Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Školské kolo ACM ICPC (13.10.2023)26. 09. 2023

v piatok 13.10.2023 o 13:10 hod. v miestnosti F1 223

Česko-slovenské kolo ŠVK vo fyzike v Prahe26. 09. 2023

Študenti a študentky FMFI UK opäť na popredných miestach v ČS kole ŠVK vo fyzike, ktoré sa uskutočnilo na pôde Matematicko-fyzikálnej fakulty Karlovej...

Odborný asistent na KAI (výberové konanie)26. 09. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v...

Seminár z teórie grafov - Martin Škoviera (28.9.2023)25. 09. 2023

vo štvrtok 28.9.2023 o 9:50 hod. v Skleníku v pavilóne F1

APVV - VV 202325. 09. 2023

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2023

Oslavy 30. výročia vstupu SR do CERN25. 09. 2023

Oslava sa uskutočníla na pôde fakulty v utorok 27. júna 2023 pod záštitou prezidentky SR a za účasti významných hostí.

Seminár ODI - Monika Tomcsányiová (25.9.2023)21. 09. 2023

v pondelok 25.9.2023 o 14:00 hod.v miestnosti I 32

Zasadnutie AS FMFI UK (25.9.2023)18. 09. 2023

v pondelok o 14:00 hod. v posluchárni C

Šoltésove dni 202318. 09. 2023

Oddelenie didaktiky fyziky organizuje dňoch 19. - 20. 10. 2023 odbornú konferenciu pre učiteľov fyziky základných a stredných škôl.

Matematik Kubáček: Nerád počujem, že niekto nemá bunky na...18. 09. 2023

14.9.2023, www.dennikn.sk.„Matematika sa v zásade vždy vyvinie z riešenia konkrétnych a predstaviteľných situácií. Až postupne z toho vzniká nejaká teória,“...