Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Kalendár

Najbližšie udalosti

UNICA Študentská konferencia 202023. 12. 2019

Študenti magisterského a doktorandského štúdia, ktorí by mali záujem aktívne participovať na konderencii za UK, sa môžu prihlásiť do 31.1.2020

Hack Košice 2020 (28.-29.3.2020)20. 01. 2020

Nenechajte si ujsť šancu zúčastniť sa Hack Kosice, svetového podujatia pre 250 inovátorov a programátorov, 28.-29. marca 2020 v Košiciach.

Archív udalostí

Mesačná stáž na Univerzite Viedeň pre doktorandov a...21. 11. 2019

Termín na podávanie prihlášok: 17.1.2020

Projekty VEGA - podávanie finančných a záverečných správ07. 01. 2020

Termín: 17.1.2020, do 14:00 hod.

Projekty KEGA - podávanie záverečných správ07. 01. 2020

Termín: 17.1.2020, do 14:00 hod.

Semestrálne magisterské štipendium na Univerzite Innsbruck21. 11. 2019

pre akademický rok 2020/2021, termín na podávanie prihlášok: 10.1.2020

Doktorandské štipendium na Univerzite Innsbruck21. 11. 2019

na 1 semester v akademickom roku 2020/2021, termín podávania prihlášok: do 10.1.2020

Seminár z diferenciálnej a algebraickej topológie - Csaba...01. 01. 2020

vo štvrtok 9.1.2020 o 14:00 hod. v miestnosti M/119

Odborní asistenti na KJP (výberové konanie)09. 12. 2019

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie 2 miest odborných asistentov na Katedru jazykovej prípravy s nástupom vo...

Seminár z robotiky - Andrej Lúčny (8.1.2020)07. 01. 2020

v stredu 8.1.2020 o 17:30 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK

Lektor na KTVŠ (výberové konanie)11. 12. 2019

Dekan FMFI UK vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta lektora na Katedre telesnej výchovy a športu s termínom nástupu v apríli 2019

Docenti na KEF a KI (výberové konanie)11. 12. 2019

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta docentov na Katedru experimentálnej fyziky a Katedru informatiky s...

Správy od 1 do 10 z 1392