Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Dekanské voľno (18.4.2024)22. 02. 2024

vo štvrtok 18.4.2024

Dekanské voľno (2.4.2024)22. 02. 2024

v utorok 2.4.2024

Rektorské voľno (28.3.2024)22. 02. 2024

vo štvrtok 28.3.2024

Rektorské voľno (22.3.2024)22. 02. 2024

v piatok 22.3.2024

Doktorandské kolokvium KAI - Peter Anthony (26.2.2024) 21. 02. 2024

v pondelok 26.2.2024 o 13:10 hod. v miestnosti I/9

Rovnováha na hrane14. 02. 2024

11.2.2024, www.quark.sk, Soňa Gažáková. Ľudia majú väčšinou radi rovnováhu, a to nielen v medziľudských vzťahoch, ale aj tú fyzikálnu. Tento pokus sa bude hrať...

Prednáška z robotiky: Jak učit robota složitým akcím -...04. 02. 2024

v utorok 6.2.2024 o 17:30 hod. vo Vedeckom parku UK

Nukleárny seminár - Stanislav Tokár (31.1.2024)26. 01. 2024

v stredu 31.1.2024 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Zasadnutie Akreditačnej rady FMFI UK (29.1.2024)22. 01. 2024

v pondelok 29.1.2024 o 16:00 hybridnou formou

Verejná inauguračná prednáška - doc. RNDr. Zuzana...18. 01. 2024

v pondelok 5.2.2024 o 13:00 hod. v posluchárni C