Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Kalendár

Najbližšie udalosti

Odborný asistent na KTF (výberové konanie)29. 06. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru teoretickej fyziky s nástupom v októbri...

Covid-19 - výzva APVV15. 06. 2020

Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021

Odborný asistent na KJFB (výberové konanie)01. 07. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v...

Učiteľská mobilita (STA) a mobilita administratívnych...22. 06. 2020

pre akademický rok 2020/2021, lehota na prihlásenie do 2.8.2020

Hack Košice 2020 (5.-6.9.2020)20. 01. 2020

Nenechajte si ujsť šancu zúčastniť sa Hack Kosice, svetového podujatia pre 250 inovátorov a programátorov, 5.-6. septembra 2020 v Košiciach (pôvodný termín...

Projekty KEGA - podávanie ročných a záverečných správ 20. 03. 2020

Termín: 13.11.2020 - ročné správy, 22.1.2021 - záverečné správy končiacich projektov

Archív udalostí

Kontrolná etapa - letný semester 2019/202020. 04. 2020

Termín: do 5.7.2020

Štátne skúšky bakalárskeho štúdia (23.6. - 3.7.2020)20. 06. 2020

V dňoch 23.6.-3.7.2020 sa uskutočnia štátne skúšky. Forma priebehu skúšky ako aj spôsob možného pripojenia je definovaný pre každý termín a komisiu samostatne.

ENLIGHT online prednášky30. 06. 2020

1. júl 2020 (streda), od 15.00 do 18.00 hod., Zoom, YouTube

Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Jozef Trenčan...16. 06. 2020

v pondelok 29.6.2020 o 10:30 hod. v miestnosti F2/126

Verejná inauguračná prednáška - doc. RNDr. Peter Demkanin,...08. 06. 2020

v pondelok 29.6.2020 o 13:30 hod. v posluchárni C

Zasadnutie AS FMFI UK (29.6.2020)22. 06. 2020

v pondelok 29.6.2020 o 15:00 hod. v posluchárni A

Verejná habilitačná prednáška - Mgr. Tibor Macko, PhD....26. 05. 2020

v pondelok 22.6.2020 o 13:00 hod. v posluchárni C

Štátne skúšky magisterského štúdia (9.-19.6.2020)04. 06. 2020

V dňoch 9.-18.6.2020 sa uskutočnia štátne skúšky. Forma priebehu skúšky ako aj spôsob možného pripojenia je definovaný pre každý termín a komisiu samostatne.

Kariéra vo verejnom sektore - webinár (12.6.2020)04. 06. 2020

určený najmä doktorandom a mladým výskumným pracovníkom

Zdravie, demografické zmeny a kvalita života19. 05. 2020

Druhá mimoriadna výzva programu Horizont 2020 spojená s COVID-19

Správy od 1 do 10 z 1468