Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra experimentálnej fyziky

Pracovníci katedry participujú na bakalárskom programe Fyzika. Garantujú magisterské a doktorandské študijné programy Fyzika plazmy, Fyzika tuhých látok, Optika, lasery a optická spektroskopia a Nové a obnoviteľné zdroje energie.

Výskumná práca katedry pokrýva široké spektrum problémov, od fundamentálnych otázok o makroskopických prejavoch kvantovej mechaniky, cez štúdium nových stavov hmoty, až po vyslovene aplikačné projekty. Výskum na katedre sleduje moderné trendy v oblastiach fyziky tuhých látok, fyziky plazmy, optiky a rádiofyziky, a to tak z experimentálneho, ako aj teoretického hľadiska.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc.F2 5368665429980
Zástupca vedúceho katedry pre pedagogiku a tajomník pre IT:
doc. RNDr. František Kundracik, PhD.F2 250516 
Zástupca vedúceho katedry pre vedu:
prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.F2 240467 
Tajomníčka katedry:
doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.F2 40529, 617 
Sekretariát:
Dana ŠtefunkováF2 209862 
Emeritní profesori:
prof. RNDr. Viktor Bezák, DrSc.F2 239462 
prof. RNDr. Peter Lukáč, DrSc.F2 46404, 856 

Oddelenie fyziky plazmy

Učitelia:
prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc.F2 5368665429980
prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.F2 68106, 761 
doc. RNDr. Miroslav Zahoran, CSc.F2 242468, 250, 245 
doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.F2 40529, 617 
Vedeckí pracovníci:
prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.F2 43281, 616 
Mgr. Marián Danko, PhD.F2 81584 
RNDr. Beáta Hergelová, PhD.F2 41677 
RNDr. Matej Klas, PhD.F2 84293 
Mgr. Dušan Kováčik, PhD.F2 37616, 440 
RNDr. Veronika Medvecká, PhD.F2 41677 
Mgr. Bartosz MichalczukF2 56  
RNDr. Ladislav Moravský, PhD.F2 81584 
RNDr. Juraj Országh, PhD.F2 77398 
RNDr. Peter Papp, PhD.F2 77398 
RNDr. Michal Stano, PhD.F2 84240 

Oddelenie fyziky tuhých látok

Učitelia:
prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.F2 248247, 518 
doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc.F2 247321 
doc. RNDr. František Kundracik, PhD.F2 250516 
prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.F2 245466, 24465429783
doc. RNDr. Michal Maheľ, PhD.F2 244464, 528 
prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc.F2 253252 
prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.F2 240467 
prof. RNDr. Andrej Plecenik, DrSc.F2 P1867, 276, 243 
Vedeckí pracovníci:
Ing. Pavol Ďurina, PhD.F2 P4272, 243 
RNDr. Branislav Grančič, PhD.F2 P6271, 244, 272 
doc. Ing. Maroš Gregor, PhD.F2 P3274, 243, 190 
RNDr. Ján Greguš, PhD.F2 249263, 334 
doc. Ing. Marián Mikula, PhD.F2 P6271, 244 
doc. RNDr. Martin Moško, DrSc.F2 P0  
Mgr. Pavol Neilinger, PhD.F2 232247 
doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.F2 P3274, 243, 190 
doc. RNDr. Dr. Tomáš RochF2 P5270, 189 
Mgr. Leonid Satrapinskyý, PhD.F2 P5270, 245 

Oddelenie optiky

Učitelia:
RNDr. Dagmar Senderáková, CSc.F2 149391 
Vedeckí pracovníci:
Mgr. Michal Anguš, PhD.F2 150865 
Dr. Peter Čermák, PhD.F2 147147 
Mgr. Michaela Horňáčková, PhD.F2 42497 
Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD.F2 251688 
Dr. Alicia Marín RoldánF2 68106 
RNDr. Pavel Vojtek, CSc.F2 153668 
RNDr. Zuzana ZábudláF2 154669 

Ostatní pracovníci katedry:
Milan KubinecF2 P7239,857,245,165,144 
Ing. Daniel MancaF2 236251 
Ing. Katarína MatejčíkováF2 52227 
Jozef ŠrámekF2 P7239, 857, 244 
Dana ŠtefunkováF2 209862 
Peter ŠtrauchF2 P7239, 857, 279 
Karol ŠvorcF2 69289 
Ing. Roman VajdaF2 236251 

Doktorandi katedry:
Mgr. Ondrej BogárF2 81584 
Mgr. Ľubomír ČurillaMLC   
Mgr. Mária DvoranováF2 P4272, 243 
Mgr. Michal ĎurianF2 74581 
Mgr. Juraj HovorkaF2 147147 
Mgr. Jakub HulíkF2 42497 
Mgr. Mária KociánováF2 36761 
Mgr. Oto KohulákF2 226265 
Mgr. Lukáš KopnickýF2 276  
Mgr. Michal LackoF2 74581, 289 
Mgr. Júlia MiškovičováF2 44615 
Mgr. Samuel OmastaF2 74581 
Ing. Matej PisarčíkMLC   
Mgr. Marek PlevaF2 P4272 
Mgr. Marek PribulaF2 36761 
Mgr. Matúš SámelF2 74581 
Mgr. Ľubomír StaňoF2 74581 
Mgr. Ondrej ŠtefíkF2 276  
Mgr. Juliána TomekováF2 74581 
Mgr. Ondrej TóthF2 277  
Mgr. Stela UzonF2 P4272 
Mgr. Marek VidišF2 P4272 
Mgr. Dominika VlčkováF2 P4272 
Mgr. Serhii Volkov   

Externisti:
doc. RNDr. Ľudovít Fischer, CSc.F2 241120 
doc. RNDr. Vladimír Mesároš, CSc.F2 150865 
RNDr. Radomír Pánek, PhD.F2 52227 
prof. RNDr. Anton Štrba, CSc.F2 14810565426706
prof. Ing. František Uherek, PhD.