Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Kalendár

Najbližšie udalosti

APVV Slovensko - Rakúsko 202005. 10. 2020

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike

Seminár z teórie grafov - Jakub Przybylo (3.12.2020)30. 11. 2020

vo štvrtok 3.12.2020 o 9:50 hod.

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...30. 11. 2020

vo štvrtok 3.12.2020 o 14:00 hod. online formou

Zasadnutie AS FMFI UK (7.12.2020)29. 11. 2020

v pondelok 7.12.2020 o 14:00 hod. prostredníctvom videokonferencie

Microsoft AI for Accessibility grantový program25. 11. 2020

pre ľudí so zdravotným znevýhodnením

Projekty KEGA - podávanie ročných a záverečných správ 20. 03. 2020

Termín: 13.11.2020 - ročné správy, 22.1.2021 - záverečné správy končiacich projektov

European Green Deal21. 09. 2020

EK oznámila otvorenie výzvy v objeme 1 miliardy eur na výskumno-inovačné projekty. Výzva v rámci Európskej zelenej dohody, ktorá je financovaná z programu...

Projekty VEGA - aktualizácie, podávanie správ 13. 10. 2020

Termín: 15.12.2020 - aktualizácie, 31.3.2021 - finančné a záverečné správy

Archív udalostí

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Róbert Patejdl...19. 11. 2020

v pondelok 30.11.2020 o 12:00 hod. v posluchárni C

Vedúci fyzikálnych katedier (výberové konanie)08. 10. 2020

Dekan FMFI UK vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie "vedúci katedry" na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky, Katedre experimentálnej fyziky a Katedre...

Noc výskumníkov 202027. 11. 2020

27.11.2020 netradične online prebieha aj za aktívnej účasti FMFI UK (Kláry Velmovskej, Juraja Tekela, Samuela Kováčika, Andreja Lúčneho aj Jozefa Masarika)

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...23. 11. 2020

vo štvrtok 26.11.2020 o 14:00 hod. online formou

Seminár z teórie grafov - Jonathan Narboni (26.11.2020)23. 11. 2020

vo štvrtok 26.11.2020 o 9:50 hod.

APVV - VV 202023. 09. 2020

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2020

Seminár z algebraickej teórie grafov - Štefan Gyürki...18. 11. 2020

v piatok 20.11.2020 o 13:00 hod. online formou

Seminár z teórie grafov - Martin Knor (19.11.2020)17. 11. 2020

vo štvrtok 19.11.2020 o 9:50 hod.

Seminár z algebraickej teórie grafov - Jaroslav Guričan...12. 11. 2020

v piatok 13.11.2020 o 13:00 hod. online formou

Seminár z teórie grafov - František Kardoš (12.11.2020)10. 11. 2020

vo štvrtok 12.11.2020o 9:50 hod.

Správy od 1 do 10 z 1549