Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Kalendár

Najbližšie udalosti

Informatický (TÝŽ)DEŇ (14.-18.9.2020)25. 08. 2020

Oddelenie didaktiky informatiky organizuje v dňoch 14. až 18. septembra online stretnutia učiteľov informatiky.

Výberové konanie - ERASMUS+ štúdium na letný semester...14. 09. 2020

výzva otvorená do 21.9.2020

Odborný asistent na KJFB (výberové konanie)07. 09. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v...

Odborný asistent na KDMFI (výberové konanie)08. 09. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a...

Odborní asistenti na KAI (výberové konanie)11. 09. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v...

Opravný zápis - zimný semester 2020/202117. 09. 2020

Termín realizácie: do 4.10.2020

Akcia Rakúsko - Slovensko - otvorená výzva04. 09. 2020

na podávanie žiadostí o štipendiá a projekty. Uzávierka: 15.10.2020

Tomáš Paulech: Astrobiológia - život, vesmír a podobné...04. 09. 2020

vo štvrtok 17.9.2020 o 17:30 hod., SNM - Prírodovedné múzeum

Národný štipendijný program Slovenskej republiky17. 09. 2020

Štipendiá a granty pre študentov, doktorandov a postdoktorandov pre pobyty v letnom semestri akademického roka 2020/2021. Uzávierka žiadostí do 31.10.2020 o...

Projekty KEGA - podávanie ročných a záverečných správ 20. 03. 2020

Termín: 13.11.2020 - ročné správy, 22.1.2021 - záverečné správy končiacich projektov

Archív udalostí

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Oliver Majerský...08. 09. 2020

vo štvrtok 17.9.2020 o 13:00 hod. v miestnosti F1/364

Odborný asistent na KI (výberové konanie)31. 08. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedru informatiky s...

EU Missions - výzva na predkladanie nápadov07. 09. 2020

pre budúce výskumno-inovačné misie Európskej únie.

Dva dni s didaktikou matematiky (10.-11.9.2020)20. 08. 2020

5. ročník konferencie pre učiteľov ZŠ a SŠ sa uskutoční vzhľadom na situáciu ohľadom COVID-19 v dňoch 10. a 11. septembra 2020 formou videokonferencie....

Hack Košice 2020 (5.-6.9.2020)20. 01. 2020

Nenechajte si ujsť šancu zúčastniť sa Hack Kosice, svetového podujatia pre 250 inovátorov a programátorov, 5.-6. septembra 2020 v Košiciach (pôvodný termín...

Učiteľská mobilita (STA) a mobilita administratívnych...22. 06. 2020

pre akademický rok 2020/2021, lehota na prihlásenie do 31.8.2020

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Michal Anderle (31.8.2020)04. 08. 2020

v pondelok 31.8.2020 o 10:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Lucia Budinská (31.8.2020)04. 08. 2020

v pondelok 31.8.2020 o 12:30 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Mária Spišáková...04. 08. 2020

v pondelok 31.8.2020 o 14:30 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Marek Vidiš (28.8.2020)24. 07. 2020

v stredu 28.8.2020 o 13:00 hod. v miestnosti F2/K6

Správy od 1 do 10 z 1496