Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Doktorandi FMFI UK ocenení na Falling Walls Lab01. 10. 2023

Na Falling Walls Lab obsadili všetky stupne víťazov študenti Univerzity Komenského. Druhé a tretie miesto obsadili Jaroslav Valovčan a Peter Anthony z FMFI UK.

Doktorandské kolokvium KAI - Andrej Baláž (2.10.2023)27. 09. 2023

v pondelok 2.10.2023 o 13:10 hod. v miestnosti I/9

Seminár z teoretickej informatiky - Alexandru Popa...27. 09. 2023

v piatok 29.9.2023 o 13:00 hod. v miestnosti M 213

BRAIN BREW: Quiz and Cheers27. 09. 2023

ŠKAS organizuje vo štvrtok 5.10.2023 o 19:00 hod. v Schrödingerovom priestore matfyzácky kvíz

Školské kolo ACM ICPC (13.10.2023)26. 09. 2023

v piatok 13.10.2023 o 13:10 hod. v miestnosti F1 223

Česko-slovenské kolo ŠVK vo fyzike v Prahe26. 09. 2023

Študenti a študentky FMFI UK opäť na popredných miestach v ČS kole ŠVK vo fyzike, ktoré sa uskutočnilo na pôde Matematicko-fyzikálnej fakulty Karlovej...

Odborný asistent na KAI (výberové konanie)26. 09. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v...

Seminár z teórie grafov - Martin Škoviera (28.9.2023)25. 09. 2023

vo štvrtok 28.9.2023 o 9:50 hod. v Skleníku v pavilóne F1

APVV - VV 202325. 09. 2023

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2023

Oslavy 30. výročia vstupu SR do CERN25. 09. 2023

Oslava sa uskutočníla na pôde fakulty v utorok 27. júna 2023 pod záštitou prezidentky SR a za účasti významných hostí.