitelia:
prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD. I 35 361  
RNDr. Barbora Cimrová, PhD. I 33a 374  
prof. Ing. Dr. Igor Farkaš I 24a 621  
Ing. PhDr. Tomáš Gál, PhD. I 11 672  
doc. Ing. Peter Lacko, PhD. M 159 720  
RNDr. Kristína Malinovská, PhD. I 35 361  
Mgr. Martin Marko, PhD. I 33bc 374  
Mgr. Pavel Petrovič, PhD. FT Lab 305  
Mgr. Xenia-Daniela Poslon, PhD. I 33b    
doc. RNDr. Martin Takáč, PhD. I 37 370  
Postdoktorandi:
Mgr. Michal Varečka, PhD. I 33a 374  

Ostatní pracovníci katedry:
Zdenka Slobodová I 24b 424  

Doktorandi katedry:
MSc. Zekeri Adams I 7 444  
MSc. Peter Anthony I 7 444  
MSc. Andrej Baláž M 25 196  
Mgr. Iveta Bečková I 6 443  
Mgr. Janka Boborová I 7 444  
Ing. František Dráček I 6 443  
Mgr. Matej Fandl I 5 442  
Mgr. Lukáš Gajdošech I 4 441  
Ing. Radovan Gregor      
Mgr. Endre Hamerlik I 5 442  
Mgr. Martina Holasová I 5 442  
MSc. Fatana Jafari I 3 388  
Mgr. Filip Kerák M 25 196  
Mgr. Pavol Kollár I 6 443  
Mgr. Jozef Kubík I 5 442  
Mgr. Daniel Kyselica I 4 441  
Mgr. Dominika Mihálová I 5 442  
Mgr. Ján Pastorek I 5 442  
MSc. Alessia Petescia M 25 196  
Mgr. Štefan Pócoš I 6 443  
Eduard Smyshliaiev I 6    
Mgr. Dana Škorvánková I 3 388  
RNDr. Paula Štancelová I 3 388  
Ing. Elena Štefancová I 7 444  

Externisti:
RNDr. Martin Bujňák, PhD.      
Ing. Peter Filo, PhD.      
Mgr. Martin Krupa      
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.     59357524
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. I 11 672  
Doz. Dr. Isabella Sarto-Jackson      
RNDr. Ľubor Šešera, PhD.      
prof. PhDr. Silvia Tomášková, PhD.      
Ing. Jozef Vaško     0918625614