Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Kalendár

Najbližšie udalosti

Ustanovujúce zasadnutie ŠKAS (17.6.2019)29. 05. 2019

v pondelok 17.6.2019 o 10:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Martin Hurban (20.6.2019)17. 05. 2019

vo štvrtok 20.6.2019 o 11:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Peter Gergeľ (24.6.2019)28. 05. 2019

v pondelok 24.6.2019 o 13:30 hod. v miestnosti M/213

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Mrek Pleva (25.6.2019)11. 06. 2019

v utorok 25.6.2019 o 13:00 hod. v miestnosti F2/K6

Seminár z teoretickej fyziky - Samuel Kováčik (25.6.2019)14. 06. 2019

v utorok 25.6.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Marek Tatarko (28.6.2019)17. 05. 2019

v piatok 28.6.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Súťaž o najlepšiu študentskú prácu so SASom31. 05. 2019

Súťaž sa týka ľubovoľnej študentskej práce - bakalárka, diplomová, dizertačná, ročníková, ŠVK, ... . Termín na prihlásenie je do 30.6.2019.

Učiteľská mobilita a mobilita administratívnych pracovníkov...24. 05. 2019

V rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2019/2020. Termín na podávanie prihlášok: do 30.6.2019

Anketa - leto 2018/201904. 06. 2019

otvorená do 1.7.2019

Kontrolná etapa - letný semester 2018/201928. 05. 2019

Termín: do 4.7.2018, okrem študentov končiacich štúdium

Správy od 1 do 10 z 13
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-13 Ďalšie > Posledné >>

Archív udalostí

Kontrolná etapa - študenti končiaci bakalárske štúdium 28. 05. 2019

v akademickom roku 2018/2019, termín do 14.6.2019

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Tomáš Dado (12.6.2019)28. 05. 2019

v stredu 12.6.2019 o 9:00 hod. v miestnosti F1/364

Zasadnutie disciplinárnej komisie FMFI UK (11.6.2019)31. 05. 2019

v utorok 11.6.2019 o 11:00 hod. v miestnosti M/109

Docent na KDMFI (výberové konanie)23. 05. 2019

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta docenta na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a informatiky s nástupom...

Fyzikálne kolokvium - Norbert Kučerka (5.6.2019)21. 05. 2019

v stredu 5.6.2019 o 14:00 hod. v posluchárni C

Deň otvorených dverí (5.6.2019)29. 05. 2019

v stredu 5.6.2019 o 9:00 hod. v priestoroch fakulty

Seminár z robotiky - Wilfried Lepuschitz (5.6.2019)30. 05. 2019

v stredu 5.6.2019 o 17:30 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK

Odborný asistent na KAG (výberové konanie)20. 05. 2019

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru algebry a geometrie s nástupom v...

Odborný asistent na KAI (výberové konanie)20. 05. 2019

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesto odborného asistenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v...

Seminár z teoretickej fyziky - Matej Badin (4.6.2019)29. 05. 2019

v utorok 4.6.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Správy od 1 do 10 z 1218