Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Kalendár

Najbližšie udalosti

100 hodín astronómie v Bratislave07. 01. 2019

V roku 2019 oslavuje Medzinárodná astronomická únia (International Astronomical Union, IAU) 100. výročie svojho založenia. V rámci projektu sa bude konať aj...

Nexteria Leadership Academy 17. 01. 2019

3-ročný vzdelávací program, termín prihlásenia: do 31.1.2019

Deň otvorených dverí (6.2.2019)29. 11. 2018

v stredu 6.2.2019 od 13:00 hod. v priestoroch FMFI UK

COST 2019 - informačný deň (7.2.2019)15. 01. 2019

vo štvrtok 7.2.2019 od 8:30 hod. v priestoroch CVTI Bratislava

Výberové konanie v rámci programu ERASMUS+ štúdium na ak....19. 12. 2018

FMFI UK vyhlasuje výberové konanie na študijné pobyty v rámci programu ERASMUS+ s termínom prihlášok do 28.2.2019

Výberové konanie v rámci programu ERASMUS+ na ak. rok...19. 12. 2018

FMFI UK vyhlasuje výberové konanie na stáže pre študentov a absolventov v rámci programu ERASMUS+ s termínom prihlášok do 28.2.2019

Hack Košice 2019 (30.-31.3.2019)17. 01. 2019

Medzinárodná informatická súťaž hacktagon sa uskutoční 30. a 31. marca 2019 v Košiciach.

Archív udalostí

Projekty KEGA - podávanie ročných a záverečných správ 26. 03. 2018

ročné správy do 15.11.2018, záverečné správy do 18.1.2019

Projekty VEGA - podávanie finančných a záverečných správ08. 10. 2018

Termín: 18.1.2019 do 14:00 hod.

Postdoktorandský grant na Univerzite Viedeň 26. 11. 2018

Termín na odovzdanie prihlášok: do 18.1.2019

Doktorandské štipendium na Univerzite Innsbruck - výzva 29. 11. 2018

termín na podávanie prihlášok: 18.1.2019

Magisterské štipendium na Univerzite Innsbruck - výzva29. 11. 2018

termín na podávanie prihlášok: 14.1:2019

Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (Ismar...07. 01. 2019

v pondelok 14.1.2019 o 10:30 hod. v miestnosti M/116

Granty UK 201920. 11. 2018

Termín na podávanie nových žiadostí: 31.12.2018

Žijem vedu naživo 201806. 11. 2018

v piatok 21.12.2018 o 8:00 hod. v priestoroch FSEV UK

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Miroslav Macko...20. 11. 2018

v pondelok 17.12.2018 o 14:00 hod. v Salle de seminaries, Université de Bordeaux

Projekty VEGA - podávanie aktualizácií riešiteľských...08. 10. 2018

termín: do 14.12.2018 do 14:00 hod.

Správy od 1 do 10 z 1069