Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

AGO Modra-Piesok

Astronomické a geofyzikálne observatórium (AGO) Modra-Piesok je profesionálnym výskumným a vzdelávacím pracoviskom Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Prosím použite položky v ľavom podmenu na získanie ďalších detailov o našom pracovisku.