Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra experimentálnej fyziky

Pracovníci katedry participujú na bakalárskom programe Fyzika. Garantujú magisterské a doktorandské študijné programy Fyzika plazmy, Fyzika tuhých látok, Optika, lasery a optická spektroskopia a Nové a obnoviteľné zdroje energie.

Výskumná práca katedry pokrýva široké spektrum problémov, od fundamentálnych otázok o makroskopických prejavoch kvantovej mechaniky, cez štúdium nových stavov hmoty, až po vyslovene aplikačné projekty. Výskum na katedre sleduje moderné trendy v oblastiach fyziky tuhých látok, fyziky plazmy, optiky a rádiofyziky, a to tak z experimentálneho, ako aj teoretického hľadiska.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc. F2 53 686 65429980
Zástupca vedúceho katedry pre pedagogiku a tajomník pre IT:
doc. RNDr. František Kundracik, PhD. F2 250 516  
Zástupca vedúceho katedry pre vedu:
prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc. F2 240 467  
Tajomníčka katedry:
doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD. F2 40 529  
Sekretariát:
Dana Štefunková F2 209 862  
Emeritní profesori:
prof. RNDr. Viktor Bezák, DrSc. F2 239 462  
prof. RNDr. Peter Lukáč, DrSc. F2 241 120  

Učitelia:
doc. Dr. Peter Čermák, PhD. F2 147 147  
prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc. F2 248 247, 518  
Mgr. František Herman, PhD. F2 226 265  
doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc. F2 247 321  
Mgr. Michaela Horňáčková, PhD. F2 42 497  
doc. RNDr. Matej Klas, PhD. F2 84 293  
doc. RNDr. František Kundracik, PhD. F2 250 516  
prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc. F2 245 466, 244  
doc. RNDr. Michal Maheľ, PhD. F2 244 464, 528  
prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc. F2 240 467  
prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc. F2 53 686 65429980
doc. RNDr. Veronika Medvecká, PhD. F2 41 677  
RNDr. Ladislav Moravský, PhD. F2 45 447  
doc. RNDr. Martin Moško, DrSc. F2 P0 272  
doc. RNDr. Juraj Országh, PhD. F2 77 398  
doc. RNDr. Peter Papp, PhD. F2 77 398  
doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD. F2 P1 867  
doc. RNDr. Dr.techn. Tomáš Roch F2 K2L1 270, 189  
prof. Dr. Paul Scheier (hosťujúci profesor)      
prof. RNDr. Pavel Veis, CSc. F2 68 106  
doc. RNDr. Miroslav Zahoran, CSc. F2 242 468, 250  
doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD. F2 40 529  
Vedeckí pracovníci:
Mykhaylo Bilogolovskyy F2 275 264  
Peter Dubej, M.Sc. F2 243 464  
Ing. Pavol Ďurina, PhD. F2 P4 272, 243  
RNDr. Branislav Grančič, PhD. F2 P6 244, 272, 274  
doc. Ing. Maroš Gregor, PhD. F2 P3 274, 243, 190  
RNDr. Ján Greguš, PhD. F2 249 263, 334  
Dr. Vahideh Ilbeigi F2 37 616  
Mgr. Miroslav Kocifaj, DrSc. F2 251 688  
doc. Mgr. Dušan Kováčik, PhD. F2 43 440, 281  
doc. Ing. Marián Mikula, PhD. F2 P6 271, 244  
Dr. Neelmani Neelmani F2 36 761  
Mgr. Pavol Neilinger, PhD. F2 246 494  
Mgr. Leonid Satrapinskyý, PhD. F2 P5 270, 245  
Ihor Shpetnyy, CSc. F2 K4 272  
RNDr. Michal Stano, PhD. F2 84 240  
Mgr. Ľubomír Staňo, PhD. F2 K4 272  
Mgr. Petra Šrámková, PhD. F2 41 677  
Oleh Turutanov, CSc. F2 243 423  
MSCi. Matej Veis, PhD. F2 150 865  
RNDr. Pavel Vojtek, CSc. F2 153 668  
RNDr. Zuzana Zábudlá F2 154 669  
Mgr. Olena Zhytlukhina, PhD. F2 275 264  
Postdoktorandi:
Dr. Luis J. Menendez Fernandez F2 150 865  
Dr. Dhanada V. Sukumaran F2 44 615  

Ostatní pracovníci katedry:
Bc. Miloš Hupko F2 149 391  
Milan Kubinec F2 P7 239,857,245,165,144  
Ing. Daniel Manca F2 234 528  
Jozef Šrámek F2 P7 239, 857, 244  
Dana Štefunková F2 209 862  
Peter Štrauch F2 P7 239, 857, 279  
Karol Švorc F2 69 289  

Doktorandi katedry:
Mgr. Martin Baránek F2 231 273  
MSc. Pavitra Ganapati Bhat F2 36 761  
Mgr. Sandra Ďurčányová F2 74 581  
Mgr. Veronika Hidaši Turiničová F2 275 264  
Mgr. Samuel Kern F2 231 273  
Priyanka Kumari F2 74 581  
Mgr. Martin Kuťka F2 81 584  
Mgr. Hryhorii Makarov F2 230    
Mgr. Emanuel Maťaš F2 81 584  
Mgr. Mária Maťašová F2 74 581  
Mgr. Dominika Melicherová F2 P4 272  
Mgr. Dušan Mészáros F2 74 581  
Mgr. Michal Patrnčiak F2 275 264  
MSc. Jairo Christopher Peralta Ayala F2 36 761  
Mgr. Magdaléna Poláčková F2 275 264  
Emil Rizvanov F2 231 273  
Sanath Jagannath Shetty F2 44 615  
MSc. Shweta Soni F2 44 615  
Mgr. Barbora Stachová F2 74 581  
Mgr. Adam Škrlec F2 276 264  
Mgr. Viktor Šroba L4 271, 244  
MSc. Geovanna Elizabeth Vásquez Lara F2 42 497  
Mgr. Katarína Viskupová L4 271, 244  

Externisti:
doc. Dr. Miklós Berta F2 52 227  
prof. RNDr. Mirko Černák, CSc. F2 43 281  
RNDr. Milan Držík, CSc.      
doc. RNDr. Ľudovít Fischer, CSc. F2 241 120  
Ing. Ján Jánošovský, PhD.      
RNDr. Radomír Pánek, PhD. F2 52 227  
prof. Ing. František Uherek, PhD.