Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra experimentálnej fyziky

Pracovníci katedry participujú na bakalárskom programe Fyzika. Garantujú magisterské a doktorandské študijné programy Fyzika plazmy, Fyzika tuhých látok, Optika, lasery a optická spektroskopia a Nové a obnoviteľné zdroje energie.

Výskumná práca katedry pokrýva široké spektrum problémov, od fundamentálnych otázok o makroskopických prejavoch kvantovej mechaniky, cez štúdium nových stavov hmoty, až po vyslovene aplikačné projekty. Výskum na katedre sleduje moderné trendy v oblastiach fyziky tuhých látok, fyziky plazmy, optiky a rádiofyziky, a to tak z experimentálneho, ako aj teoretického hľadiska.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc. F2 53 686 65429980
Zástupca vedúceho katedry pre pedagogiku a tajomník pre IT:
doc. RNDr. František Kundracik, PhD. F2 250 516  
Zástupca vedúceho katedry pre vedu:
prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc. F2 240 467  
Tajomníčka katedry:
doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD. F2 40 529, 617  
Sekretariát:
Dana Štefunková F2 209 862  
Emeritní profesori:
prof. RNDr. Viktor Bezák, DrSc. F2 239 462  
prof. RNDr. Peter Lukáč, DrSc. F2 46 404, 856  

Učitelia:
MSc. Dr. Martin Bohmann F2    
doc. Dr. Peter Čermák, PhD. F2 147 147  
prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc. F2 248 247, 518  
Mgr. František Herman, PhD. F2 226 265  
doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc. F2 247 321  
Mgr. Michaela Horňáčková, PhD. F2 36 761  
doc. RNDr. František Kundracik, PhD. F2 250 516  
prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc. F2 245 466, 244  
doc. RNDr. Michal Maheľ, PhD. F2 244 464, 528  
Dr. Alicia Marín Roldán F2 150 865  
prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc. F2 253 252  
prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc. F2 240 467  
prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc. F2 53 686 65429980
RNDr. Ladislav Moravský, PhD. F2 45 447  
prof. RNDr. Andrej Plecenik, DrSc. F2 P1 867, 276, 243  
prof. Dr. Paul Scheier (hosťujúci profesor)      
prof. RNDr. Pavel Veis, CSc. F2 68 106  
doc. RNDr. Miroslav Zahoran, CSc. F2 242 468, 250, 245  
doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD. F2 40 529, 617  
Vedeckí pracovníci:
Ing. Pavol Ďurina, PhD. F2 P4 272, 243  
RNDr. Branislav Grančič, PhD. F2 P6 271, 244, 272  
doc. Ing. Maroš Gregor, PhD. F2 P3 274, 243, 190  
RNDr. Ján Greguš, PhD. F2 249 263, 334  
Dr. Vahideh Ilbeigi F2 37 616  
RNDr. Matej Klas, PhD. F2 84 293  
Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD. F2 251 688  
doc. Mgr. Dušan Kováčik, PhD. F2 43 616, 440  
RNDr. Veronika Medvecká, PhD. F2 41 677  
doc. Ing. Marián Mikula, PhD. F2 P6 271, 244  
doc. RNDr. Martin Moško, DrSc. F2 P0    
Mgr. Pavol Neilinger, PhD. F2 232 247  
doc. RNDr. Juraj Országh, PhD. F2 77 398  
RNDr. Peter Papp, PhD. F2 77 398  
doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD. F2 P3 274, 243, 190  
doc. RNDr. Dr. Tomáš Roch F2 K2L1 270, 189  
Mgr. Leonid Satrapinskyý, PhD. F2 P5 270, 245  
RNDr. Michal Stano, PhD. F2 84 240  
MSCi. Matej Veis F2 150 865  
RNDr. Pavel Vojtek, CSc. F2 153 668  
RNDr. Zuzana Zábudlá F2 154 669  

Ostatní pracovníci katedry:
Bc. Miloš Hupko F2 149 391  
Milan Kubinec F2 P7 239,857,245,165,144  
Ing. Daniel Manca F2 234 528  
Jozef Šrámek F2 P7 239, 857, 244  
Dana Štefunková F2 209 862  
Peter Štrauch F2 P7 239, 857, 279  
Karol Švorc F2 69 289  

Doktorandi katedry:
MSc. Sahithya Atikukke F2 42 497  
Mgr. Matej Badin F2 276 264  
Mgr. Martin Baránek F2 275 264  
Pavitra Ganapati Bhat      
Mgr. Ján Blaško F2 74 581  
Mgr. Mária Cíbiková F2 74 581  
MSc. Vishal Dwivedi F2 150 865  
Mgr. Sandra Ďurčányová F2 74 581  
Mgr. Ján Ďurian F2 74 581  
Mgr. Michal Ďurian F2 74 581  
Arian Fateh Borkhari F2 81 584  
Mgr. Tomáš Fiantok F2 P5 270, 245  
Ravneet Kaur      
Mgr. Dušan Kavický F2 276 264  
Mgr. Samuel Kern F2 275 264  
Mgr. Hryhorii Makarov F2 230    
Mgr. Emanuel Maťaš F2 81 584  
Mgr. Dominika Melicherová F2 P4 272  
Mgr. Dušan Mészáros F2 74 581  
Mgr. Samuel Omasta F2 74 581  
Mgr. Michal Patrnčiak F2 275 264  
Jairo Christopher Peralta Ayala F2 44 615  
Ing. Matej Pisarčík F2 150 865  
Mgr. Magdaléna Poláčková F2 275 264  
Mgr. Marián Rynik F2 277    
Shweta Soni F2 44 615  
Mgr. Barbora Stachová F2 74 581  
Mgr. Juraj Surovčík F2 74 581  
Mgr. Adam Škrlec F2 276 264  
Mgr. Viktor Šroba L4    
Mgr. Juliána Tomeková F2 37 616  
Mgr. Ondrej Tóth F2 277    
Om Sarveshwarpati Tripathi F2 44 615  
Mgr. Veronika Turiničová F2 275 264  
Mgr. Stela Uzon F2 P4 272  
MSc. Geovanna Elizabeth Vásquez Lara F2 42 497  
Mgr. Katarína Viskupová L4    

Externisti:
doc. Dr. Miklós Berta F2 52 227  
prof. RNDr. Mirko Černák, CSc. F2 43 281, 616  
RNDr. Milan Držík, CSc.      
doc. RNDr. Ľudovít Fischer, CSc. F2 241 120  
Ing. Ján Jánošovský, PhD.      
doc. RNDr. Vladimír Mesároš, CSc. F2 150 865  
RNDr. Radomír Pánek, PhD. F2 52 227  
prof. Ing. František Uherek, PhD.