Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra aplikovanej informatiky

Katedra aplikovanej informatiky garantuje bakalársky a magisterský študijný program Aplikovaná informatika a medzinárodný interdisciplinárny magisterský študijný program Kognitívna veda (MEi:CogSci). Podieľa sa tiež na zabezpečovaní bakalárskeho, magisterského a doktorandského študijného programu Informatika, bakalárskeho študijného programu Bioinformatika (v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UJ) a na zabezpečovaní bakalárskeho a magisterského programu Počítačová grafika a geometria. Katedra aplikovanej informatiky prevádzkuje robotické laboratórium, kognitívne laboratórium pre behaviorálne experimenty a EEG merania, a laboratórium počítačového videnia a virtuálnej reality (Future Technologies Lab). Katedra sa podieľa na organizovaní medzinárodných konferencií Spring Conference on Computer Graphics (SCCG), MEi:CogSci, a česko-slovenského seminára Kognícia a umelý život (KUŽ).

Vedecká činnosť KAI sa orientuje na tieto oblasti: počítačová grafika a počítačové videnie (animácia, rozpoznávanie objektov), umelá inteligencia a výpočtové modelovanie (reprezentácia znalostí, výpočtová logika, umelé neurónové siete, modelovanie kognitívnych procesov, komplexné dynamické siete, robotika a evolučné počítanie, výpočtová biológia), a teória programovania (konkurentné a distribuované systémy, deklaratívne programovanie).

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
prof. Ing. Dr. Igor FarkašI 25621 
Zástupcovia vedúceho katedry:
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.I 20846 
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.I 11672 
Tajomníčka katedry:
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.M 153760 
Tajomník pre IT:
Mgr. Ján Kľuka, PhD.I 16727 
Sekretariát:
Zdenka SlobodováI 24b424 
Renáta OdnechtováI 27611 

Oddelenie počítačovej grafiky a videnia

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.I 14879 
Učitelia:
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.M 153760 
RNDr. Zuzana Černeková, PhD.I 3388 
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.I 14879 
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.M 159720 
RNDr. Júlia Kučerová, PhD.I 4441 
Ľubomír Lúčan, CSc.M 161322 
RNDr. Martin Madaras, PhD.M 113729 
Mgr. Andrej Mihálik, PhD.I 6443 
doc. RNDr. Elena Šikudová, PhD.I 3388 

Oddelenie umelej inteligencie

Vedúca oddelenia:
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.I 34869 
Učitelia:
Ing. František Gyárfáš, PhD.I 17436 
RNDr. Martin Homola, PhD.I 7444 
RNDr. Andrej Lúčny, PhD.I 18436 
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.I 34869 
RNDr. Marek Nagy, PhD.I 42625 
Mgr. Peter Náther, PhD.I 6443 
Ing. Alexander Šimko, PhD.I 6443 
RNDr. Jozef Šiška, PhD.I 7444 
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.M 163207 

Oddelenie deklaratívneho programovania

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.I 20846 
Učitelia:
RNDr. Andrej Blaho, PhD.M 162133 
RNDr. Peter Borovanský, PhD.I 18436 
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.I 20846 
doc. RNDr. Dušan Guller, PhD.I 28845 
doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.I 24a278 
Mgr. Ján Kľuka, PhD.I 16727 
Ing. Ján Komara, PhD.I 16727 

Centrum pre kognitívnu vedu

Koordinátor centra:
prof. Ing. Dr. Igor FarkašI 25621 
Zástupca koordinátora centra:
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.I 11672 
Učitelia:
prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.I 35361 
RNDr. Barbora Cimrová, PhD.I 33a374 
prof. Ing. Dr. Igor FarkašI 25621 
PhDr. Dezider Kamhal, PhD.I 36109 
RNDr. Kristína Malinovská, PhD.I 33a374 
Mgr. Pavel Petrovič, PhD.I 19305 
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.I 11672 
doc. RNDr. Martin Takáč, PhD.I 37370 

Ostatní pracovníci katedry:
Zdenka SlobodováI 24b424 

Doktorandi katedry:
Mgr. Paula BudzákováI 4441 
Mgr. Viliam DillingerI 5442 
Mgr. Peter GergeľI 5442 
Mgr. Juraj HolasI 5442 
Mgr. Andrej JursaI 5442 
Ing. Viktor KocurI 4441 
Mgr. Rafael Korbaš   
Mgr. Tomáš KuzmaI 5442 
Mgr. Matej Pecháč   
Mgr. Júlia PukancováI 7444 
Mgr. Adam RiečickýM 113729 
Mgr. Samuel Sitáš   
Mgr. Matúš TomkoM 113729 
Mgr. Ing. Matúš TunaI 42625 
Mgr. Ivor UhliarikI 28845 

Externisti:
Mgr. Jana Bašnáková, MSc.  54773509
Ing. PhDr. Tomáš Gál, PhD.   
prof. PhDr. Silvia Gáliková, PhD.   
Ing. Michal Korman   
Mgr. Martin Krupa   
Mgr. Martin Marko, PhD.   
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.  59357524
Mgr. Jakub Šrol