Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum projektovej podpory

Aktuálne oznamy

Agentúra APVV zverejnila na svojej stránke zoznam Výziev, v rámci ktorých prišlo k Zmene Záväzných podmienok hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia projektu, zmena sa týka časti 11 Prekladanie žiadostí počas riešenia projektu a sú platné od 01.07.2023.

Ide o výzvy

VV 2021;  VV 2020;  VV 2019; SK-SRB 2023; SK-PL 2023; SK-CZ RD 2021;PP-MSCA 2022

 

 

Všetky dokumenty a odkazy nájdete : https://www.apvv.sk/