Katedra experimentálnej fyziky

Pracovníci katedry participujú na bakalárskom programe Fyzika. Garantujú magisterské a doktorandské študijné programy Fyzika plazmy, Fyzika tuhých látok, Optika, lasery a optická spektroskopia a Nové a obnoviteľné zdroje energie.

Výskumná práca katedry pokrýva široké spektrum problémov, od fundamentálnych otázok o makroskopických prejavoch kvantovej mechaniky, cez štúdium nových stavov hmoty, až po vyslovene aplikačné projekty. Výskum na katedre sleduje moderné trendy v oblastiach fyziky tuhých látok, fyziky plazmy, optiky a rádiofyziky, a to tak z experimentálneho, ako aj teoretického hľadiska.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc. F2 53 686 65429980
Zástupca vedúceho katedry pre pedagogiku a tajomník pre IT:
doc. RNDr. František Kundracik, PhD. F2 250 516  
Zástupca vedúceho katedry pre vedu:
prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc. F2 240 467  
Tajomníčka katedry:
doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD. F2 40 529, 617  
Sekretariát:
Dana Štefunková F2 209 862  

Emeritní profesori:
prof. RNDr. Viktor Bezák, DrSc. F2 239 462  
prof. RNDr. Peter Lukáč, DrSc. F2 46 404, 856  

Oddelenie fyziky plazmy

Učitelia:
prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc. F2 53 686 65429980
prof. RNDr. Pavel Veis, CSc. F2 68 106, 761  
doc. RNDr. Miroslav Zahoran, CSc. F2 242 468, 250, 245  
doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD. F2 40 529, 617  
Vedeckí pracovníci:
Mgr. Adriana Annušová, PhD. F2 44 615  
prof. RNDr. Mirko Černák, CSc. F2 43 281, 616  
Mgr. Marián Danko, PhD. F2 81 584  
RNDr. Matej Klas, PhD. F2 84 293  
Mgr. Dušan Kováčik, PhD. F2 37 616, 440  
RNDr. Veronika Medvecká, PhD. F2 41 677  
Mgr. Bartosz Michalczuk F2 56    
RNDr. Ladislav Moravský, PhD. F2 81 584  
RNDr. Juraj Országh, PhD. F2 77 398  
RNDr. Peter Papp, PhD. F2 77 398  
Mgr. Martin Sabo, PhD. F2 45 447  
RNDr. Michal Stano, PhD. F2 84 240  

Oddelenie fyziky tuhých látok

Učitelia:
prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc. F2 248 247, 518  
doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc. F2 247 321  
doc. RNDr. František Kundracik, PhD. F2 250 516  
prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc. F2 245 466, 244 65429783
doc. RNDr. Michal Maheľ, PhD. F2 244 464, 528  
prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc. F2 253 252  
prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc. F2 240 467  
prof. RNDr. Andrej Plecenik, DrSc. F2 P1 867, 276, 243  
Vedeckí pracovníci:
Ing. Pavol Ďurina, PhD. F2 P4 272, 243  
RNDr. Branislav Grančič, PhD. F2 P6 271, 244, 272  
Ing. Maroš Gregor, PhD. F2 P3 274, 243, 190  
RNDr. Ján Greguš, PhD. F2 249 263, 334  
Ing. Marián Mikula, PhD. F2 P6 271, 244  
doc. RNDr. Martin Moško, DrSc. F2 P0    
Mgr. Pavol Neilinger, PhD. F2 232 247  
Mgr. Dušan Plašienka, PhD. F2 246 494  
doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD. F2 P3 274, 243, 190  
doc. RNDr. Dr. Tomáš Roch F2 P5 270, 189  
Mgr. Leonid Satrapinskyý, PhD. F2 P5 270, 245  

Oddelenie optiky

Učitelia:
RNDr. Dagmar Senderáková, CSc. F2 149 391  
Vedeckí pracovníci:
Mgr. Michal Anguš, PhD. F2 150 865  
Dr. Peter Čermák, PhD. F2 147 147  
Mgr. Michaela Horňáčková, PhD. F2 42 497  
Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD. F2 251 688  
RNDr. Pavel Vojtek, CSc. F2 153 668  
RNDr. Zuzana Zábudlá F2 154 669  

Ostatní pracovníci katedry:
Milan Kubinec F2 P7 239,857,245,165,144  
Ing. Daniel Manca F2 236 251
Ing. Katarína Matejčíková F2 52 227  
Jozef Šrámek F2 P7 239, 857, 244  
Dana Štefunková F2 209 862  
Peter Štrauch F2 P7 239, 857, 279  
Karol Švorc F2 69 289  
Ing. Roman Vajda F2 236 251  

Doktorandi katedry:
Mgr. Ondrej Bogár F2 81 584  
Mgr. Ľubomír Čurilla MLC    
Mgr. Mária Dvoranová F2 P4 272, 243  
Mgr. Michal Ďurian F2 74 581  
Mgr. Juraj Hovorka F2 147 147  
Mgr. Jakub Hulík F2 42 497  
Mgr. Mária Kociánová F2 36 761  
Mgr. Oto Kohulák F2 226 265  
Mgr. Lukáš Kopnický F2 276    
Mgr. Michal Lacko F2 74 581, 289  
Mgr. Júlia Miškovičová F2 44 615  
Mgr. Samuel Omasta F2 74 581  
Ing. Matej Pisarčík MLC    
Mgr. Marek Pleva F2 P4 272  
Mgr. Marek Pribula F2 36 761  
Mgr. Matúš Sámel F2 74 581  
Mgr. Ľubomír Staňo F2 74 581  
Mgr. Ondrej Štefík F2 276    
Mgr. Juliána Tomeková F2 74 581  
Mgr. Ondrej Tóth F2 277    
Mgr. Stela Uzon F2 P4 272  
Mgr. Marek Vidiš F2 P4 272  
Mgr. Dominika Vlčková F2 P4 272  
Mgr. Serhii Volkov      

Externisti:
doc. RNDr. Ľudovít Fischer, CSc. F2 241 120  
doc. RNDr. Vladimír Mesároš, CSc. F2 150 865  
RNDr. Radomír Pánek, PhD. F2 52 227  
prof. RNDr. Anton Štrba, CSc. F2 148 105 65426706
prof. Ing. František Uherek, PhD.