Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Kalendár

Najbližšie udalosti

Zasadnutie AS FMFI UK (19.4.2021)12. 04. 2021

v pondelok 19.4.2021 o 14:00 hod. prostredníctvom videokonferencie

Študentská vedecká konferencia (21.4.2021)15. 03. 2021

sa uskutoční 21.4.2021, forma bude upresnená podľa aktuálnej situácie

ŠVK - dekanské voľno (21.4.2021)07. 04. 2021

Celodenné dekanské voľno za účelom účasti na Študentskej vedeckej konferencii, ktorá sa uskutoční dňa 21.4.2021

Verejná inauguračná prednáška - doc. RNDr. Zdenko Machala,...06. 04. 2021

v pondelok 26.4.2021 o 14:00 hod. online formou

Verejná inauguračná prednáška - Dr. rer. nat. Martin Drozda...09. 04. 2021

vo štvrtok 29.4.2021 o 9:00 hod.

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Peter Barančok (30.4.2021)14. 04. 2021

v pondelok 30.4.2021 o 10:00 hod. kombinovanou formou (poslucháreň C / MS Teams)

Erasmus+ absolventská stáž pre akademický rok 2021/2022 -...15. 12. 2020

Výzva určená pre budúcich absolventov (súčasných študentov posledných ročníkov štúdia) je otvorená do 30.4.2021

Výberové konanie v rámci programu ERASMUS+ na ak. rok...01. 02. 2021

FMFI UK vyhlasuje výberové konanie na stáže pre študentov v rámci programu ERASMUS+ s termínom podávania prihlášok do 30.4.2021

Národný štipendijný program Slovenskej republiky20. 03. 2021

Štipendiá a granty pre študentov, doktorandov a postdoktorandov pre pobyty realizované v rámci akademického roka 2021/2022. Uzávierka žiadostí do 30.4.2021 o...

Odborný asistent na KJP (výberové konanie)16. 04. 2021

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru jazykovej prípravy s nástupom v septembri...

Správy od 1 do 10 z 16
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-16 Ďalšie > Posledné >>

Archív udalostí

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...07. 04. 2021

vo štvrtok 15.4.2021 o 14:00 hod. online formou

Seminár z teórie grafov - Davide Mattiolo (15.4.2021)13. 04. 2021

vo štvrtok 15.4.2021 o 9:50 hod. online formou

Nukleárny seminár - Adam Broniš (14.4.2021)09. 04. 2021

v stredu 14.4.2021 o 14:00 hod. online formou

Algebraic Graph Theory International Webinar (13.4.2021)12. 04. 2021

v utorok 13.4.2021 o 19:00 hod.

Verejná inauguračná prednáška - doc. RNDr. Róbert Jajcay,...24. 03. 2021

v pondelok 12.4.2021 o 14:00 hod. v posluchárni C aj online

Seminár z algebraickej teórie grafov - Ján Karabáš...06. 04. 2021

v piatok 9.4.2021 o 13:00 hod. online formou

Seminár z teórie grafov - Peter Zeman (8.4.2021)06. 04. 2021

vo štvrtok 8.4.2021 o 9:50 hod.

Nukleárny seminár - Veronika Palušová (7.4.2021)01. 04. 2021

v stredu 7.4.2021 o 14:00 hod. online formou

ŠVK - odovzdanie príspevkov (7.4.2021)15. 03. 2021

termín na odovzdanie príspevkov na ŠVK je 7.4.2021

Veľkonočný online šachový turnaj (6.4.2021)18. 03. 2021

pre študentov, absolventov a zamestnancov FMFI UK sa uskutoční v utorok 6.4.2021 o 18:00 hod.

Správy od 1 do 10 z 1629