Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Kalendár

Najbližšie udalosti

Projekty KEGA - podávanie ročných a záverečných správ 05. 10. 2021

Ročné správy: do 15.11.2021, záverečné správy: do 31.1.2022

Projekty VEGA - podávanie finančných a záverečných správ 05. 10. 2021

Aktualizácie riešiteľských kolektívov: 15.12.2021, finančné a záverečné správy: 31.1.2021

Docent a vedecký pracovník na KAFZM (výberové konanie)20. 01. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta docenta a miesta vedeckého pracovníka na Katedru astronómie, fyziky Zeme...

Verejná habilitačná prednáška - Mgr. Lenka Filová, PhD....20. 01. 2022

v piatok 11.2.2022 o 14:00 hod. v posluchárni C

Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Veronika Medvecká,...20. 01. 2022

v pondelok 14.2.2022 o 14:00 hod. v posluchárni C aj online

Erasmus+ štúdium na akademický rok 2022/2023 - výzva20. 01. 2022

Výzva na prihlasovanie na študentské mobility Erasmus+ za účelom štúdia na akademický rok 2022/2023. Prihlášky: do 15.2.2022

Štipendiá francúzskej vlády na rok 2022/2322. 12. 2021

pre študentov, doktorandov, postdoktorandov aj vedeckých pracovníkov, prihlasovanie do 1. marca 2022

Archív udalostí

Lektor na KTVŠ (výberové konanie)10. 01. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa - lektora na Katedru telesnej výchovy a športu s...

Zasadnutie Akreditačnej rady FMFI UK (25.1.2022)21. 01. 2022

v utorok 25.1.2022 o 17:30 hod. online formou

Zasadnutia disciplinárnej komisie (24.1.2022)23. 01. 2022

v pondelok 24.1.2022 o 14:00 hod.

Odborný asistent na KMANM (výberové konanie)03. 01. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru matematickej analýzy a numerickej...

Algebraic Graph Theory International Webinar (18.1.2022)17. 01. 2022

v utorok 18.1.2022 o 19:00 hod.

Trojkráľová konferencia 202203. 01. 2022

Tradičné stretnutie českých a slovenských fyzikov a fyzičiek sa uskutoční v stredu 5.1.2022 od 13:00 do 17:00 hod. online formou.

Algebraic Graph Theory International Webinar (4.1.2022)03. 01. 2022

v utorok 4.1.2022 o 19:00 hod.

Algebraic Graph Theory International Webinar (21.12.2021)20. 12. 2021

v utorok 21.12.2021 o 19:00 hod.

Vianočný online šachový turnaj (16.12.2021)06. 12. 2021

sa uskutoční vo štvrtok 16.12.2021 o 18:00 hod., registrácia nutná

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...06. 12. 2021

vo štvrtok 16.12.2021 o 14:00 hod. online formou

Správy od 1 do 10 z 1843