Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Rektorské voľno (2.11.2023)10. 10. 2023

vo štvrtok 2.11.2023

Projekty KEGA - podávanie ročných a záverečných správ 09. 10. 2023

Ročné správy: do 10.11.2023, záverečné správy: do 26.1.2024

Projekty VEGA - podávanie finančných a záverečných správ09. 10. 2023

Aktualizácie riešiteľských kolektívov: 15.12.2023, finančné a záverečné správy: 26.1.2024

Seminár z teórie grafov - Felix Oguagbaka (12.10.2023)09. 10. 2023

vo štvrtok 12.10.2023 o 9:50 hod. v posluchárni C

Výzva na podávanie žiadostí o jednorazové mimoriadne...06. 10. 2023

termín: do 24. 10. 2023; deadline: October 24, 2023

Prémie LF piatim našim účastníkom ŠVK 04. 10. 2023

Literárny fond udelil prémie za práce Študentskej vedeckej konferencie 2023 aj účastníkom z FMFI UK.

Verejná inauguračná prednáška - doc. Mgr. Radoslav Harman,...04. 10. 2023

v pondelok 23.10.2023 o 14:00 hod. v posluchárni C

Doktorandské kolokvium KAI - Iveta Bečková (9.10.2023) 03. 10. 2023

v pondelok 9.10.2023 o 13:10 hod. v miestnosti I/9

Seminár z algebraickej teórie grafov - Štefan Gyürki...03. 10. 2023

v piatok 6.10.2023 o 13:00 hod. v posluchárni M VIII aj online

Všeobecné voľby do AS UK - elektronické hlasovanie02. 10. 2023

v dňoch 24. a 25.10.2023