Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra experimentálnej fyziky

Pracovníci katedry participujú na bakalárskom programe Fyzika. Garantujú magisterské a doktorandské študijné programy Fyzika plazmy, Fyzika tuhých látok, Optika, lasery a optická spektroskopia a Nové a obnoviteľné zdroje energie.

Výskumná práca katedry pokrýva široké spektrum problémov, od fundamentálnych otázok o makroskopických prejavoch kvantovej mechaniky, cez štúdium nových stavov hmoty, až po vyslovene aplikačné projekty. Výskum na katedre sleduje moderné trendy v oblastiach fyziky tuhých látok, fyziky plazmy, optiky a rádiofyziky, a to tak z experimentálneho, ako aj teoretického hľadiska.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc. F2 53 686 65429980
Zástupca vedúceho katedry pre pedagogiku a tajomník pre IT:
doc. RNDr. František Kundracik, PhD. F2 250 516  
Zástupca vedúceho katedry pre vedu:
prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc. F2 240 467  
Tajomníčka katedry:
doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD. F2 40 529, 617  
Sekretariát:
Dana Štefunková F2 209 862  
Emeritní profesori:
prof. RNDr. Viktor Bezák, DrSc. F2 239 462  
prof. RNDr. Peter Lukáč, DrSc. F2 46 404, 856  

Oddelenie fyziky plazmy

Učitelia:
prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc. F2 53 686 65429980
doc. RNDr. Miroslav Zahoran, CSc. F2 242 468, 250, 245  
doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD. F2 40 529, 617  
Vedeckí pracovníci:
prof. RNDr. Mirko Černák, CSc. F2 43 281, 616  
RNDr. Matej Klas, PhD. F2 84 293  
Doc. Mgr. Dušan Kováčik, PhD. F2 43 616, 440  
RNDr. Veronika Medvecká, PhD. F2 41 677  
Mgr. Bartosz Michalczuk F2 56    
RNDr. Ladislav Moravský, PhD. F2 81 584  
RNDr. Juraj Országh, PhD. F2 77 398  
RNDr. Peter Papp, PhD. F2 77 398  
Seyedehneda Siadati, PhD. F2 37 616
RNDr. Michal Stano, PhD. F2 84 240  

Oddelenie fyziky tuhých látok

Učitelia:
prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc. F2 248 247, 518  
doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc. F2 247 321  
doc. RNDr. František Kundracik, PhD. F2 250 516  
prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc. F2 245 466, 244
doc. RNDr. Michal Maheľ, PhD. F2 244 464, 528  
prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc. F2 253 252  
prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc. F2 240 467  
prof. RNDr. Andrej Plecenik, DrSc. F2 P1 867, 276, 243  
Vedeckí pracovníci:
Ing. Pavol Ďurina, PhD. F2 P4 272, 243  
RNDr. Branislav Grančič, PhD. F2 P6 271, 244, 272  
doc. Ing. Maroš Gregor, PhD. F2 P3 274, 243, 190  
RNDr. Ján Greguš, PhD. F2 249 263, 334  
Mgr. Oto Kohulák, PhD.F2 226265 
doc. Ing. Marián Mikula, PhD. F2 P6 271, 244  
doc. RNDr. Martin Moško, DrSc. F2 P0    
Mgr. Pavol Neilinger, PhD. F2 232 247  
doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD. F2 P3 274, 243, 190  
doc. RNDr. Dr. Tomáš Roch F2 K2, L1 270, 189  
Mgr. Leonid Satrapinskyý, PhD. F2 P5 270, 245  

Oddelenie optiky

Učitelia:
Mgr. Michaela Horňáčková, PhD. F2 42 497  
RNDr. Dagmar Senderáková, CSc. F2 149 391  
prof. RNDr. Pavel Veis, CSc. F2 68 106, 761  
Vedeckí pracovníci:
Dr. Peter Čermák, PhD. F2 147 147  
Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD. F2 251 688  
Dr. Shamaila Manzoor F2 63 761
Dr. Alicia Marín Roldán F2 68 106  
RNDr. Pavel Vojtek, CSc. F2 153 668  
RNDr. Zuzana Zábudlá F2 154 669  

Ostatní pracovníci katedry:
Milan Kubinec F2 P7 239,857,245,165,144  
Ing. Daniel Manca F2 236 251  
Ing. Katarína Matejčíková F2 52 227  
Jozef Šrámek F2 P7 239, 857, 244  
Dana Štefunková F2 209 862  
Peter Štrauch F2 P7 239, 857, 279  
Karol Švorc F2 69 289  
Ing. Roman Vajda F2 236 251  

Doktorandi katedry:
Mgr. Ondrej BogárF2 81584 
Mgr. Mária DvoranováF2 P4272, 243 
MSc. Vishal DwivediF2 44615 
Mgr. Michal ĎurianF2 74581 
Arian Fateh BorkhariF2 81584 
Mgr. Tomáš FiantokF2 P5  
Mgr. Juraj HovorkaF2 147147 
Mgr. Dušan KavickýF2 276  
Mgr. Lukáš KopnickýF2 276  
Mgr. Júlia MiškovičováF2 44615 
Mgr. Samuel OmastaF2 74581 
Ing. Matej PisarčíkMLC   
Mgr. Marek PlevaF2 P4272 
Mgr. Marek PribulaF2 36761 
Mgr. Marián RynikF2 277  
Mgr. Matúš SámelF2 74581 
Mgr. Ľubomír StaňoF2 74581 
Mgr. Juraj SurovčíkF2 74581 
Mgr. Juliána TomekováF2 74581 
Mgr. Ondrej TóthF2 277  
Mgr. Stela UzonF2 P4272 
Geovanna Elizabeth Vásquez LaraF2 44615
Mgr. Marek VidišF2 P4272 
Mgr. Dominika VlčkováF2 P4272 
Mgr. Serhii VolkovF2 P4 272 

Externisti:
Mgr. Michal Anguš, PhD. F2 150865
doc. Dr. Miklós BertaF2 52227 
doc. RNDr. Ľudovít Fischer, CSc. F2 241 120  
doc. RNDr. Vladimír Mesároš, CSc. F2 150 865  
RNDr. Radomír Pánek, PhD. F2 52 227  
prof. RNDr. Anton Štrba, CSc. F2 148 105 65426706
prof. Ing. František Uherek, PhD.