Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

KAFZM realizuje spoločný magisterský program UK a Universität Wien Physics of the Earth (výučba v anglickom jazyku na obidvoch univerzitách) a magisterské študijné programy Astronómia a astrofyzika a Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia. Pracovníci katedry sa podieľajú aj na bakalárskych programoch Fyzika a Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika.
Katedra realizuje doktorandské študijné programy Geofyzika, Astronómia a astrofyzika a Meteorológia a klimatológia.

Výskum na katedre je zameraný na nasledovné oblasti: 

  • Astronómia a astrofyzika: medziplanetárna hmota, dynamika malých telies Slnečnej sústavy (kométy, asteroidy, meteory a meteority), dráhový vývoj prachových častíc, galaktická astronómia a astrofyzika.
  • Fyzika Zeme: fyzika zemetrasení a šírenia seizmických vĺn, numerické modelovanie vzniku zemetrasení a lokálnych efektov zemetrasení, seizmické signály, seizmické ohrozenie, magnetohydrodynamika kvapalného jadra Zeme, Schumannove rezonancie.
  • Meteorológia a klimatológia: metódy spracovania a analýzy meteorologických údajov, radiačná a energetická bilancia zemského povrchu, numerické metódy modelovania dynamiky atmosféry, metódy prognózy počasia, klimatické pomery vybraných lokalít Slovenska, variabilita klímy a scenáre klimatickej zmeny.
  • Environmentálna fyzika: metódy pre deštrukciu látok zhoršujúcich životné prostredie, aplikácie výbojov v plazme pri biologickej dekontaminácii, využitie spaľovacích a pyrolýznych procesov ako alternatívnych zdrojov energie, fyzikálne a chemické technológie likvidácie odpadu, čistenia odpadových vôd a plynov. 

Astronomické pozorovania a geofyzikálne merania sú realizované na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu (AGO) v Modre-Piesok.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
prof. RNDr. Zdenko Machala, DrSc. F1 164 618  
Zástupca vedúceho katedry:
doc. Mgr. Jozef Kristek, DrSc. F1 209 337  
Tajomník katedry:
doc. RNDr. Karol Hensel, PhD. F2 39 676  
Tajomník pre IT:
doc. RNDr. Martin Gera, PhD. F1 370 863  
Sekretariát:
Bc. Katarína Farnbauerová F1 163 329  
Jana Pagáčová F1 152 377  
Emeritní profesori:
prof. RNDr. Milan Lapin, CSc. F1 371 523 65426820
prof. RNDr. Viktor Martišovitš, DrSc. F2 49 399  
prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc. F2 205 162  
Emeritný učiteľ:
doc. RNDr. Jozef Brestenský, CSc. F1 162 673  

Oddelenie astronómie a astrofyziky

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD. F2 207 541  
Učitelia:
doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD. F2 206 684  
doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD. F2 207 541  
RNDr. Pavol Matlovič, PhD. F2 204 610  
RNDr. Roman Nagy, PhD. F2 202 773  
doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD. F2 205 162  
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Štefan Gajdoš, PhD. AGO,F2 204 808 0905626423
Mgr. Adrián Galád, PhD. AGO,F2 207 808 0905626423
Mgr. Jiří Šilha, PhD. F2 203 630  
Mgr. Jozef Világi, PhD. AGO,F2 207 808 0905626423
Ing. Pavol Zigo, PhD. AGO,F2 204 808 0905626423

Oddelenie fyziky Zeme

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. F1 208 179  
Učitelia:
doc. Mgr. Martin Gális, PhD. F1 207 327  
Mgr. Dávid Gregor, PhD. F1 204    
doc. Mgr. Jozef Kristek, DrSc. F1 209 337  
RNDr. Róbert Kysel, PhD. F1 206 167  
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. F1 208 179  
MSc. Jaroslav Valovčan, PhD. F1 205    
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Andrej Cipciar F1 205    
Mgr. Miriam Kristeková, PhD. F1 204 337  

Oddelenie environmentálnej fyziky

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Karol Hensel, PhD. F2 39 676  
Učitelia:
Mgr. Richard Cimerman, PhD. F2 48 412  
doc. RNDr. Karol Hensel, PhD. F2 39 676  
doc. RNDr. Mário Janda, PhD. F2 38 520  
prof. RNDr. Zdenko Machala, DrSc. F1 164 618  
Vedeckí pracovníci:
Sahithya Atikukke, PhD. F2 70 385
Oleksandr Galmiz, PhD. F2 255 107  
Bernard Gitura Kimani, PhD. F2 255 107  
Mgr. Katarína Szárazová, PhD. F2 48 412  
Thomas Vazquez, PhD. F2 255 107  
Ostatní pracovníci:
Michal Amena F2 -168 177  

Oddelenie meteorológie a klimatológie

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Martin Gera, PhD. F1 370 863  
Učitelia:
doc. RNDr. Martin Gera, PhD. F1 370 863  
RNDr. Martin Kremler, PhD. SHMÚ    
RNDr. Marián Melo, PhD. F1 369 495  
Mgr. Miroslav Šinger, PhD. F1 231 214  
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Ingrid Damborská, CSc. F1 368 215  
Ostatní pracovníci:
Dr. José Alejandro González F2 260 233  
Ing. Milan Matava F2 260 233  

Astronomické a geofyzikálne observatórium Modra - Piesok

Správca observatória:
RNDr. Tomáš Paulech, PhD. AGO 808 0905626423
Ostatní pracovníci:
RNDr. Tomáš Paulech, PhD. AGO 808 0905626423
Milan Peško AGO 808 0905626423
Ľudovít Polčic AGO 808 0905626423
Jaroslav Šimon AGO 808 0905626423

Ostatní pracovníci katedry:
Bc. Katarína Farnbauerová F1 163 329  
Jana Pagáčová F1 152 377  

Doktorandi katedry:
Mgr. Daniela Bartková F2 257 108  
Mgr. Filip Hlobik F2 257 108  
Mgr. Tomáš Hrobár F2 256 107  
Mgr. Daniel Jakubčin F2 -169 161  
Mgr. Filip Janák F2 256 107  
Mgr. Peter Jevčák F2 256 107  
Mgr. Nikola Kristeková F1 367 457  
Mgr. Jana Kšanová F2 -169 161  
Ing. Darina Kužmová F2 -169 161  
Mgr. Ladislav Markovič SHMÚ    
MSc. Ramin Mehrabifard F2 70  385  
Mgr. Ladislav Méri SHMÚ    
Mgr. Pavol Nechaj MIS    
Mgr. Zuzana Okruhlicová F2 -169 161  
Mgr. Mária Paprskárová F2 257 108  
MSc. Pankaj Pareek F2 70 385  
Mgr. Veronika Pazderová F2 257 108  
Mgr. Jozef Pecho SHMÚ    
Mgr. Martin Petrovič F1 367 457  
Mgr. Adriana Pisarčíková F2 257 108  
Mgr. Emil Puha F2 256 107  
MSc. Gokul Selvaraj F2 70 385  
Mgr. Jaroslava Slavkova F1 367 457  
MSc. Sergei Smirnov F2 -169 161  
Mgr. Kristína Szabóová SHMÚ    
Mgr. Dominika Šadláková F1 367 457  
Mgr. Tereza Šedivá F1 367 457  
Mgr. Michal Šturc F1 338 287  
Mgr. Peter Tóth F2 -169 161  
Mgr. Jozef Vivoda SHMÚ    
MSc. Olga Vorobeva F1 367 457  
MSc. Pramod Kumar Vyas F1 205    
Mgr. Danica Žilková F2 256 107  

Externisti:
RNDr. Juraj Bartok, PhD. MIS    
RNDr. Ján Budaj, CSc. AsÚSAV    
Mgr. Peter Gömory, PhD. AsÚSAV    
Mgr. Marián Jurašek SHMÚ    
Ing. Sandra Krollová, PhD. SHMÚ    
doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD. F2 47 177, 679 65424922
RNDr. Adriena Ondrášková, PhD. F1 160 469  
RNDr. Theodor Pribulla, CSc. AsÚSAV    
Eva Rutšeková F1 205    
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. F1 161 328  
Mgr. Alexandra Varsányiová SHMÚ