Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

KAFZM realizuje spoločný magisterský program UK a Universität Wien Physics of the Earth (výučba v anglickom jazyku na obidvoch univerzitách) a magisterské študijné programy Astronómia a astrofyzika a Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia. Pracovníci katedry sa podieľajú aj na bakalárskych programoch Fyzika a Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika.
Katedra realizuje doktorandské študijné programy Geofyzika, Astronómia a astrofyzika a Meteorológia a klimatológia.

Výskum na katedre je zameraný na nasledovné oblasti: 

  • Astronómia a astrofyzika: medziplanetárna hmota, dynamika malých telies Slnečnej sústavy (kométy, asteroidy, meteory a meteority), dráhový vývoj prachových častíc, galaktická astronómia a astrofyzika.
  • Fyzika Zeme: fyzika zemetrasení a šírenia seizmických vĺn, numerické modelovanie vzniku zemetrasení a lokálnych efektov zemetrasení, seizmické signály, seizmické ohrozenie, magnetohydrodynamika kvapalného jadra Zeme, Schumannove rezonancie.
  • Meteorológia a klimatológia: metódy spracovania a analýzy meteorologických údajov, radiačná a energetická bilancia zemského povrchu, numerické metódy modelovania dynamiky atmosféry, metódy prognózy počasia, klimatické pomery vybraných lokalít Slovenska, variabilita klímy a scenáre klimatickej zmeny.
  • Fyzika životného prostredia: metódy pre deštrukciu látok zhoršujúcich životné prostredie, aplikácie výbojov v plazme pri biologickej dekontaminácii, využitie spaľovacích a pyrolýznych procesov ako alternatívnych zdrojov energie, fyzikálne a chemické technológie likvidácie odpadu, čistenia odpadových vôd a plynov. 

Astronomické pozorovania a geofyzikálne merania sú realizované na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu (AGO) v Modre-Piesok.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD. F2 88 618  
Zástupca vedúceho katedry:
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. F1 161 328  
Tajomník katedry:
doc. RNDr. Karol Hensel, PhD. F2 39 676  
Tajomník pre IT:
doc. RNDr. Martin Gera, PhD. F1 370 863  
Sekretariát:
Bc. Katarína Farnbauerová F1 163 329  
Emeritní profesori:
prof. RNDr. Viktor Martišovitš, DrSc. F2 49 399  
prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc. F2 205 162  

Oddelenie astronómie a astrofyziky

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD. F2 207 541  
Učitelia:
doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD. F2 206 684  
RNDr. Pavol Matlovič, PhD. F2 204 610  
RNDr. Roman Nagy, PhD. F2 202 773  
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Štefan Gajdoš, PhD. AGO,F2 204 808 0905626423
Mgr. Adrián Galád, PhD. AGO,F2 207 808 0905626423
doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD. F2 207 541  
Mgr. Jiří Šilha, PhD. F2 203 630  
doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD. F2 204 610  
Mgr. Jozef Világi, PhD. AGO,F2 207 808 0905626423
Ing. Pavol Zigo, PhD. AGO,F2 204 808 0905626423

Oddelenie fyziky Zeme

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. F1 208 179  
Učitelia:
doc. RNDr. Jozef Brestenský, CSc. F1 162 673  
Mgr. Dávid Gregor, PhD.F1 204  
doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD. F1 209 337  
RNDr. Róbert Kysel, PhD. F1 206    
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. F1 208 179  
RNDr. Adriena Ondrášková, PhD. F1 160 469  
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. F1 161 328  
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Andrej Cipciar F1 205    
Mgr. Martin Gális, PhD. F1 207 327  
Mgr. Miriam Kristeková, PhD. F1 209 337  

Oddelenie fyziky životného prostredia

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Karol Hensel, PhD. F2 39 676  
Učitelia:
doc. RNDr. Karol Hensel, PhD. F2 39 676  
doc. RNDr. Mário Janda, PhD. F2 38 520  
doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD. F2 88 618  
Vedeckí pracovníci:
Mgr. Richard Cimerman, PhD.F2 33399 
RNDr. Imrich Morva, CSc. F2 76 153  
doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD. F2 47 177, 679 65424922
Mgr. Katarína Szárazová, PhD. F2 48 412  
Ostatní pracovníci:
Michal Amena F2 -168 177  

Oddelenie meteorológie a klimatológie

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Martin Gera, PhD. F1 370 863  
Učitelia:
doc. RNDr. Martin Gera, PhD. F1 370 863  
RNDr. Marián Melo, PhD. F1 369 495  
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Ingrid Damborská, CSc. F1 368 215  
prof. RNDr. Milan Lapin, CSc. F1 371 523 65426820
Ostatní pracovníci:
Dr. José Alejandro González F2 260 233  
Ing. Milan Matava F2 260 233  

Astronomické a geofyzikálne observatórium Modra - Piesok

Správca observatória:
RNDr. Tomáš Paulech, PhD. AGO 808 0905626423
Technickí pracovníci:
Dušan Kalmančok AGO 808 0905626423
Ľudovít Polčic AGO 808 0905626423
Jaroslav Šimon AGO 808 0905626423

Ostatní pracovníci katedry:
Bc. Katarína Farnbauerová F1 163 329  

Doktorandi katedry:
Mahdi AbedivarakiF2 70385 
Mgr. Martin BalážF2 257108 
Mgr. Anna BuchholcerováF1 367457 
Mgr. Patrik ČechvalaF2 257108 
M.Sc. Mostafa Elsayed Ali HassanF2 33399 
Mgr. Karol HavrilaF2 257108 
Dipl.Ing. Axel Hennecke   
Mgr. Daniel JakubčinF2 -169  
Mgr. Peter JevčákF2 256107 
Mgr. Ivan KačalaF1 338  
Mgr. Martina KováčováF2 257108 
Mgr. Katarína KučerováF2 89379 
MSc. Aleksandra LavrikovaF2 33399 
M.Sc. Robin MenthéourF2 70385 
Mgr. Ladislav MériSHMÚ   
Mgr. Filip MichlíkF1 205  
Mgr. Dominika Mihaliková   
M.Sc. Gervais Blondel Ndiffo YemeliF2 70385 
Mgr. Pavol NechajMIS   
Mgr. Jozef PechoSHMÚ   
Mgr. Adriana PisarčíkováF2 257108 
Mgr. Emil PuhaF2 256107 
Mgr. Aneta RichterováF1 204  
Athleen Selma RietzeF2 257108 
Mgr. Dominika SersenováF2 33399 
Mgr. Jaroslava SlavkovaF1 367457 
Mgr. Zuzana SurováF1 367457 
Mgr. Tereza ŠediváF1 367457 
Mgr. Miroslav ŠingerF1 231214 
Mgr. Jaroslav ValovčanF1 205  
Mgr. Jozef VivodaSHMÚ   
Olga VorobevaF1 367457 
Mgr. Matej ZigoF2 256107 

Externisti:
RNDr. Juraj Bartok, PhD. MIS    
RNDr. Martin Benko, PhD. SHMÚ    
RNDr. Ján Budaj, CSc. AsÚSAV    
Mgr. Peter Gömory, PhD. AsUSAV    
Mgr. Marián Jurašek SHMÚ    
RNDr. Martin Kremler, PhD. SHMÚ    
Ing. Sandra Krollová, PhD. SHMÚ    
RNDr. Theodor Pribulla, CSc. AsÚSAV