Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Seminár Katedry teoretickej fyziky - Leevi Leppäjärvi...21. 03. 2024

v utorok 26.3.2024 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Umelá inteligencia v praxi21. 03. 2024

Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK sa 20. marca 2024 konali prednášky pre zahraničných aj slovenských študentov o využití umelej inteligencie v...

Doktorandské kolokvium KAI - Janka Boborová (25.3.2024) 20. 03. 2024

v pondelok 25.3.2024 o 13:10 hod. v miestnosti I/9

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Adriana Pisarčíková...20. 03. 2024

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe astronómia a astrofyzika Termín obhajoby: 9. apríla 2024 o...

Riadne voľby do ŠKAS FMFI UK - elektronické hlasovanie19. 03. 2024

elektronické hlasovanie v dňoch 16. až 18. apríla 2024 (0:00 - 24:00)

Riadne voľby do ŠKAS FMFI UK - navrhovanie kandidátov19. 03. 2024

Lehota na podávanie návrhov kandidátov: 8. apríla 2024 (pondelok), do 14:00 hod.

Pavilón špičkových technológií nominovaný na Stavbu roka...19. 03. 2024

13.3.2024, sita.sk. Kľúčovou investíciou projektu ACCORD je novostavba pavilónu špičkových technológií pre výskumnú oblasť pokročilých materiálov Budova FMFI...

Seminár z algebraickej teórie grafov - István Porupsánszki...19. 03. 2024

v piatok 22.3.2024 o 13:00 hod. v posluchárni M IX aj online

Seminár z teórie grafov - István Porupsánszki (21.3.2024)19. 03. 2024

vo štvrtok 21.3.2024 o 9:50 hod. v posluchárni C

APVV - VV MVP 202418. 03. 2024

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky - VV MVP 2024