Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Kalendár

Najbližšie udalosti

Odborný asistent na KDMFI (výberové konanie)08. 09. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a...

Zasadnutie AS FMFI UK (25.9.2023)18. 09. 2023

v pondelok o 14:00 hod. v posluchárni C

Seminár ODI - Monika Tomcsányiová (25.9.2023)21. 09. 2023

v pondelok 25.9.2023 o 14:00 hod.v miestnosti I 32

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Matej Badin (27.9.2023)14. 09. 2023

v stredu 27. 9. 2023 o 10:00 hod. v SISSA, Trieste, Taliansko

Obhajoba doktorskej dizertačnej práce - RNDr. Ján Budaj,...18. 09. 2023

v stredu 4.10.2023 o 13:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba doktorskej dizertačnej práce - RNDr. Ján Budaj,...18. 09. 2023

v stredu 4.10.2023 o 13:00 hod. v posluchárni C

Informatický deň 202313. 09. 2023

Oddelenie didaktiky informatiky organizuje aj tento rok podujatie pre učiteľov informatiky, ktoré sa uskutoční v piatok 6.10.2023 v priestoroch fakulty.

Šoltésove dni 202318. 09. 2023

Oddelenie didaktiky fyziky organizuje dňoch 19. - 20. 10. 2023 odbornú konferenciu pre učiteľov fyziky základných a stredných škôl.

Archív udalostí

Verejná inauguračná prednáška - doc. RNDr. Iveta...03. 09. 2023

v piatok 22.9.2023 o 13:00 hod. v posluchárni C

Seminár z teoretickej informatiky - Jacques Sakarovitch...18. 09. 2023

v piatok 22.9.2023 o 11:00 hod. v miestnosti M 213

Promócie absolventov bakalárskeho štúdia (22.9.2023)08. 09. 2023

v piatok 22.9.2023 v Aule UK

Odborní asistenti na KJFB (výberové konanie)04. 09. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v...

Vedecký pracovník na KEF (výberové konanie)30. 08. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vedeckého pracovníka na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom v...

Športový deň pre deti na Matfyze (14.9.2023)22. 08. 2023

vo štvrtok 14.9.2023 v čase od 15:00 do 18:00 hod. v telocvični FMFI UK na Mlynoch

Podnikové štipendium pre ak. rok 2023/202404. 09. 2023

Štipendium je určené študentom a prijatým uchádzačom 3. stupňa vysokoškolského štúdia na FMFI UK. Termín na podávanie prihlášok je 13.9.2023.

Lucy: The First Mission to the Trojan Asteroids – Dr. Joel...23. 08. 2023

v pondelok 11.9.2023 o 14:00 hod. v posluchárni F1 108

Obhajoba dizertačnej práce - MSc. Jaroslav Valovčan...11. 08. 2023

v stredu 23. 8. 2023 o 15:00 hod. v posluchárni F2

Dva dni s didaktikou matematiky 202301. 09. 2023

V dňoch 7. a 8. septembra 2023 organizuje Oddelenie didaktiky matematiky na FMFI UK už ôsmy ročník konferencie Dva dni s didaktikou matematiky.

Správy od 1 do 10 z 2288