Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum projektovej podpory

Aktuálne oznamy

 

Agentúra APVV zverejnila na svojej stránke zoznam Výziev, v rámci ktorých prišlo k Zmene Záväzných podmienok hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia projektu, zmena sa týka časti 11 Prekladanie žiadostí počas riešenia projektu a sú platné od 01.07.2023.

Ide o výzvy

VV 2021;  VV 2020;  VV 2019; SK-SRB 2023; SK-PL 2023; SK-CZ RD 2021;PP-MSCA 2022

 

 

Všetky dokumenty a odkazy nájdete : https://www.apvv.sk/

 

 

K A L E N D Á R projektov --- Aktuálne Projektové povinnosti a Podujatia

Názov programu 

Názov výzvy/podujatia

Opis úlohy / podujatia

Termín (FMFI)

Plán obnovyMatching granty pre H2020 a HEŽiadosť o grant - 4. kolo - Projektový zámer6.6.2024, 10:00
Žiadosť o grant - 4. kolo - Individuálny test štátnej pomoci (príloha č. 4)12.6.2024, 10:00
Žiadosť o grant - 4. kolo18.6.2024, 12:00
APVVVV MVP 2024Podanie žiadosti vo výzve "Verejná výzva 2024 na podporu mladých vedeckých pracovníkov" vrátane povinných príloh - SAMOSTATNÉ AJ SPOLOČNÉ PROJEKTY26.6.2024, 10:00
ENLIGHTENLIGHT Incubator GrantsOdovzdanie projektového zámeru12.6.2024
Prihlásenie sa do grantovej výzvy zameranej na podporu interdisciplinárnych akademických networkov zameraných na rozvoj spoločných aktivít spájajúcich vzdelávanie a výskum30.6.2024
ENLIGHT Thematic NetworksOdovzdanie projektového zámeru12.6.2024
Prihlásenie sa do grantovej výzvy zameranej na podporu novovznikajúcich spoločných iniciatív zameraných na diverzitu, inklúziu a udržateľnosť30.6.2024
Nadácia Tatra bankyDigital pre vysoké školy 2024Podanie projektového zámeru na CPP10.6.2024
Podanie žiadosti o grant1.7.2024
ENLIGHTENLIGHT Mobility AwardsMožnosť uchádzať sa o podporu na spoločných projektov a stretnutí v rámci aliancie ENLIGHTPriebežne, najlepšie však čo najskôr
HORIZONTERC ADVANCED GRANTSPodanie projektového zámeru26.7.2024 12:00
Podanie žiadosti o grant vo výzve ERC ADVANCED GRANTS, s kódom ERC-2024-ADG a s rozpočtom 2 500 000 - 3 500 000 Eur29.8.2024 17:00
HORIZONT EUCross-sectoral solutions for the climate transitionPodanie projektového zámeru k žiadosti o grant vo výzve Cross-sectoral solutions for the climate transition s kódom HORIZON-CL5-2024-D2-022.8.2024, do 11:00

Podanie žiadosti o grant vo výzve Cross-sectoral solutions for the climate transition s kódom HORIZON-CL5-2024-D2-02. Otvorené témy:

 • Sustainable high-throughput production processes for stable lithium metal anodes for next generation batteries (Batt4EU Partnership) (IA)
 • Post-Li-ion technologies and relevant manufacturing techniques for mobility applications (Generation 5) (Batt4EU Partnership) (RIA)
 • Size & weight reduction of cell and packaging of batteries system, integrating lightweight and functional materials, innovative thermal management and safe and sustainable by design approach (Batt4EU Partnership) (IA)
5. 9. 2024 17:00
HORIZONT EUSafe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goodsPodanie projektového zámeru2.8.2024 11:00
Podanie žiadosti o grant vo výzve Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods s kódom HORIZON-CL5-2024-D6-015.9.2024 17:00
HORIZONT EUMSCA Postdoctoral Fellowships 2024Podanie projektového zámeru9.8.2024 11:00
Podanie žiadosti o grant vo výzve MSCA Postdoctoral Fellowships 2024, s kódom HORIZON-MSCA-2024-PF-0111.9.2024 17:00
HORIZONT EUHORIZON-ChipsŽiadosť o grant - projektový zámer2. kolo - 15.8.2024

Žiadosti o granty v rámci výziev - RIA: Pilotné linky na čipy

- Service Oriented Framework for the Software Defined Vehicle of the future

- High Performance RISC-V Automotive Processors supporting SDV
2. kolo - 17.9.2024
HORIZONT EUMisia RakovinaPodanie projektového zámeru na CPP15.8.2024
Podanie žiadosti o grant18.9.2024
HORIZONT EUEIC Transition 2024Podanie projektového zámeru k žiadosti o grant vo výzve podporujúcej aplikáciu a komercionalizáciu inovácií16.8.2024, do 11:00

Podanie žiadosti o grant vo výzve podporujúcej aplikáciu a komercionalizáciu inovácií

 • podporu vývoja
 • podporu laboratórneho vyhodnotenia novej technotógie a vhodných prostrediach aplikácie
 • podporu prípravy biznis modelov smerujúcich k budúcej komercionalizácii inovácie
18.9.2024, do 17:00
HORIZONT EUDigitálne a vznikajúce technológie pre konkurencieschopnosť a vhodné pre Zelenú dohoduPodanie projektového zámeru k žiadosti o grant vo výzve v oblasti digitalizáci16.8.2024, do 11:00

Podanie žiadosti o grant vo výzve v oblasti digitalizácie. Pod uvedenou výzvou boli otvorené 2 nasledovné témy:

 • Developing and deploying a network of quantum gravimeters in Europe
 • Stimulating transnational research and development of next generation quantum technologies, including basic theories and components
18.9.2024, do 17:00
HORIZONT EUResearch and Innovation actions supporting the implementation of the Mission on CancerPodanie projektového zámeru vo výzve Misia Rakovina 202416.8.2024 11:00
Podanie žiadosti o grant vo výzve Misia Rakovina, s kódom HORIZON-MISS-2024-CANCER-0118.9.2024 17:00
HORIZONT EUSupporting the implementation of the EU Mission Adaptation to Climate ChangePodanie projektového zámeru16.8.2024 11:00
Podanie žiadosti o grant vo výzve Adaptation to Climate Change, s kódom HORIZON-MISS-2024-CLIMA-0118.9.2024 17:00
HORIZONT EUEtický rozvoj digitálnych a priemyselných technológií zameraný na človekaPodanie projektového zámeru16.8.2024, do 11:00

Podanie žiadosti o grant vo výzve Etický rozvoj digitálnych a priemyselných technológií zameraný na človeka s kódom HORIZON-CL4-2024-HUMAN-03. Otvorené témy:

 • Advancing Large AI Models: Integration of New Data Modalities and Expansion of Capabilities (AI, Data and Robotics Partnership) (RIA)
 • Explainable and Robust AI (AI Data and Robotics Partnership) (RIA)
 • Digital Humanism – Putting people at the centre of the digital transformation (CSA)
 • Facilitate the engagement in global ICT standardisation development (CSA)
18.9.2024, do 17:00
Plán obnovy

ERC Visiting granty

09I01-03-V06
Žiadosť o grant (2. kolo) - projektový zámer14.8.2024
Žiadosť o grant (prílohy) - 2. kolo

19.9.2024, 10:00

najlepšie však čím skôr
Žiadosť o grant (3. kolo) - projektový zámer19.8.2025
Žiadosť o grant (prílohy) - 3. kolo

22.9.2025

najlepšie však čím skôr
HORIZONT EUERA TalentsPodanie Projektového zámeru23.8.2024 11:00
Podanie žiadosti o grant vo výzve ERA Talents, s kódom HORIZON-WIDERA-2024-TALENTS-0326.9.2024 17:00
HORIZONT EUHorizont Widera Hop-on facilityPodanie projektového zámeru23.8.2024 11:00
Podanie žiadosti o grant vo výzve Hop-on facility, s kódom HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-0626.9.2024 17:00
HORIZONT EUPosilnenie európskeho výskumno-inovačného systému (Enhancing the European R&I system)Podanie projektového zámeru23.8.2024 11:00
Podanie žiadosti o grant vo výzve Enhancing the European R&I system, s kódom HORIZON-WIDERA-2024-ERA-0225.9.2024 17:00
HORIZONT EULand, ocean and water for climate actionPodanie projektového zámeru23.8.2024 11:00
Podanie žiadosti o grant vo výzve Land, ocean and water for climate action, s kódom HORIZON-CL6-2024-CLIMATE-0224.9.2024 17:00
Plán obnovy

Preklenovacie ERC granty

09I01-03-V05
Žiadosť o grant - projektový zámer

priebežne

najneskôr však do 5.9.2024
Žiadosť o grant (prílohy)

10.10.2024

najlepšie však čím skôr
KEGAKEGAPodanie ročných správ pokračujúcich projektov8. 11. 2024, 10.00
KEGAKEGAPodanie záverečných správ projektov končiacich v roku 202424. 1. 2025, 10.00