Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Seminár z teórie grafov - Martin Škoviera (17.3.2022)14. 03. 2022

vo štvrtok 17.3.2022 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...14. 03. 2022

vo štvrtok 17.3.2022 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Algebraic Graph Theory International Webinar (15.3.2022)14. 03. 2022

v utorok 15.3.2022 o 19:00 hod.

Seminár ODI (14.3.2022)08. 03. 2022

v pondelok 14.3.2022 o 14:00 hod. v miestnosti I/32

Rotunda sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici08. 03. 2022

Medzinárodné konzorcium rádiouhlíkových laboratórií odatovalo Rotundu sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici

Prihláste sa bakalárske štúdium na FMFI UK08. 03. 2022

Do 31.3.2022 sa môžete prihlásiť na bakalárske štúdium atraktívnych študijných programov na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky.

Stanovisko AS FMFI UK k aktuálnej situácii na Ukrajine07. 03. 2022

z 29. (mimoriadneho) zasadnutia Akademického senátu FMFI UK, ktoré sa uskutočnilo dňa 7. marca 2022

Ľudský odpad pristane na odvrátenej strane Mesiaca skôr ako...07. 03. 2022

4.3.2022, www.dennikn.sk. Do Mesiaca v týchto dňoch narazí prvý nekontrolovaný pozemský odpad. Nikto sa k nemu nehlási, no pravdepodobne ide o časť čínskej...

Jan Hermann: Developing new methods for...04. 03. 2022

vo štvrtok 10.3.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F2/272

Národný štipendijný program Slovenskej republiky04. 03. 2022

Štipendiá pre študentov, doktorandov a postdoktorandov pre pobyty v akademickom roku 2022/2023. Uzávierka žiadostí do 30.4.2022 o 16:00 hod.