Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Zasadnutie AS FMFI UK (25.10.2021)18. 10. 2021

v pondelok 25.10.2021 o 14:00 hod. v posluchárni C

Seminár z algebraickej teórie grafov - Martin Mačaj...14. 10. 2021

v piatok 15.10.2021 o 13:00 hod. v miestnosti M/X aj online formou

Slávnostné zasadnutie Akademického senátu FMFI UK a...13. 10. 2021

v pondelok 18.10.2021 o 15:00 hod. v Aule UK, vstup na pozvánky

Seminár z teoretickej informatiky - Rastislav Královič...13. 10. 2021

v piatok 15.10.2021 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Seminár z teórie grafov - František Kardoš (14.10.2021)12. 10. 2021

vo štvrtok 14.10.2021 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Mechanická húsenica11. 10. 2021

9.10.2021, www.quark.sk, Soňa Gažáková. Húsenica na gumičku je jednoduchá, no veľmi efektná hračka, ktorá vyžaduje trochu trpezlivosti hlavne pri skladaní...

Algebraic Graph Theory International Webinar (12.10.2021)11. 10. 2021

v utorok 12.10.2021 o 10:00 hod.

APVV Slovensko – Česko 2021 08. 10. 2021

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v...

Seminár zo strojového učenia - Peter Richtárik (22.10.2021)08. 10. 2021

v piatok 22.10.2021 o 15:30 hod. v posluchárni C aj online

Seminár z teoretickej fyziky - Amina Khatun (19.10.2021)08. 10. 2021

v utorok 19.10.2021, 14:00 hod. v miestnosti F2/125