Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra experimentálnej fyziky

Pracovníci katedry participujú na bakalárskom programe Fyzika. Garantujú magisterské a doktorandské študijné programy Fyzika plazmy, Fyzika tuhých látok, Optika, lasery a optická spektroskopia a Nové a obnoviteľné zdroje energie.

Výskumná práca katedry pokrýva široké spektrum problémov, od fundamentálnych otázok o makroskopických prejavoch kvantovej mechaniky, cez štúdium nových stavov hmoty, až po vyslovene aplikačné projekty. Výskum na katedre sleduje moderné trendy v oblastiach fyziky tuhých látok, fyziky plazmy, optiky a rádiofyziky, a to tak z experimentálneho, ako aj teoretického hľadiska.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc. F2 53 686 65429980
Zástupca vedúceho katedry pre pedagogiku a tajomník pre IT:
doc. RNDr. František Kundracik, PhD. F2 250 516  
Zástupca vedúceho katedry pre vedu:
prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc. F2 240 467  
Tajomníčka katedry:
doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD. F2 40 529, 617  
Sekretariát:
Dana Štefunková F2 209 862  
Emeritní profesori:
prof. RNDr. Viktor Bezák, DrSc. F2 239 462  
prof. RNDr. Peter Lukáč, DrSc. F2 46 404, 856  
Hosťujúci profesor:
prof. Dr. Paul Scheir      
  
Učitelia:
Dr. Peter Čermák, PhD. F2 147 147
prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc. F2 248 247, 518
doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc. F2 247 321
Mgr. Michaela Horňáčková, PhD. F2 36 761
doc. RNDr. František Kundracik, PhD. F2 250 516
prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc. F2 245 466, 244
doc. RNDr. Michal Maheľ, PhD. F2 244 464, 528  
prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc. F2 253 252  
prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc. F2 240 467  
prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc. F2 53 686 65429980
RNDr. Ladislav Moravský, PhD. F2 45 447  
prof. RNDr. Andrej Plecenik, DrSc. F2 P1 867, 276, 243
Dr. Alicia Marín Roldán F2 150 865
prof. Dr. Paul Scheir (hosťujúci profesor)      
prof. RNDr. Pavel Veis, CSc. F2 68 106
doc. RNDr. Miroslav Zahoran, CSc. F2 242 468, 250, 245  
doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD. F2 40 529, 617  
  
Vedeckí pracovníci:
Ing. Pavol Ďurina, PhD. F2 P4 272, 243
RNDr. Branislav Grančič, PhD. F2 P6 271, 244, 272  
doc. Ing. Maroš Gregor, PhD. F2 P3 274, 243, 190  
RNDr. Ján Greguš, PhD. F2 249 263, 334  
RNDr. Matej Klas, PhD. F2 84 293
Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD. F2 251 688
doc. Mgr. Dušan Kováčik, PhD. F2 43 616, 440  
RNDr. Veronika Medvecká, PhD. F2 41 677  
doc. Ing. Marián Mikula, PhD. F2 P6 271, 244
doc. RNDr. Martin Moško, DrSc. F2 P0  
Mgr. Pavol Neilinger, PhD. F2 232 247
RNDr. Juraj Országh, PhD. F2 77 398  
RNDr. Peter Papp, PhD. F2 77 398  
doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD. F2 P3 274, 243, 190
doc. RNDr. Dr. Tomáš Roch F2 K2L1 270, 189
Mgr. Leonid Satrapinskyý, PhD. F2 P5 270, 245
RNDr. Michal Stano, PhD. F2 84 240  
MSCi. Matej VeisF2 150865 
RNDr. Pavel Vojtek, CSc. F2 153 668  
RNDr. Zuzana Zábudlá F2 154 669  

Ostatní pracovníci katedry:
Milan Kubinec F2 P7 239,857,245,165,144  
Ing. Daniel Manca F2 234 528  
Ing. Katarína Matejčíková F2 52 227  
Jozef Šrámek F2 P7 239, 857, 244  
Dana Štefunková F2 209 862  
Peter Štrauch F2 P7 239, 857, 279  
Karol Švorc F2 69 289  
Ing. Roman Vajda F2 236 251  

Doktorandi katedry:
MSc. Sahithya AtikukkeF2 42497 
Mgr. Matej BadinF2 276  
Mgr. Martin BaránekF2 275264 
Mgr. Ján BlaškoF2 74581 
Mgr. Mária DvoranováF2 P4272, 243 
MSc. Vishal DwivediF2 44615 
Mgr. Ján ĎurianF2 74581 
Mgr. Michal ĎurianF2 74581 
Arian Fateh BorkhariF2 81584 
Mgr. Tomáš FiantokF2 P5270, 245 
Mgr. Dušan KavickýF2 276  
Mgr. Samuel KernF2 275264 
Mgr. Hryhorii MakarovF2 230  
Mgr. Dominika MelicherováF2 P4272 
Mgr. Dušan MészárosF2 74581 
Mgr. Samuel OmastaF2 74581 
Ing. Matej PisarčíkF2 150865 
Mgr. Oleksandr PrystopiukF2 81584 
Mgr. Marián RynikF2 277  
Mgr. Matúš SámelF2 74581 
Shweta Soni   
Mgr. Juraj SurovčíkF2 74581 
Mgr. Juliána TomekováF2 37616 
Mgr. Ondrej TóthF2 277  
Kateryna TrachF2 81584 
Om Sarveshwarpati Tripathi   
Mgr. Stela UzonF2 P4272 
MSc. Geovanna Elizabeth Vásquez LaraF2 42497 
Mgr. Serhii VolkovF2 P4272 

Externisti:
doc. Dr. Miklós Berta F2 52 227  
prof. RNDr. Mirko Černák, CSc. F2 43 281, 616  
doc. RNDr. Ľudovít Fischer, CSc. F2 241 120  
doc. RNDr. Vladimír Mesároš, CSc. F2 150 865  
RNDr. Radomír Pánek, PhD. F2 52 227  
prof. Ing. František Uherek, PhD.