Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Seminár Katedry teoretickej fyziky - Sergei B. Popov...08. 06. 2023

v utorok 13.6.2023 o 14:00 hod. v posluchárni M VI

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Radoslav Hurtiš...08. 06. 2023

v piatok 30.6.2023 o 10:00 hod. v posluchárni C

Promócie absolventov magisterského štúdia (12.7.2023)08. 06. 2023

v stredu 12.7.2023 od 9:00 v Aule UK

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Tatiana Jašurková...08. 06. 2023

v stredu 28.6.2023 o 11:00 hod. v posluchárni C

Štúdia odhaľuje mechanizmy boja proti šíreniu infekcií u...08. 06. 2023

Medzinárodný tím výskumníkov z Institute of Science and Technology Austria (ISTA) a Univerzity Komenského v Bratislave zverejnil štúdiu o kolektívnej obrane...

Postdoctoral Position in Discrete Mathematics06. 06. 2023

We are seeking qualified applicants with a PhD in Discrete Mathematics/Combinatorics awarded not earlier than in 2018. Application deadline: 25.6.2023

Ustanovujúce zasadnutie AS FMFI UK (12.6.2023)06. 06. 2023

v pondelok 12.6.2023 o 14:00 hod. v posluchárni C

Seminár z fyziky plazmy - Mária Maťašová (8.6.2023)05. 06. 2023

vo štvrtok 8.6.2023 o 14:00 hod. v miestnosti F2/51

Študenti učiteľstva matematiky v Prahe05. 06. 2023

Študenti FMFI UK reprezentovali našu fakultu na medzinárodnej prehliadke s workshopom, ktorá sa konala v máji v Prahe na pôde Karlovej Univerzity.

Seminár z fyziky kondenzovaných látok - Marius Kadek...02. 06. 2023

v utorok 20.6.2023 o 14:00 v posluchárni F2 272