Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra aplikovanej informatiky

Katedra aplikovanej informatiky garantuje bakalársky a magisterský študijný program Aplikovaná informatika a medzinárodný interdisciplinárny magisterský študijný program Kognitívna veda (MEi:CogSci). Podieľa sa tiež na zabezpečovaní bakalárskeho, magisterského a doktorandského študijného programu Informatika, bakalárskeho študijného programu Bioinformatika (v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK) a na zabezpečovaní bakalárskeho a magisterského programu Počítačová grafika a geometria. Katedra aplikovanej informatiky prevádzkuje robotické laboratórium, kognitívne laboratórium pre behaviorálne experimenty a EEG merania, a laboratórium počítačového videnia a virtuálnej reality (Future Technologies Lab). Katedra sa podieľa na organizovaní medzinárodných konferencií Spring Conference on Computer Graphics (SCCG), MEi:CogSci, a česko-slovenského seminára Kognícia a umelý život (KUŽ).

Vedecká činnosť KAI sa orientuje na tieto oblasti: počítačová grafika a počítačové videnie (animácia, rozpoznávanie objektov), umelá inteligencia a výpočtové modelovanie (reprezentácia znalostí, výpočtová logika, umelé neurónové siete, modelovanie kognitívnych procesov, komplexné dynamické siete, robotika a evolučné počítanie, výpočtová biológia), a teória programovania (konkurentné a distribuované systémy, deklaratívne programovanie).

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
prof. Ing. Dr. Igor Farkaš I 25 621  
Zástupcovia vedúceho katedry:
doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD. I 24a 278  
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD. M 163 207  
Tajomníčka katedry:
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD. M 153 760  
Tajomník pre IT:
Mgr. Ján Kľuka, PhD. I 16 727  
Sekretariát:
Zdenka Slobodová I 24b 424  
Renáta Odnechtová I 27 611  

Oddelenie počítačovej grafiky a videnia

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. I 14 879  
Učitelia:
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD. M 153 760  
RNDr. Zuzana Černeková, PhD. I 3 388  
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. I 14 879  
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. M 159 720  
RNDr. Júlia Kučerová, PhD. I 4 441  
Ľubomír Lúčan, CSc. M 161 322  
RNDr. Martin Madaras, PhD. M 113 729  
Mgr. Andrej Mihálik, PhD. I 6 443  

Oddelenie umelej inteligencie

Vedúca oddelenia:
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. I 34 869  
Učitelia:
Mgr. Vladimír Boža, PhD. M 25 196  
doc. RNDr. Martin Homola, PhD. I 36 109  
prof. RNDr. Mária Lucká, PhD. M 160 322
RNDr. Andrej Lúčny, PhD. I 18 436  
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. I 34 869  
RNDr. Marek Nagy, PhD. I 42 625  
Mgr. Peter Náther, PhD. I 6 443  
Mgr. Peter Perešíni, PhD.  M 25 196
Mgr. Júlia Pukancová, PhD. I 7 444  
Ing. Alexander Šimko, PhD. I 6 443  
RNDr. Jozef Šiška, PhD. I 7 444  
Mgr. Marek Šuppa M 25 196
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD. M 163 207  

Oddelenie deklaratívneho programovania

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD. I 20 846  
Učitelia:
RNDr. Andrej Blaho, PhD. M 162 133  
RNDr. Peter Borovanský, PhD. I 18 436  
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD. I 20 846  
doc. RNDr. Dušan Guller, PhD. I 28 845  
Ing. František Gyárfáš, PhD. I 17 436  
doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD. I 24a 278  
Mgr. Ján Kľuka, PhD. I 16 727  
Ing. Ján Komara, PhD. I 16 727  
doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.M 160322 

Centrum pre kognitívnu vedu

Koordinátor centra:
prof. Ing. Dr. Igor Farkaš I 25 621  
Zástupca koordinátora centra:
doc. RNDr. Martin Takáč, PhD. I 37 370  
Učitelia:
prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD. I 35 361  
RNDr. Barbora Cimrová, PhD. I 33a 374  
prof. Ing. Dr. Igor Farkaš I 25 621  
RNDr. Kristína Malinovská, PhD. I 35 361  
Mgr. Martin Marko, PhD. I 33bc 374  
Mgr. Pavel Petrovič, PhD. I 19 305  
doc. RNDr. Martin Takáč, PhD. I 37 370  

Ostatní pracovníci katedry:
Zdenka Slobodová I 24b 424  

Doktorandi katedry:
Aliyu Tanko Ali, MSc.I 4441 
MSc. Andrej BalážM 25  
Mgr. Iveta BečkováI 19305 
Mgr. Martina BodišováI 5442 
Mgr. Matej FandlI 5442 
Mgr. Endre HamerlikI 7444 
Mgr. Juraj HolasI 5442 
Mgr. Andrej JursaI 5442 
Ing. Viktor KocurI 4441 
Mgr. Stanislav KrajčovičI 5442 
Mgr. Mária MériováI 7444 
Mgr. Matej Pecháč   
Mgr. Štefan PócošI 19305 
Mgr. Adam RiečickýM 113729 
Mgr. Samuel Sitáš   
Mgr. Dana ŠkorvánkováI 3388 
RNDr. Paula ŠtancelováI 3388 
Mgr. Matúš TomkoM 113729 
Mgr. Ing. Matúš TunaI 42625 
Mgr. Ivor UhliarikI 28845 

Externisti:
RNDr. Martin Bujňák, PhD.      
Ing. Peter Filo, PhD.      
Ing. PhDr. Tomáš Gál, PhD.      
Mgr. Radoslav Golian, PhD.      
Mgr. Martin Krupa      
RNDr. Michal Malý, PhD.      
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.     59357524
Mgr. Xenia-Daniela Poslon      
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. I 11 672  
Doz. Dr. Isabella Sarto-Jackson      
Mgr. Jakub Šrol      
prof. PhDr. Silvia Tomášková, PhD.      
Ing. Jozef Vaško     0918625614