Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Kalendár

Najbližšie udalosti

Volebné zasadnutie AS FMFI UK (28.11.2022)21. 11. 2022

v pondelok 28.11.2022 o 14:00 hod. v posluchárni C

Seminár ODI - Anita Slanička (28.11.2022)25. 11. 2022

v pondelok 28.11.2022 o 14:00 hod. v miestnosti I/32

APVV - VV 202226. 09. 2022

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2022

Nukleárny seminár - Stanislav Tokár (30.11.2022)24. 11. 2022

v stredu 30.11.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

APVV Slovensko - Francúzsko 202203. 11. 2022

Bilatelárna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej...

Otvárací seminár projektu TERAIS25. 11. 2022

Otvárací seminár projektu TERAIS venovaný kognitívnej robotike sa uskutoční v stredu 7.12.2022 v Kongresovom centre hotela Družba od 8:00 hod.

Vocalatté - vianočné piesne (12.12.2022)21. 11. 2022

v pondelok 12.12.2022 o 16:30 hod. vo vestibule pavilónu matematiky

APVV Dunajská stratégia - Francúzsko 202223. 11. 2022

výzva na podávanie žiadosti pre projekty medzi organizáciami z Dunajského regiónu a Francúzskom

Projekty KEGA - podávanie ročných a záverečných správ 01. 10. 2022

Ročné správy: do 15.11.2022, záverečné správy: do 25.1.2023

Projekty VEGA - podávanie finančných a záverečných správ05. 10. 2022

Aktualizácie riešiteľských kolektívov: 15.12.2022, finančné a záverečné správy: 25.1.2023

Archív udalostí

Odborný asistent na KAI (výberové konanie)10. 11. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v...

Odborný asistent na KDMFI (výberové konanie)10. 11. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a...

Odborní asistenti na KJP (výberové konanie)10. 11. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru jazykovej prípravy s nástupom v januári a...

Seminár z algebraickej teórie grafov - Dominika Mihálová...22. 11. 2022

v piatok 25.11.2022 o 13:00 hod. v miestnosti M/V aj online formou

Kozmický deň 21. 11. 2022

V rámci jedenásteho ročníka International Cosmic Day sa 24.11.2022 o 17:00 hod. v Objavovni Prírodovedného múzea SNM uskutoční prednáška na tému kozmického...

Seminár z teórie grafov - Roman Nedela (24.11.2022)21. 11. 2022

vo štvrtok 24.11.2022 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Seminár z fyziky plazmy - Sandra Ďurčányová (24.11.2022)22. 11. 2022

vo štvrtok 24.11.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F2/51

Nukleárny seminár - Lucia Keszeghová (23.11.2022)18. 11. 2022

v stredu 23.11.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Zasadnutie Akreditačnej rady FMFI UK (22.11.2022)18. 11. 2022

v utorok 22.11.2022 o 16:00 hod. prostredníctvom videokonferencie

Zhromaždenie členov akademickej obce fakulty15. 11. 2022

sa uskutoční v pondelok 21.11.2022 o 14:30 hod. v posluchárni F2

Správy od 1 do 10 z 2085