Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra informatiky

Katedra poskytuje študijné programy bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia informatiky. Od založenia katedry v roku 1974 informatiku vyštudovalo vyše 1000 absolventov. Patrí medzi najstaršie katedry informatiky v Európe. 

Vysokú úroveň študentov informatiky dokumentujú aj výsledky medzinárodných študentských súťaží, najmä prestížnej ACM Programming Contest, ich úspešnosť pri získavaní štipendií na prestížnych severoamerických a európskych univerzitách a stáží v popredných svetových IT firmách. Vyvážená skladba teoretických a praktických predmetov umožňuje našim absolventom vyniknúť v profesionálnom živote. Úspešne sa uplatňujú vo všetkých oblastiach spoločenského života – od programátorov, tvorcov a správcov veľkých systémov, cez vedúcich firiem, finančníkov, vedcov, učiteľov, až po umelcov a politikov. 

Pedagogická činnosť katedry bola a je úzko prepojená s jej vedeckou činnosťou. Katedra sa podieľa na medzinárodnom výskume zameranom na modely výpočtov, výpočtovú zložitosť, paralelné výpočty, diskrétnu matematiku a teóriu grafov, kryptológiu a informačnú bezpečnosť a v poslednom čase aj na bioinformatiku. Jej pracovníci dosiahli rad významných výsledkov, z ktorých najznámejší je výsledok Róberta Szelepcsényiho v oblasti uzáverových vlastností zložitostných tried, za ktorý získal v roku 1995 Gödelovu cenu.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD. M 257 877  
Zástupca vedúceho katedry a tajomník pre IT:
RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. M 253 578  
Tajomníčka katedry:
doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD. M 163 217  
Sekretariát:
Adriana Pažická M 254 402 65426635

Oddelenie teoretickej informatiky

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD. M 261 470  
Učitelia:
doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD. M 163 217  
Mgr. Askar Gafurov, PhD. M 25 196  
RNDr. Peter Kostolányi, PhD. M 227 837  
prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD. M 261 470  
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. M 250 958  
prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD. M 259 102 65426635
RNDr. Šimon Sádovský, PhD. M 249 225  

Oddelenie diskrétnej matematiky

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD. M 257 877  
Učitelia:
RNDr. Ing. František Kardoš, PhD. M 256 164  
doc. RNDr. Edita Mačajová, PhD. M 258 710  
doc. RNDr. Ján Mazák, PhD. M 255 224  
Mgr. Jozef Rajník, PhD. M 263 838  
prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD. M 257 877  
doc. RNDr. Eduard Toman, CSc. M 251 137  

Oddelenie programových systémov

Vedúci oddelenia:
doc. Dr. Tomáš Plachetka M 262 650  
Učitelia:
Ing. Dušan Bernát, PhD. M 252 169  
RNDr. Jana Kostičová, PhD. M 256 164  
doc. RNDr. Robert Lukoťka, PhD. M 255 224  
doc. Dr. Tomáš Plachetka M 262 650  
RNDr. Igor Prívara, CSc. M 260 718  

Oddelenie kryptológie a informačnej bezpečnosti

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Martin Stanek, PhD. M 214 101  
Učitelia:
RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. M 253 578  
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. M 214 101 65426635
RNDr. Richard Ostertág, PhD. M 252 169  
doc. RNDr. Martin Stanek, PhD. M 214 101  

Ostatní pracovníci katedry:
Mgr. Ľubica Janáčková M 253 577  
Adriana Pažická M 254 402 65426635

Doktorandi katedry:
Mgr. Karina Chudá M 249 225  
Mgr. Adrián Goga M 25 196  
Mgr. Lukáš Kiss M 25 196  
Mgr. Matúš Matok M 249 225  
Makuochukwu Felix Oguagbaka M 263 838  

Externisti:
Mgr. Michal Anderle, PhD. M 249 225  
Mgr. Michal Ferko, PhD. M 123    
Mgr. Ľubor Illek      
Mgr. Peter Koscelanský      
Mgr. Peter Košinár      
Mgr. Jakub Kováč, PhD.      
Ing. Róbert Lipovský      
Mgr. Robert Mráz M 260 718  
Mgr. Peter Neurath      
RNDr. Michal Rjaško, PhD. M 252 169  
Mgr. Andrej Skok      
Mgr. András Varga, PhD.      
Dr. Josef Withalm