Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra telesnej výchovy a športu

Katedra je podporným pracoviskom, ktorého účelom je poskytnúť možnosti športového vyžitia pre študentov FMFI UK. Katedra zabezpečuje celoročný pedagogický proces v 21 druhoch športu: basketbal, volejbal, futbal, florbal, bedminton, tenis, headis, jóga, základy sebeobrany, stolný tenis, aerobik, plávanie, kondičné posilňovanie, skoky na trampolíne, crossfit, lesný beh, vodná turistika, kanoistika, pešia turistika, lezenie, discgolf. Z hľadiska športovej výkonnosti je výučba jednotlivých športových odvetví diferencovaná do troch úrovní (základnej, zdokonaľovacej - pokročilej a výkonnostnej). Obsahovo je zameraná na rozvoj kondičných a motorických schopností a na osvojenie si technických zručností potrebných pre zvolený šport.

Samostatnou organizačnou formou v letnom období sú kurzy turistiky a športov v prírode a v zimnom kurzy lyžovania a športov v prírode. Obsahovú náplň kurzov v letnom období tvoria v prevažnej miere vodná turistika na slovenských riekach, pešia turistika, windsurfing a športové hry. V zimnom období sú kurzy orientované najmä na zjazdové lyžovanie, snoubording a zimnú turistiku.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
Mgr. Tomáš Kuchár, PhD.SG 3804 
Zástupkyňa vedúceho katedry:
PaedDr. Dana MašlejováSG 1803 
Učitelia:
Mgr. Martin Dovičák, PhD.SG 2802 
Mgr. Tomáš Kuchár, PhD.SG 3804 
Mgr. Jana LeginusováSG 1803 
Mgr. Tomáš LoveckýSG 2802 
PaedDr. Dana MašlejováSG 1803 
Mgr. Ladislav MókusSG 2801 
PaedDr. Mikuláš OrtutayS 110 

Externisti:
Mgr. Marko Mižičko, PhD.  59339319
PaedDr. Lucia Ondrušová, PhD.