Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Kalendár

Najbližšie udalosti

Zasadnutie Vedeckej rady FMFI UK (27.9.2021)21. 09. 2021

v pondelok 27. septembra 2021 o 14:0 hod.

Algebraic Graph Theory International Webinar (28.9.2021)22. 09. 2021

v utorok 28.9.2021 o 19:00 hod.

Cena CRYTUR03. 03. 2021

o najlepšiu diplomovú prácu v materiálových vedách. Súťaž je určená pre študentov českých a slovenských vysokých škôl. Termín na prihlasovanie predĺžený do...

Opravný zápis - zimný semester 2021/202217. 09. 2021

Termín realizácie: do 3.10.2021

Grafická súťaž "Mars – náš nový domov?"08. 09. 2021

Termín uzávierky: 4.10.2021

Obhajoba doktorskej dizertačnej práce - Mgr. Miroslav...19. 08. 2021

v piatok 8.10.2021 o 14:00 hod. v posluchárni C

Národný štipendijný program Slovenskej republiky07. 09. 2021

Štipendiá pre študentov, doktorandov a postdoktorandov pre pobyty v letnom semestri akademického roka 2021/2022. Uzávierka žiadostí do 31.10.2021 o 16:00 hod.

APVV - VV 202113. 09. 2021

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2021

Archív udalostí

Models of Modern Physics16. 08. 2021

12. - 18.9.2021, Liptovská Teplička

Prípravné sústredenie pre prvákov 23. 08. 2021

v dňoch 16. a 17.9.2021 v čase od 9:00 hod.

Školenie pre prvákov "Zoznám sa s UK"14. 09. 2021

Sme radi, že sa stávate súčasťou našej univerzity. Každý začiatok so sebou prináša rôzne očakávania, ale aj mnoho nových vecí a informácií. Aby ste sa...

Odborný asistent na KAI (výberové konanie)30. 08. 2021

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v...

Dva dni s didaktikou matematiky (9.-10.9.2021)08. 09. 2021

V poradí už 6. ročník konferencie pre učiteľov ZŠ a SŠ sa uskutoční v dňoch 9. a 10. septembra 2021 kombinovanou formou - v priestoroch FMFI UK aj online.

Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Juraj Országh, PhD....13. 08. 2021

v utorok 7.9.2021 o 13:00 hod. v posluchárni C

APVV Slovensko - Rusko 202109. 07. 2021

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v...

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Roman Kukumberg...04. 08. 2021

v utorok 31.8.2021 o 11:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Mária Čujdíková...04. 08. 2021

v utorok 31.8.2021 o 12:30 hod. v miestnosti I/32

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Adam Riečický (31.8.2021)13. 08. 2021

v pondelok 31.8.2021 o 10:00 hod. v miestnosti M/213

Správy od 1 do 10 z 1739