Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Kalendár

Najbližšie udalosti

3. letná škola fyziky kondenzovaných látok 14. 03. 2024

sa uskutoční v Liptovskom Jáne v dňoch 9. - 14. júna 2024 a jej cieľom je sprostredkovať doktorandom (aj motivovaným študentom nižších stupňov štúdia) prehľad...

Mini-workshop o supravodivosti15. 04. 2024

Mini-workshop: superconductivity, correlations, transport and layered materials sa uskutoční v dňoch 29. - 30.4.2024. Na jeho organizácií sa podieľajú a...

Seminár Katedry teoretickej fyziky - Vladimír Balek...19. 06. 2024

v stredu 26.6.2024 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Seminár Katedry teoretickej fyziky - Martin Krššák...19. 06. 2024

vo štvrtok 27.6.2024 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Nadácia Tatra banky - grantová výzva14. 05. 2024

Grantový program Nadácie Tatra banky - Digital pre vysoké školy 2024

Promócie absolventov magisterského štúdia (15.7.2024)24. 06. 2024

sa uskutočnia v pondelok 15.7.2024 v Aule UK

Doplňujúce pedagogické štúdium 17. 06. 2023

FMFI UK ponúka v akademickom roku 2024/2025 v externej forme základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia s možnosťou pokračovania na rozširujúci modul pre...

APVV - VV MVP 202418. 03. 2024

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky - VV MVP 2024

KEGA 202502. 04. 2024

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2025

Archív udalostí

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Lucia Ilavská...04. 06. 2024

v pondelok 24. 6. 2024 o 10:00 hod. v miestnosti F1/226

Postdoktorandské pozície - aktuálne ponuky23. 05. 2024

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave schválil zriadenie miest nových a pokračujúcich post-doktorandských pobytov v akademickom roku 2024/25 na Fakulte...

Športový deň detí na MATFYZE29. 05. 2024

v piatok 21.6.2024 od 15:00 do 17:00, pavilón športu FMFI UK

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Iryna Zabaikina...28. 05. 2024

v stredu 19.6.2024 o 11:00 hod. v miestnosti F1/108

Vyhodnotenie krajských kôl predmetových olympiád z...05. 06. 2024

Na pôde fakulty po štvrtýkrát slávnostne vyhodnotíme krajské kolá matematickej, fyzikálnej a informatickej olympiády.

Odborný asistent na KEF (výberové konanie)31. 05. 2024

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom od...

Docenti na KEF (výberové konanie)31. 05. 2024

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest funkčných docentov na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom od...

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Alžbeta Brandýsová...22. 05. 2024

v stredu 12. 6. 2024 o 10:00 hod. v miestnosti F1/364

Výstava: "70 rokov CERN - Inšpirácia pre budúcnosť" v...07. 05. 2024

Výstava určená stredným školám a verejnosti sa koná 10. a 11. 6. 2024 vo V-klube pri príležitosti 70. výročia Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN.

Zasadnutie Akreditačnej rady FMFI UK (10.6.2024)16. 05. 2024

v pondelok 10.6.2024 o 16:00 hybridnou formou

Správy od 1 do 10 z 2485