Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vývojové laboratórium

Vývojové laboratórium vyvíja a zhotovuje fyzikálne prístroje, zariadenia, aparatúry pre pedagogický proces a riešenie výskumných projektov pre experimentálne fyzikálne pracoviská fakulty. Prednostne vybavuje požiadavky súvisiace s diplomovými a doktorandskými prácami a s riešením medzinárodných vedeckých projektov. V prípade potreby časť pracovníkov vykonáva technické práce pre správu budov.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Majster:
Ing. Peter Gašparík-HložanD 237199, 847 
Zástupca majstra:
Miloš LeštáchD 235199 
Technickí pracovníci:
Ing. Peter Gašparík-HložanD 237199, 847 
Miloš LeštáchD 235199 
Alfréd MóserD 237199 
Peter SoókyD 218614