Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra experimentálnej fyziky

Pracovníci katedry participujú na bakalárskom programe Fyzika. Garantujú magisterské a doktorandské študijné programy Fyzika plazmy, Fyzika tuhých látok, Optika, lasery a optická spektroskopia a Nové a obnoviteľné zdroje energie.

Výskumná práca katedry pokrýva široké spektrum problémov, od fundamentálnych otázok o makroskopických prejavoch kvantovej mechaniky, cez štúdium nových stavov hmoty, až po vyslovene aplikačné projekty. Výskum na katedre sleduje moderné trendy v oblastiach fyziky tuhých látok, fyziky plazmy, optiky a rádiofyziky, a to tak z experimentálneho, ako aj teoretického hľadiska.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.F2 5368665429980
Zástupca vedúceho katedry pre pedagogiku a tajomník pre IT:
doc. RNDr. František Kundracik, PhD.F2 250516 
Zástupca vedúceho katedry pre vedu:
prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.F2 240467 
Tajomníčka katedry:
doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.F2 40529 
Sekretariát:
Dana ŠtefunkováF2 209862 
Emeritní profesori:
prof. RNDr. Viktor Bezák, DrSc.F2 239462 
prof. RNDr. Peter Lukáč, DrSc.F2 241120 

Učitelia:
doc. Dr. Peter Čermák, PhD.F2 147147 
prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.F2 248247, 518 
Mgr. František Herman, PhD.F2 226265 
doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc.F2 247321 
Mgr. Michaela Horňáčková, PhD.F2 36761 
doc. RNDr. Matej Klas, PhD.F2 84293 
doc. RNDr. František Kundracik, PhD.F2 250516 
prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.F2 245466, 244 
doc. RNDr. Michal Maheľ, PhD.F2 244464, 528 
doc. Dr. Alicia Marín RoldánF2 150865 
prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc.F2 253252 
prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.F2 240467 
prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.F2 5368665429980
doc. RNDr. Veronika Medvecká, PhD.F2 41677 
RNDr. Ladislav Moravský, PhD.F2 45447 
doc. RNDr. Martin Moško, DrSc.F2 P0  
doc. RNDr. Juraj Országh, PhD.F2 77398 
doc. RNDr. Peter Papp, PhD.F2 77398 
doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.F2 P1867 
doc. RNDr. Dr. Tomáš RochF2 K2L1270, 189 
prof. Dr. Paul Scheier (hosťujúci profesor)   
prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.F2 68106 
doc. RNDr. Miroslav Zahoran, CSc.F2 242468, 250 
doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.F2 40529 
Vedeckí pracovníci:
Ing. Pavol Ďurina, PhD.F2 P4272, 243 
RNDr. Branislav Grančič, PhD.F2 P6244, 272, 274 
doc. Ing. Maroš Gregor, PhD.F2 P3274, 243, 190 
RNDr. Ján Greguš, PhD.F2 249263, 334 
Dr. Vahideh IlbeigiF2 37616 
Mgr. Miroslav Kocifaj, DrSc.F2 251688 
doc. Mgr. Dušan Kováčik, PhD.F2 43440, 281 
doc. Ing. Marián Mikula, PhD.F2 P6271, 244 
Dr. NeelmaniF2 36761 
Mgr. Pavol Neilinger, PhD.F2 246494 
Mgr. Leonid Satrapinskyý, PhD.F2 P5270, 245 
RNDr. Michal Stano, PhD.F2 84240 
Oleh Turutanov, CSc.F2 243423 
MSCi. Matej VeisF2 150865 
RNDr. Pavel Vojtek, CSc.F2 153668 
RNDr. Zuzana ZábudláF2 154669 

Ostatní pracovníci katedry:
Bc. Miloš HupkoF2 149391 
Milan KubinecF2 P7239,857,245,165,144 
Ing. Daniel MancaF2 234528 
Jozef ŠrámekF2 P7239, 857, 244 
Dana ŠtefunkováF2 209862 
Peter ŠtrauchF2 P7239, 857, 279 
Karol ŠvorcF2 69289 

Doktorandi katedry:
MSc. Sahithya AtikukkeF2 42497 
Mgr. Matej BadinF2 276264 
Mgr. Martin BaránekF2 231273 
MSc. Pavitra Ganapati BhatF2 36761 
Mgr. Ján BlaškoF2 74581 
Mgr. Mária CíbikováF2 74581 
Mgr. Sandra ĎurčányováF2 74581 
Mgr. Ján ĎurianF2 74581 
Mgr. Samuel KernF2 231273 
Mgr. Martin KuťkaF2 81584 
Mgr. Hryhorii MakarovF2 230  
Mgr. Emanuel MaťašF2 81584 
Mgr. Dominika MelicherováF2 P4272 
Mgr. Dušan MészárosF2 74581 
Mgr. Michal PatrnčiakF2 275264 
MSc. Jairo Christopher Peralta AyalaF2 42761 
Mgr. Magdaléna PoláčkováF2 275264 
Emil RizvanovF2 231273 
Sanath Jagannath ShettyF2 44615 
Shweta SoniF2 44615 
Mgr. Barbora StachováF2 74581 
Mgr. Juraj SurovčíkF2 74581 
Mgr. Adam ŠkrlecF2 276264 
Mgr. Viktor ŠrobaL4 271, 244 
Mgr. Veronika TuriničováF2 275264 
MSc. Geovanna Elizabeth Vásquez LaraF2 42497 
Mgr. Katarína ViskupováL4 271, 244 

Externisti:
doc. Dr. Miklós BertaF2 52227 
prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.F2 43281 
RNDr. Milan Držík, CSc.   
doc. RNDr. Ľudovít Fischer, CSc.F2 241120 
Ing. Ján Jánošovský, PhD.   
RNDr. Radomír Pánek, PhD.F2 52227 
prof. Ing. František Uherek, PhD.